Aai Baba Quotes In Marathi

Aai Baba Quotes In Marathi 01

माझ्या वडिलांनी माझ्यावर
विश्वास ठेवला, जेव्हा इतर
कोणीही ठेवला नाही.


Aai Baba Quotes In Marathi 02

तिच्या हसण्याने माझा स्वर्ग आहे
आई तुच तो माझा देव आहे…!


Aai Baba Quotes In Marathi 03

आई
पूर्वजन्माची पुण्याई असावी जन्म जो तुझ्या
गर्भात घेतला, जग पाहिलं नव्हतं तरी नऊ
महिने श्वास स्वर्गात घेतला.


Aai Baba Quotes In Marathi 04

पोट भर भुक असूनही पाव
भाकरीत जिचं भागतं अस्तित्व
विसरून प्रेम करायला आईच
काळीज लागतं !!


Aai Baba Quotes In Marathi 05

आई
दिव्याची ज्योत असते
आणी तो प्रकाश परीवाला मिळावा
म्हणून ज्योतिचे चटके
सहन करणारा दिवा म्हणझे
बाप


Aai Baba Quotes In Marathi 06

स्वतःच्या ताटातील पहिला घास
मुलीला भरवतो मग तो जेवतो
तो ‘ बाप ‘


Aai Baba Quotes In Marathi 07

बाप
स्वतःच्या खिशाला न परवडणारी
स्वप्न.फक्त बापच विकत घेऊ
शकतो..!!


Aai Baba Quotes In Marathi 08

आयुष्यातली
सर्वात
मौल्यवान
मिठी
बापाची…!


Aai Baba Quotes In Marathi 09

कितीही अपयशी झाल्यावरही
विश्वास ठेवणारा पहिला व्यक्ती असतो
तो म्हणजे बाबा


Aai Baba Quotes In Marathi 10

बाप
डोळ्यांतले अश्रू डोळ्यांतच जिरवण्याची
ताकद फक्त” बापाकडे ” असते.


Aai Baba Quotes In Marathi 11

आई वडील
विश्वास वडीलांवर ठेवा आणि
प्रेम आईवर करा ना कधी
धोका भेटेल ना कधी मन तुटेल


Aai Baba Quotes In Marathi 12

बाप बोलून दाखवत नाही पण
खूप काळजी
बापाला लेकीची
असते !!


Aai Baba Quotes In Marathi 13

जगात अस एकच न्यायालय आहे
तेथे सगळे गुन्हे माफ होतात..!
आईच
प्रेम…!


Aai Baba Quotes In Marathi 14

बहीण
देवा जे काही द्यायचं आहे ना
ते माझ्या बहीणीला दे,
मला काही नको..मी नंतर
घेईल की तिच्याकडून भांडून.


Aai Baba Quotes In Marathi 15

बिघडली थोडी तब्बेत तुझी,
थोडा आला जरी ताप..
रात्रभर झोपत नाही,
त्याला म्हणतात बाप..


Aai Baba Quotes In Marathi 16

खांद्यावर असलेल्या काही
जबाबदा-या ओझं म्हणून नाही तर
अभिमान म्हणून मिरवणारा एकमेव
व्यक्ती म्हणजे
बाप


Aai Baba Quotes In Marathi 17

बापाचा
हात उशाला असेपर्यंत
आयुष्याला
गादिची गरज पडत नाही..!


Aai Baba Quotes In Marathi 18

आपल्याला जगवण्यासाठी
जो स्वतःचं जगणं विसरतो
तो बाप असतो..!


Aai Baba Quotes In Marathi 19

बाबाच्या ईच्छेसाठी
जी
आपली दहा स्वप्न मोडते ती
मुलगी…!


Aai Baba Quotes In Marathi 20

आई
प्रेमाचा अथांग
महासागर.


Aai Baba Quotes In Marathi 21

आई
सगळंच जग पाहिल्यावर कळालं,
आई पेक्षा सुंदर या जगात
काहीच नाही..


Aai Baba Quotes In Marathi 22

आपल्यासाठी तोट्यात
जाणारा जगातील सगळ्यात
मोठा व्यापारी म्हणजे
बाप


Aai Baba Quotes In Marathi 23

आपल्या आई बाबांचे कष्ट
डोळ्यासमोर ठेवा
कुठल्याही प्रेरणादायी विचारांची
गरज भासणार नाही…!


Aai Baba Quotes In Marathi 24

ज्यांच्या आईच्या चेहऱ्यावर आनंद.
आणि बाबांच्या चेहऱ्यावर समाधान
असेल तोच खरा श्रीमंत माणुस.


Aai Baba Quotes In Marathi 25

नाती
जिवंतपणीच सांभाळा नंतर कावळ्या ला
खायला घालून माणूस परत येत नाही..


Aai Baba Quotes In Marathi 26

आई●●
ची महानता सांगायला शब्द कधीच
पूरणार नाहि तिचे उपकार फेडायला सात
जन्म सुद्धा शक्य नाहि


Aai Baba Quotes In Marathi 27

संघर्ष आणि त्यागाच्या मोठमोठ्या
व्याख्या लिहिल्या सगळ्यांनी,
मी ‘बाप’ लिहिलं आणि सगळे मौन
झाले..!


Aai Baba Quotes In Marathi 28

आईला लेकाची ओढ जास्त असते..!


Aai Baba Quotes In Marathi 29

आयुष्यात काही नसले तरी चालेल, पण
आई-वडिलांचा हात नेहमी पाठीशी असावा..!


Aai Baba Quotes In Marathi 30

औषधाने ठीक नाही
झालो तर नजर काढते,
शेवटी आई आहे माझी,
ती कुठे हार मानते..!


Aai Baba Quotes In Marathi 31

चेहऱ्यावर कधीही न दाखवणारा
पण मनातून जीवापाड प्रेम करणारा
कोणी व्यक्ती असेल तर ते आहे बाबा..!


Aai Baba Quotes In Marathi 32

प्रेयसी
फरक एव्हडाच होता की, तिच्या डोळ्यात काजळ होत…!
आई
आणी आईच्या डोळ्यात काळजी….!


Aai Baba Quotes In Marathi 33

बाप बोलून दाखवत नाही पण,
बापाला लेकीची खूप काळजी असते..!


Aai Baba Quotes In Marathi 34

जन्माच्या वेळी वाहणारं
अन्……
रक्त शुभ..!
त्या चार दिवसात
वाहणारं रक्त अशुभ???


Aai Baba Quotes In Marathi 35

“आईचं” शरीर तीच्या रक्ताचे दूध
करून बाळाला पाजते,
विज्ञान आजही ‘आईच्या दुधाला
पर्याय शोधू शकलं नाही..!


Aai Baba Quotes In Marathi 36

बापाची सुद्धा किंमत कळेल, जबाबदारी च
ओझं स्वतःच्या खांद्यावर येवुद्यात


Aai Baba Quotes In Marathi 37

वडील थकले म्हतारे झाले त्यांचाकडुन आता काय
अपेक्षा ठेवायची हा गैरसमज दुरच ठेवा,
अजुनही देण्यासाठी हिंमत व आयुष्याचा अनुभव
जो कोणाकडे नाही तो त्यांच्याकडे आहे


Aai Baba Quotes In Marathi 38

वेळेनुसार सगळंच बदललं, आणि नाही
बदललं ते फक्त आई वडिलांच प्रेम
अनुभवलंय मी


Aai Baba Quotes In Marathi 39

मरण कधी ना कधी येणारचं त्याला
पर्याय नाही, पण जीवन जगायचं एक
कारण म्हणजे आई बाबा…


Aai Baba Quotes In Marathi 40

प्रयत्न करणं सोडु नका स्वतःसाठी नाही
तर आईवडिलांच्या स्वप्नांसाठी यशस्वी
व्हायचंय हेच ध्येय ठेवा


Aai Baba Quotes In Marathi 41

प्रेम हे आई वडिलांप्रमाणे निस्वार्थी असावं
स्वार्थी तर सगळं जग आहेच


Aai Baba Quotes In Marathi 42

कधीही आई वडिलांशी वाद घालु नका
तुम्हाला सुखात ठेवण्यासाठी ते किती तरी
संकटांना सामोरे जात असतात


Aai Baba Quotes In Marathi 43

कटुसत्य
वडिलांनी मुलीला पंधरा हजार रुपयांचा
मोबाईल घेवुन दिला आणि आता
त्याच मोबाईल चे व्हाट्सअप्प स्टेटस
वडिलांना दिसत नाहीत


Aai Baba Quotes In Marathi 44

बाप पैसे कमावुन आणतो ते माहीत आहे
पण ते कमावताना किती कष्ट कराव लागत
ते फक्त बापालाच माहीत असत


Aai Baba Quotes In Marathi 45

आयुष्यात काही सोडुन द्यायचं असेल
तर आई वडिलां शिवाय इतरांकडून
अपेक्षा करणं सोडून द्या


Aai Baba Quotes In Marathi 46

कशी काय हार मानु, मी यशस्वी
होण्याची वाट माझे आई वडील
पाहत आहेत


Aai Baba Quotes In Marathi 47

आई वडिलांना पण मित्रच समजा
जेवढा वेळ मित्रांना देता तेवढाच
वेळ त्यांना सुद्धा द्या


Aai Baba Quotes In Marathi 48

स्वतःला खुप मोठे रायडर समजत
असाल तर थांबा स्वतःचा नाही तर
आई वडिलांचा तरी विचार करा


Aai Baba Quotes In Marathi 49

बापाला कधी विचारू नका आमचा साठी
काय केलंय तुम्ही स्वतः कमवायला जाल
तेव्हा समजेलच बाप इतकी वर्षे काय
करत होता आपल्या साठी
“Happy Father’s Day”


Aai Baba Quotes In Marathi 50

घरामध्ये आई शिवाय एक टी शर्ट पण
लवकर सापडत नाही आई आहे तर किती भार
छान आहे आपली लाईफ


Aai Baba Quotes In Marathi 51

खिशामध्ये पैसे असताना देखील स्वतः साठी
खर्च न करता आधी कुटुंबाचा विचार करतो
तो एक बाप असतो


Aai Baba Quotes In Marathi 52

प्रत्येक जण फक्त स्वतःचाच विचार करत
असतो पण स्वतःचा विचार नंतर आधी
आपला विचार करतात ते
आई वडिल असतात


Aai Baba Quotes In Marathi 53

बाहेर खर प्रेम शोधायला निघालात
पण घरातच खर प्रेम आई वडिलांच्या
रुपात आहे हे विसरून बसलात


Aai Baba Quotes In Marathi 54

त्या दोन-चार दिवसाच्या प्रेमासाठी
आई बाबांना सोडणाऱ्यातले
आम्ही नाही


Aai Baba Quotes In Marathi 55

जिथ पर्याय म्हणुन कोणी नसत तिथ उत्तर
म्हणुन आई बाबाच असतात


Aai Baba Quotes In Marathi 56

एवढे सुद्धा परके नाहीत ओ आई बाबा
त्यांच्या जवळ सुद्धा तुम्ही तुमचं मन
मोकळं करू शकता


Aai Baba Quotes In Marathi 57

बाप फाटका असला तरी त्याचा हात
धरूनच चालायला शिका कोणाचे पाय
धरायची वेळ येणार नाही


Aai Baba Quotes In Marathi 58

स्वतःच्या गरिबीला केव्हाच लाजु
नका बापाकडे पैसा कमी असला तरी
बापाची मेहनत कधीच कमी नव्हती
बाप कसाही असो त्याच असण
महत्वाच असत


Aai Baba Quotes In Marathi 59

पहिल प्रेम, शेवटच प्रेम, खर प्रेम
“आई बाबा”


Aai Baba Quotes In Marathi 60

आई बाबांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न
करा लोकांना खुश ठेवत बसाल तर हे
आयुष्य सुद्धा कमी पडेल


Aai Baba Quotes In Marathi 61

माझ्या साठी स्वतःची
स्वप्न विसरून तो जगतोय
माझा बाप


Aai Baba Quotes In Marathi 62

स्वतःचं काहिच नाही हो माझं
आपलं हृदय आई जवळ आणि
जिव बाबात आहे.. •


Aai Baba Quotes In Marathi 637

घर कितीही मोठं सुख सुविधांयुक्त
असुदेत ते तेव्हाच पुर्ण होत जेव्हा घरा
मध्ये आई वडील असतात


Aai Baba Quotes In Marathi 64

वयात आलं की मुलं बिघडतात पण
आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव
असल्यामुळे माझ्यावर कधी बिघडायची
वेळच आली नाही


Aai Baba Quotes In Marathi 65

कधी कधी डॉक्टरांच्या औषधा पेक्षा जास्त गरज
आई वडिलांच्या आधाराची असते


Aai Baba Quotes In Marathi 66

बाबा
एक असा व्यक्ती जो आपले दुःख लपवतो
तुम्हाला हसत बघण्यासाठी..


Aai Baba Quotes In Marathi 67

प्रेम नाही भेटलं म्हणून स्वतःला
संपविण्याचा फालतू विचार कधीच करू
नका या साठी आई-वडिलांनी एवढं मोठं


Aai Baba Quotes In Marathi 68

सगळ्या चुका करा life मध्ये, माफ
होतील, पण आई-बाबांना कुठल्या
कारणांवरून दुःख देण्याची चूक करू नका,
कधीच माफ होणार नाही.


Aai Baba Quotes In Marathi 69

शब्द थोडे असले तर तो जेवढं आपल्या
मुलांच्या आनंदासाठी करतो ना तेवढंच
कोणीच करू शकत नाही.


Aai Baba Quotes In Marathi 70

घरात आई असते म्हणून त्या घराला
घरपण असतं, आणि घरात वडील असतात
म्हणून त्या घराचा पाया भक्कम असतो हे
नेहमी लक्षात ठेवा ….


Aai Baba Quotes In Marathi 71

आपल्याला वाटतं आपल्याला समजून घेणारं
कोण तरी पाहिजे ..
पण एक लक्षात ठेवा आपल्याला आपले आई-वडीलच
इतरांन पेक्षा जास्त समजून घेतात..


Aai Baba Quotes In Marathi 72

किती आश्चर्याची गोष्ट आहे ना..?
घरातल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी भांडणारी भावंड
आपल्या आई वडीलांना आपल्या सोबत
ठेवण्यासाठी कधीच नाही भांडत…


Aai Baba Quotes In Marathi 73

मनातलं जाणनारी आई आणि
भविष्य ओळखणारा बाप म्हणजे
जगातील एकमेव ज्योतिष “


Aai Baba Quotes In Marathi 74

जास्त मोठी स्वप्न नाही आहेत माझी,
फक्त आई-वडिलांचे सर्व इच्छा पूर्ण
करायचे आहेत..


Aai Baba Quotes In Marathi 75

बापाच्या
धाकाला
संस्कार
म्हणतात


Aai Baba Quotes In Marathi 76

बाप
मुलांची प्रत्येक स्वप्न पुर्ण करत असतो,
बाप कुणाचाच गरीब नसतो..


Aai Baba Quotes In Marathi 77

आई
कुणी प्रेमाचं नाव काढलं की,
मला माझ्या आईचा चेहरा दिसतो.
एवढाच अर्थ मला प्रेमाचा कळतो..


Aai Baba Quotes In Marathi 78

स्वत:ला जाळून लेकरांना
प्रकाश देनारी मशाल असतो
बाप


Aai Baba Quotes In Marathi 79

आई तुझ्या
माये, पुढे स्वर्ग
ही फिका


Aai Baba Quotes In Marathi 80

मला माहित आहे की प्रत्येकजण
स्वर्गाला इतका सुंदर का म्हणतो कारण,
स्वर्गात माझी आई राहते.


Aai Baba Quotes In Marathi 81

त्यानं कमावलेल्या पैशा साठी
हात मात्र सगळ्यांचे सळसळतात
पण त्याच्या थकलेल्या मनाला
कुरवाळून मात्र कोण पाहत नाही..!


Aai Baba Quotes In Marathi 82

बाप म्हणजेच कुटुंबाचा कणा असतो..!


Aai Baba Quotes In Marathi 83

‘आई’
आपलं एक शरीर तयार करण्यासाठी
ती तिच्या शरीराचे अनेक भाग नऊ
महिने वेदनेत ठेवते…!


Aai Baba Quotes In Marathi 84

आई’ हीच प्रत्येक मुलाची पहिली मैत्रीण असते,
जीच्यासोबत तो प्रत्येक गोष्ट SHARE करतो.


Aai Baba Quotes In Marathi 85

कितीही अपयशी झाल्यावरही विश्वास
ठेवणारा पहिला व्यक्ती असतोतो म्हणजे
बाबा


Aai Baba Quotes In Marathi 86

लेकीला बापाची जरा जास्त काळजी असते.


Aai Baba Quotes In Marathi 87

 

बाबा

एक असा व्यक्ती जो आपले दुःख लपवतो
तुम्हाला हसत बघण्यासाठी..


Aai Baba Quotes In Marathi 88

आई माझी मायेचा सागर


Aai Baba Quotes In Marathi 89

आई
यम आला होता..बसला दारात,
आई माझ्या कपाळावर हात
ठेवून बसली होती..


Aai Baba Quotes In Marathi 90

माणूस म्हणून कितीही खंबीर असुद्या
हो, पण आपल्या मुलांच्या बाबतीत हळवे
असतात
बाबा..!


Aai Baba Quotes In Marathi 91

रिकाम्या पोटाला
आई
आठवते आणि रिकाम्या खिशाला
बाप
आठवतो


Aai Baba Quotes In Marathi 92

वडीलांची संपत्ती नाही
तर त्याची सावलीच
आयुष्यात सर्वात मोठी असते


Aai Baba Quotes In Marathi 93

मुलगा
म्हणजे
वडिलांचा
आधार


Aai Baba Quotes In Marathi 94

आई
वडील
न हरता न थांबता प्रयत्न कर
बोलणारे आई वडीलच असतात


Aai Baba Quotes In Marathi 95

वडिलांशिवाय
आयुष्य म्हणजे
देवाशिवाय मंदिर


Aai Baba Quotes In Marathi 96

आई
आत्मा आणि ईश्वर
यांचा संगम म्हणजे आई..


Aai Baba Quotes In Marathi 97

मुलीसाठी
बाप
खास
असते !


Aai Baba Quotes In Marathi 98

मुलगी म्हणजे परी, नाजूक पावलांनी घरी येणारी…
मुलगी म्हणजे लक्ष्मी, घर-दार समृद्ध करणारी…
मुलगी म्हणजे सरस्वती, दोन घरं साक्षर करणारी…
मुलगी म्हणजे मैत्रीण, हातपाय थकू लागले की आधार देणारी !


Aai Baba Quotes In Marathi 99

आई तु हसलीस
की जग जिंकल्याचा
आनंद होतो


Aai Baba Quotes In Marathi 100

चेहरा न पाहता ही
प्रेम करणारी
आई
असते..!


Aai Baba Quotes In Marathi 101

लहानपणी शाळेला
जायच्या वेळेची एक
गोड आठवण.


Aai Baba Quotes In Marathi 102

वडील
” वडील है जगासाठी एक व्यक्ती असेल
पण त्यांच्या मुलांसाठी संपूर्ण जग असते”


Aai Baba Quotes in Marathi 103

बापाच्या मिठीत
स्वर्ग असतो…


Aai Baba Quotes In Marathi 104

बाप
आठवला की हातून
पाप होत नाही.


Aai Baba Quotes In Marathi 105

आई वडील
आयुष्य स्वर्ग आहे,जो पर्यंत आई वडिल आहे..!


Aai Baba Quotes In Marathi 106

आई
आपलं आयुष्य
झिजवते..!
इतरांसाठी..!


Aai Baba Quotes In Marathi 107

सर्वाना सुट्टी असते
पण आईला कधीच सुट्टी नसते…!


Aai Baba Quotes In Marathi 108

आई वडील कितीही अशिक्षित
असुदेत शाळे पेक्षा जास्त
संस्कार हे आई वडिलांकडून
मिळतात
तुम्ही सहमत आहात ना ?


Aai Baba Quotes In Marathi 109

आई वडिलांच्या छायेत
असेपर्यंत,
नाही कसली चिंता असते…
नाही कसल्या जबाबदारीच
ओझ..


Aai Baba Quotes In Marathi 110

बाप
स्वत:च्या स्वप्नांची माती करून जो
मुलांची स्वप्न जगायला सुरुवात करतो
तो बाप असतो!!


Aai Baba Quotes In Marathi 111

संपूर्ण जग एका बाजूला,
बापाचा खांद्यावर हात एका बाजूला !!!


Aai Baba Quotes In Marathi 112

बापानंतर सुरक्षित वाटणारं एकमेव ठिकाण असतं.
‘दादा’


Aai Baba Quotes In Marathi 113

बाप
जीर्ण होत चाललेली चप्पल, चेहऱ्यावरील
सुरकुत्यांच जाळं, टाचांवरील भेगा आणि
थरथरता हात एवढं पुरेसं आहे त्याच्या कष्टाची
कबुली देण्यासाठी…!


Aai Baba Quotes In Marathi 114

कमी पैसे असताना जास्त खस्ता खाऊन, मोठ्या गोष्टीही
मिळवून देतो तो आपला “बाप” असतो..!!


Aai Baba Quotes In Marathi 115

आयुष्यचं काय.. साधं
नावही अधुवं वाटतं
बाप
शिवाय….


Aai Baba Quotes In Marathi 116

मुलाच्या दर्शनाने ‘आईपण धन्य
होते पण नातवाच्या दर्शनाने अवघे
“स्त्रीपण” धन्य होते!!!


Aai Baba Quotes In Marathi 117

सगळ्यांच्याच मनात
तो विषारी साप नसतो
तो कोणाचा भाऊ
तर कोणाचा बाप असतो


Aai Baba Quotes In Marathi 118

पुखणार ना कोणी नंतर हट्ट तुझे
आई आहे तोवर तू ही रुसून घे
भेटेल. घरी भांडार तुला ज्ञानाचे.
अनुभव थोडा तू ही बापा कडून घे


Aai Baba Quotes In Marathi 119

हजार दुःख असले तरी
चालेल पण.
आयुष्यात फक्त डोक्यावर
आई बाबाचा हात हवा..!


Aai Baba Quotes In Marathi 120

आईच्या कुशीत शिरून
मनमुराद रडून दुख
विसरण्याच ठिकाण…!


Aai Baba Quotes In Marathi 121

आईबापाविना आयुष्य
म्हणजे निव्वळ
एकटेपणाच…!


Aai Baba Quotes In Marathi 122

अपेक्षा काहीच नाही रे देवा
जे माझ्यासाठी योग्य आहे
मला तेच मिळुदे
आणि राहिली गोष्ट शेवटच्या
इच्छेची तर
हेच आई-वडील पुढील सात
जन्मि मिळुदे ..!


Aai Baba Quotes In Marathi 123

आईबाबा
म्हणजे
चेहऱ्यावर असणारा
आनंद आणि समाधान.


Aai Baba Quotes In Marathi 124

आईने दिलेल्या शिक्षणाची फेड
जगातिल कोणतेही पुस्तक करू
शकत नाही.


Aai Baba Quotes In Marathi 125

जगात एकच गोष्ट जास्त cute वाटते
ती म्हणजे आईची माया, कारण
आपण कितीही मोठं होऊ दे पण
तिच्या मांडीवर डोकं ठेवलं कि ती
डोक्यावरून हात फिरवते…!


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *