Aai Marathi Quotes

सगळी नाती नकली असतात,
वेळ आली की सगळे साथ सोडतात…!
पण,
या आयुष्यात दोनच नाती,
एक आईच्या मायेचा हात,
आणि बापाची साथ..!
आयुष्यभर सोबत राहतात…

Aai Marathi Quotes 1

‘कशी आहेस पोरी..?’ म्हणताना
उमटलेला स्वर
मुलीनं काळजात साठवला,
अन् हसूनचं दिलं उत्तर
“मी मजेत..”
आईला जुना दिवस आठवला.


img 452784 d4b2f02 1676344449720 sc


आई, आधी जेव्हा रडू यायचं
तेव्हा तुझी आठवण यायची
आता जेव्हा तुझी आठवण येते
तेव्हा रडू येतं…!!


img 389703 318cf596 1676276385562 sc

जिच्या हसण्याने मी स्वतःच
अस्तित्व मानतो, देवा माफ कर,
तुझ्या आधी मी माझ्या आईला मानतो.
आई..!

Aai Marathi Quotes 6

आई..!
या जगात खूप प्रेम वेडे
बघितले पण आईच्या
प्रेमाला टक्कर देणारा
एक पण नाही.

Aai Marathi Quotes 8

आपल्या
आईची
काळजी घेत जा कारण ह्या खोट्या जगात
तिच्या एवढं प्रेम करणार कोणचं भेटणार
नाही..!

Aai Marathi Quotes 9


आई..!
आपली आई म्हणजे
आपल्या सोबत राहणारा
खरा देव..

Aai Marathi Quotes 10

ज्योतिषाकडे जाऊन भविष्य पाहण्यापेक्षा
भुतकाळात जाऊन आपल्या आई वडिलांनी
आपल्यासाठी काय केले ते पहा
भविष्यकाळ आपोआप समजेल..!

Aai Marathi Quotes 11 2

आई-बाबांच प्रेम समुद्रसारखं असतं
तुम्ही त्याची सुरवात पाहू शकता
शेवट नाही..!

Aai Marathi Quotes 14
नात्याची दोरी नाजुक
असते,
डोळ्यातिल भाव हि
हृदयाची भाषा असते.
जेव्हा जेव्हा विचारतो
भक्ती व प्रेमाचा अर्थ.
तेंव्हा एक बोट आईकडे
तर दुसरे बोट बाबाकडे
असते.

Aai Marathi Quotes 15
देवाची पुजा
करून
आई नाही
मिळवता
येत,
पण आईची
पुजा करून
देव नक्कीच भेटतो..!


Aai Marathi Quotes 16
आईची माया..
भरकटू देणार नाही..!

Aai Marathi Quotes 17
माय माझी समान विठु माऊली
जिच्या कष्टाने उभी राहिली
एवढी मोठी सावली..!

Aai Marathi Quotes 18
आईसारखा पुरुष..!
साधारण तिसरी चौथीतला तो मुलगा
त्याच्या बोबड्या स्वरात विचारतो
बाबा पुरुष म्हणजे नेमकं काय हो.
त्याच्या निरागस प्रश्नाचं उत्तर
शोधताना त्याचे वडील म्हणतात,
बाळा, स्वतःची दुःख सारून
मुलांसाठी, कुटुंबाच्या सुखासाठी जो
सतत धडपडत असतो ना तो
बापमाणूस म्हणजे पुरुष.

Aai Marathi Quotes 19
मुलगा : आई तुझा आयुष्यातला सर्वात
आनंददायी क्षण कोणता ?
आई : तुझा जन्म.
आईचं प्रेम..!

Aai Marathi Quotes 20

आई-वडील
ही जगातली इतकी मोठी
हस्ती आहे, ज्यांच्या घामाच्या
एका थेंबाची सुद्धा परतफेड
कोणताच मुलगा किंवा मुलगी
कोणत्याही जन्मी करू शकत
नाही..!


Aai Marathi Quotes 21

कुठलीही आशा, अपेक्षा,
भाव न खाता मरेपर्यत प्रेम करणारं
एकमेव व्यक्तीमत्व म्हणजेच
‘आई’..!


Aai Marathi Quotes 22

ठेच लागता माझ्या पायी,
वेदना होती तिच्या ह्रदयी
तेहतीस कोटी देवांमध्ये
श्रेष्ठ मला माझी “आई”.
• Love you आई..!


Aai Marathi Quotes 23

लव यू आई..!
बालपणी आईकडून
रुपया घेऊन लेमनची
गोळ्या खाण्यात
जी मजा होती, ती
पिझ्झा बर्गर खाण्यात नाही.


Aai Marathi Quotes 24

love you आई..!
आईची ही वेडी माया
पडतो मी तुझ्या पाया
तुझ्या पोटी जन्मो हीच
माझी जन्मोजन्मीची आशा..


Aai Marathi Quotes 25

आई..!
आई आहे तोपर्यंत तिला समजून घेतलं
पाहिजे. नंतर एखादी शिवी देण्यासाठी सुद्धा
ती परत येत नाही.


Aai Marathi Quotes 26

प्रतेक कलाकार
आपण तयार केलेल्या
कलेला स्वत:चे
नाव देतो..!
पण आईसारखा कलाकार
संम्पूर्ण जगात नाही,
जी बाळाला स्वत:
जन्म देऊनही
वडिलांचे नाव देते..!!


Aai Marathi Quotes 27

राम लिहिले
रहीम लिहिले,
गीता आणि कुराण देखील लिहिले
जेव्हा गोष्ट झाली संपूर्ण जगाला
दोन शब्दात लिहिण्याची
तेव्हा मी “आई” चे नाव लिहिले..!


Aai Marathi Quotes 28

आई..
बाहेरून घरी आल्यावर
आपल्या तोंडाद्वारे निघणारा
पहिला शब्द म्हणजे ..?
आई..!


Aai Marathi Quotes 29

जन्माने जिच्या अवघा संसार फुलला
अशी गोड गोजिरी परी ती.
संगतीने जिच्या बालपण खुललं
अशी नादान अल्लड मैत्री ती,
बंधनाने जिच्या बंधला गेला भाऊ
अशी खोडकर मायाळू बहीण ती,
प्रेमाने जिच्या मधुहास गंधाळला
अशी सुंदर प्रेमळ प्रेयसी ती,
सोबतीने जिच्या सप्तपदी चालल्या
अशी सौभाग्यवती पत्नी ती,
ऊबदार मायेने जिच्या लेकरास कुरवाळलं
अशी वात्सल्यसिंधू आई ती..!


Aai Marathi Quotes 30

जगातलं सगळं सुख एकीकडे आणि
आईच्या मायेची उब एकीकडे..!


Aai Marathi Quotes 31

जी माऊलीसारखे कोण आहे तिचे जन्मजन्मांतरीचे ऋण आहे,
असे हे ऋण ज्याचे व्याज नाही या ऋणाविना जीवनास साज नाही.
आई..!
अस्तित्वाची सुरवात..


Aai Marathi Quotes 32

आई..!
सांगण्या आधीच जिथे प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते,
आईच्या पायीच तर स्वर्गाची प्राप्ती होते.


Aai Marathi Quotes 33

आई ही फक्त आईच असते तेथे चांगली-वाईट हा
प्रश्नच नसतो कारण आई एकच असते एकमेव
असते म्हणुनच तीचं असणं श्वासांइतकं प्रीय
असतं, हवंसं असतं..!


Aai Marathi Quotes 34

आई..!
कोणत्याही
कसल्याही
व कितीही
खोल
जखमेवर
आराम
देणारा
एकमेव
मलम.


Aai Marathi Quotes 35

आईने चिपचिप तेल लाऊन
पडलेल्या भांगासारखी
हेयरस्टाईल कधीच होऊ
शकत नाही..!


Aai Marathi Quotes 36

जगात अस एकच न्यायालय आहे
तेथे सगळे गुन्हे माफ होतात.
आईच प्रेम..!


Aai Marathi Quotes 37

सगळ्यांचं प्रेम अनुभवलं,
पण आईच्या
प्रेमासारखं प्रेम
कोणीच करू शकत नाही..!


Aai Marathi Quotes 38

एकटी एकटी
घाबरलीस ना
वाटलेच होते
आई..!
म्हणूनच तर
सोडून तुला
लांब गेलो नाही..


Aai Marathi Quotes 39

लाखो रुपये कमी आहेत
त्या 1 रुपया समोर जो आई शाळेत जाताना द्यायची..?


Aai Marathi Quotes 40

आईं..!
सगळंच जग पाहिल्यावर कळालं,
आई पेक्षा सुंदर या जगात
काहीच नाही..


Aai Marathi Quotes 41

आई..!
असह्य वेदना झाल्यावर त्या
सोसायच्या कशा म्हणून,
तोंडातून निघणारा जगातील एकमेव
शक्तिशाली शब्द म्हणजे आई..


Aai Marathi Quotes 42

आई..!
सारखं प्रेम करणार कोणीच नसत.


Aai Marathi Quotes 43

जिच्या नसण्याने सगळ्यात जास्त
फरक पडतो, ती म्हणजे आई..!


Aai Marathi Quotes 44

मनातली वेदना फक्त आईलाच कळते..!


Aai Marathi Quotes 45

मला कुण्या आयत्या साम्राज्यात राणी व्हायचे स्वप्न
नाहीच,
मी माझ्या आईसाठी स्वतःच साम्राज्य उभं करु
पाहतेयं.!!


Aai Marathi Quotes 46

प्रेम म्हणजेच
आई..!


Aai Marathi Quotes 47

आई..!
या शब्दानेच धिर मिळतो.


Aai Marathi Quotes 48

आई बापा साठी मरता नाही
तर जगता यायला हवं.
कोणत्याच आई बापाला
आनंद होत नाही त्याचं
लेकरु सोडून गेल्यावर..!


Aai Marathi Quotes 49

सावली देणारे कधीच परतफेडीची अपेक्षा
करत नाहीत, मग ते वृक्ष असो की आई..!


Aai Marathi Quotes 50

जगातलं सर्वात मोठं दुःख म्हणजे
आईविना आयुष्य जगणं..!


Aai Marathi Quotes 51

जिव्हाळ्याने
ओथंबलेलं, मायेचं
उबदार कवच
असलेलं..
कण अन् कण
आनंदात न्हालेलं,
आईपण या
प्रत्येक क्षणात
जगवलं..!


Aai Marathi Quotes 52

हा जिव हजार कष्ट सोसलं
आई..!
तुझ्या सुखासाठी..


Aai Marathi Quotes 53

आई..!
आई तुझ्या कुशीत आता परत यावं वाटतय
इवल्याश्या पावलांनी लहान व्हावं वाटतय
कोण परक कोण आपलं कळत नाही जिथे
सर्व स्वार्थी लोकांचं जग आहे इथे
हरवले आहे आता ती ऊब तुझ्या मायेची
या वाळवंटात गरज आहे तुझ्या त्या छायेची
घरी होते तेव्हा तुझ्या प्रेमाची नव्हती उणीव
घर सोडल्या पासून होते क्षना क्षनाला जाणीव..


Aai Marathi Quotes 54

आईसाठी कोणतीही गोष्ट सोडा
पण कोणासाठी आईला सोडू नका..!


Aai Marathi Quotes 55

आई..!
असह्य वेदना झाल्यावर त्या
सोसायच्या कशा, म्हणून
तोंडातून निघणारा जगातील एकमेव
शक्तीशाली शब्द म्हणजे आई..


Aai Marathi Quotes 56

तु कायम माझ्यासाठी माझ
दुसर प्रेम राहणार
कारण माझ
पहिल प्रेम माझे आई-बाबा..!


Aai Marathi Quotes 57

मुलांना समजून घेणारी
एकमेव व्यक्ती म्हणजे,
आई..!


Aai Marathi Quotes 58

हो अगं आई..!
मी तिचं तुझी सोनू,
जी रात्रभर रडायची,
अन् तू जिला कुशीत घेऊन झोपायची.
आहे मी तीच,
जिची बडबड कधीच नाही थांबायची,
अन् घरकाम म्हणाल्यावर जी आनंदाने मदत करायची.
आहे मी तीच,
तू स्वयंपाक करताना,
जी तुझे वस्तू घेऊन खेळायची,
अन् अभ्यास करताना जी तुला शिक्षिका बनवायची.
चालले मी घरसोडून म्हणून नको वाईट वाटून घेऊ,
एकटीच असेन मी म्हणून नको माझी चिंता करू,
मोठी झाले मी म्हणून नको तू पापण्या ओल्या करू,
जन्मभर असेल मी तुझीचं लाडकी सोनू..


Aai Marathi Quotes 59

आई..!
प्रेमाचा अथांग महासागर..


Aai Marathi Quotes 60

आईसाहेब..!


Aai Marathi Quotes 61

!!आई !!
मी आहे ना अस म्हणून धीर देणारी..


Aai Marathi Quotes 62

आई सारखी काळजी घेणारी भेटेल, पण
आई एवढी काळजी घेणारी नाही..!


Aai Marathi Quotes 63

आई..!
तुच माझी सकाळ
आणि तुच आहेस संध्याकाळ
सगळीकडे पसरली असताना ठंडी खुप
तू सदा देतेस मायेची ऊब
अंधाऱ्या रातीचा तू गं प्रकाश
आणि निस्वार्थ प्रेमाचा तुच सारांश
आकाशी इन्द्रधनुचे रंग किती
तेवढ्या तुझ्या प्रेमाच्या फिती
त्यागाची गं मूर्ती तू
स्वप्नपुर्तीला देई स्फूर्ति तू
भाग्य लिहूणी गेली सटवाई
मला भेटली माझी आई..


Aai Marathi Quotes 64

आई आमची तशी पुढारलेली
तरीही संस्कारांना मानणारी.
रोज संध्याकाळी मुलांना परवचा शिकवणारी.
अगरबत्तीचा सुगंध आणि आवाज स्तोत्रांचे
सोबतीला तेज आगळे आईच्या चेहऱ्याचे.
त्यानंतर साऱ्यांशी सहज संवाद साधणार
संस्कारांची शिदोरी साऱ्यांच्या झोळीत टाकणार
बऱ्या वाईटाचा भेद समजून सांगणार
नव्याला स्विकारा पण जुनं ही जपा म्हणणार
खरंच शुभंकरोतीची ही वेळ
खूप खास असायची.
खूप काही आई अगदी सोप्प करून सांगायची
सोप्प करून सांगायची..!


Aai Marathi Quotes 65

आयुष्यात दोन च गोष्टी देवाकडे मागा,
आई शिवाय घर नको..
आणि कोणतीही आई बेघर नको..!


Aai Marathi Quotes 66

माझ्या प्रत्येक चुकीला
पंखाखाली ग तू घेतल,
देवाचं खर रूप मला
माझ्या आईमध्येच भेटल..!


Aai Marathi Quotes 67

मरणयातना सहन करूनही
जी आपली जीवनयात्रा सुरू करून देते, ती म्हणजे..
आईं..!


Aai Marathi Quotes 68

आई साठी काय लिहू
आई साठी कसे लिहू
आई साठी पुरतील एवढे
शब्द नाहीत कोठे,
आई वरती लिहीण्याइतपत
नाही माझे व्यक्तिमत्व मोठे..!


Aai Marathi Quotes 69

आपल्या सोबत कोणी असो वा नसो,
आपली “आईच” आपल्या सोबत
कायम असते..!


Aai Marathi Quotes 70

आयुष्याचा मार्ग निवडताना,
आई-वडिलांच मत नक्की घ्या,
कारण जेवढं तुमचं वय नसतं
तेवढा त्यांचा अनुभव असतो..!


Aai Marathi Quotes 71

आयुष्यात सर्वात मोठे यश
म्हणजे आपल्यामुळे
आई..! वडिलांच्या..
चेहऱ्यावर असनारा आनंद
आणि समाधान.


Aai Marathi Quotes 71 1

मृत्यूसाठी
हजार वाट जन्मासाठी
फक्त आई..!


Aai Marathi Quotes 72

मला माहित आहे की प्रत्येकजण
स्वर्गाला इतका सुंदर का म्हणतो कारण,
स्वर्गात माझी आई राहते.
आई..!


Aai Marathi Quotes 73

घरं सुटतं पण आठवण कधी सुटत
नाही जीवनात आई..! नावाचं पान
कधीही मिटत नाही.


Aai Marathi Quotes 75

आई..!
एकमेव स्त्री जी माझा चेहरा
बघायच्या आधीपासून
माझ्यावर प्रेम करते..
बाबा
एकमेव माणूस जो
माझ्यावर स्वत:पेक्षाही
जास्त प्रेम करतो.


Aai Marathi Quotes 76

आई..! बाबा..
जिद्द म्हणजे काय हे आई असते,
मनातला विश्वास म्हणजे बाबा असतात
आई विना हे जग अधुरे असते
बाबा हे सारे विश्व असतात.


Aai Marathi Quotes 77

डोळे पाणावले की सगळ्यात
आधी ‘आईचं’ आठवते..!


Aai Marathi Quotes 78

॥ आई ॥
घर सुटतं पण आठवण कधीच सुटत नाही.
जिवनात आई.. नावाचं पान कधीच मिटत नाही.
सारा जन्म चालुन पाय जेव्हा थकुन जातात…..
शेवटच्या श्वासाबरोबर आई’ हेच शब्द राहातात.
“स्वामी तीन्ही जगाचा,
आई विना भिकारी
“आ”म्हणजे “आत्मा”
“ई” म्हणजे “ईश्वर”
आत्मा व परमात्मा यांचे एकरूप …ती.” आई’


Aai Marathi Quotes 79

आई
आयुष्याला घाबरण्याचा स्वभाव नाही आई
तुझ्याविना ,पण जगावयाचा सराव नाही आई
दारावर पाटीच्या जागी “आई” लिहिले आहे
याहून कुठले साजेसे नावगाव नाही आई..!


Aai Marathi Quotes 80

जगात कोणत्याही स्वार्थ नसताना ही जन्मन्या च्या
अगोदर पासून, तर शेवट च्या श्वासा पर्यंत अस्मि प्रेम
‘करणारे व्यक्ति म्हणजे आई-बाबा..!


Aai Marathi Quotes 81

आईला
नऊ महिने लागले आपलं
हार्ट
बनवायला कुणाला इतका हक्क
देऊन नका कि 1 मिनिटात
तोडून जाईल..!


Aai Marathi Quotes 82

आई
आईची व्याख्या,
कधी शब्दात मांडता येणार नाही, शब्द अपूरे पडतील,
ती प्रेमाचा, वात्सल्याचा झरा
कधी ठामपणे उभी राहते, तर जीवनात प्रेरणास्रोत बनते,
ती कधीच अपयशाला घाबरू देत नाही,
हिंमत देते पुन्हा पुढे जाण्यासाठी
आणि म्हणते,
घे भरारी मुक्त आकाशी..!


Aai Marathi Quotes 83

व्यापता न येणारं
अस्तित्व आणि मापता न
येणारं प्रेम म्हणजे मातृत्व..!


Aai Marathi Quotes 84

मनातल जाणणारी आई आणि
भविष्य ओळखणारा बाप
हेच या जगातील एकमेव
ज्योतिषी आहेत..!


Aai Marathi Quotes 85

मातृदिन
आयुष्यातला पहिला
गुरु आई..
आयुष्यातली पहिली
मैत्रीण आई ..
आयुष्यातलं पहिलं
प्रेम आई..
आयुष्यातला पहिला
शब्द आई…
आणि सगळं
आयुष्य
म्हणजे आई ..
मातृदिनाच्या हार्दिक
शुभेच्छा..!


Aai Marathi Quotes 86

आई
जन्म घेतला
जिच्यापोटी
सर्व काही तिच्यासाठी
I LOVE YOU आई..!


Aai Marathi Quotes 87

आई वडील ही एक अशी संपत्ती आहे, जि
संपल्यावर माणूस भिकारीचं होतो..!


Aai Marathi Quotes 88 1

सगळ्या नात्यात
दुधाचं नातं
महान असतं,
आई” या शब्दा
पुढं सगळं जग
लहान असतं..!


Aai Marathi Quotes 89

आज तुझी खुप आठवण येत
आहे आई देवाला पुन्हा प्रार्थना
करेल, की पुढच्या जन्मात तूच
माझी आई राहो खूप मिस
करते आई तुला..!
i miss you


Aai Marathi Quotes 90

जगात असे एकच न्यायालय आहे
की जेथे सर्व गुन्हे माफ होतात, ते म्हणजे
‘आई’..!


Aai Marathi Quotes 91

आई
पोटच्या गोळ्याची काळजी केल्याशीवाय
जिला चैन पडत नाही,
त्या पृथ्वीतलावरील एकमेव व्यक्तीला
आई म्हणतात..!


Aai Marathi Quotes 92

आई.
आईला काय शुभेच्छा देणार?
आईच्या शुभेच्छांवर तर चाललंय सगळं..!


Aai Marathi Quotes 93

आई
आयुष्याच्या वाटेवर अनेकांचे
चेहरे बदलतांना पहिले, प्रत्येक वेळी
मी आईला माझ्यावर प्रेम करतांना
पहिले..!


Aai Marathi Quotes 94

वडिलांपेक्षा
महत्वाचं काहीच नाही आणि
आईपेक्षा
मोठं कोणीच नाही…!


Aai Marathi Quotes 95

आई
जिच्या रागात सुद्धा प्रेम असतं,
जी नेहमी घरातल्यांना आनंदी ठेवण्याचा
प्रयत्न करत असते,
जिला अनेक टेन्शन असून सुद्धा
जिच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य टिकून असते.
ती फक्त आईच असू शकते..!


Aai Marathi Quotes 96

काय लिहावं आईसाठी ..
आकाशाचा केला कागद समुद्राची केली
शाई तरीही आईच्या ममतेचा निबंध
लिहिला जाणार नाही आई म्हणजे
सर्वकाही ………स्वामी तिन्ही जगाचा
आई विना भिकारी ….. न बोलता समजुन
घेते ती आई असते…… आपल्या
डोळ्यातले अश्रू पाहून तिच्या डोळ्यात
अश्रू येतात ती आई असते,तिच्या
इच्छा बाजूला ठेवून आपल्या इच्छा पुर्ण
करते ती आई असते..स्वताचे सुख
बाजूला ठेवून आपल्या सुखासाठी सतत
धडपडते ती आई असते.देवाआधी
नमन आईला कोणताही एक दिवस
आईसाठी नसतो सगळे दिवस आईमुळे
असतात.आई घराचं मांगल्य असते
आणि बाबा घराचे अस्तित्व असतात..!


Aai Marathi Quotes 97

आई साठी कोणतीही गोष्ट सोडा,
पण कोणत्याही गोष्टीसाठी
आईला सोडू नका..!
I love you


Aai Marathi Quotes 98

जिच्या रागात सुद्धा प्रेम असतं,
जी नेहमी घरातल्यांना आनंदी ठेवण्याचा
प्रयत्न करत असते,
जिला अनेक टेन्शन असून सुद्धा
जिच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य टिकून असते.
ती फक्त आईच असू शकते..!


Aai Marathi Quotes 99

काही न बोलताच सगळ बोलून जाते,
आपल्या आनंदासाठी ती सर्व सहन
करते..!
अशी प्रिय आई


Aai Marathi Quotes 100

आई
शब्द दो3नच असतात ,पण पूर्ण जग मावेल एवढी क्षमता असते,
कायम आपल्या मुलांचा आणि घरच्यांचा विचार करणारी,
तिच्याकडे प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर असतं,
प्रत्येक गोष्ट सांभाळून आणि सावरून घेणारी,
तिच्यामुळे आपलं आयुष्य किती सोपं झालं आहे हे तुम्हाला
कळणार सुद्धा नाही,
आहे म्हणून सगळं ठीक चाललं आहे,
तू कायम अशीच हसत रहा आणि सोबत रहा, love u aai.
मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!


Aai Marathi Quotes 101

स्वतःला किती त्रास होत असला, तरी फक्त मुलांचाच
विचार करणारी ही आईच असते. आई एवढं प्रेम
जगात कोणीच करू शकत नाही..!

Aai Marathi Quotes 2

आई..!
एक आईच असते
जिच्या आयुष्यात
आपली जागा कधी
बदलत नाही. नाहीतर
या जगात लोक असे
असतात जे
पावलोपावली
बदलतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *