Good Morning Images Marathi

Good Morning Images In Marathi 1
आयुष्य कितीही कडू असलं
तरी…!
माझी माणसं मात्र खुप गोड आहेत..
अगदी,
तुमच्यासारखी..!
गुडमॉर्निंग…!
Good Morning Images In Marathi 2
नेहमी
आवडणारी कामच
वाटणीला येतात असं नाही,
काही काम कर्तव्य म्हणून
करायची असतात…!
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 3
बुद्धीच्या कॅमेऱ्यात
विचारांचे रोल टाकून,
प्रयत्नांचे बटन दाबल्याशिवाय…!
भविष्याचा सुंदर फोटो निघत
नाही…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 4
आयुष्यभर साथ
देणारी माणसे
कमवा..!
काही तास बोलणारे
तर प्रवासात सुद्धा
भेटतात…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 5
फार कमावून गमवण्यापेक्षा मोजके कमावून
जतन करणे महत्वाचे आहे.
मग तो पैसा असो
की माणसे..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 6
संसार हि अशी गोष्ट
आहे..! की ज्यात पगाराला
कितीही गुणल तरी, भागत
नाही..!
पण गुणान राहिल तरच
भागतं…!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 7
ही सकाळ जेवढी सुंदर आहे तेवढेच
सुंदर तुमचे क्षण असो..!
जेवढे सुख आज तुमच्या जवळ आहे,
त्याच्या दुप्पट सुख उद्या तुमच्याजवळ
असो..
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 8
चांगल्या लोकांचं एक
वैशिष्ट्य असतं,
त्यांची आठवण काढावी
लागत नाही..!
ते कायम आठवणीतच
राहतात..!
तुमच्यासारखे..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 9
उत्तम स्वभाव आणि प्रामाणिकपणा
हे माणसाचे कधीच न
संपणारे धन आहे..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 10
शब्द देऊन
आस निर्माण करण्यापेक्षा,
साथ देऊन विश्वास
निर्माण करणे अधिक
उत्तम असते..!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 11
आनंद नेहमी चंदनासारखा
असतो,दुसऱ्यांच्या
कपाळावर लावला
तरी,आपलीही बोटे
सुगंधित करून
जातो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images in Marathi 12
वेळ हा भेटत नसतो तर तो आपल्या
माणसांसाठी काढावा लागतो,
आणि हा वेळ कोणासाठी
काढायचा की नाही हा निर्णय मात्र
आपलाच असतो..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 13
स्पर्धा करुन खेचाखेची
करण्यापेक्षा,
खांद्याला खांदा मिळवून पुढे
जाण्याने प्रगती आहे..!
रक्त गट कुठलाही असो,
रक्तात माणुसकी असली
पाहिजे..!
आपला दिवस आनंदात जावो
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 14
पृथ्वीवरआपण पाहुणे
आहोत, मालक नाही..!
हे ज्याला कळले त्याला खरे
जीवन कळले..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 15
नात्यांना नेहमी बोलकचं ठेवा
अबोल नात्यातच
गैरसमज जास्त होतो..!
मग नात कुठलंही असो..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 16
नेहमी समाधानी
असावं..!
कारण सुखाची लालसा
हीच नव्या दुःखाला
जन्म देते..!
शुभ प्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 17
हळवी असतात मने
जी शब्दांनी मोडली
जातात…!
अन् शब्द असतात जादुगर
ज्यांनी माणसे जोडली
जातात..!
मोत्यानां तर सवयच असते
विखुरण्याची,
पण धाग्याला सवय असते,
सर्वांना एकत्र बांधून
ठेवण्याची..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 18

चांगल्या मैत्रीला,
वचन आणि अटींची गरज
नसते..!
फक्त दोन माणसं हवी
असतात,
एक जो निभाऊ शकेल.
आणि दुसरा जो त्याला समजु
शकेल..!
शुभ प्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 19

भावनांचा अन वेदनांचा
कधीच हिशोब लावता येत नाही,
त्या ज्याच्या असतात
त्यालाच कळतात..!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..!
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 20
आधाराचे शब्द
जीवनामध्ये प्रत्येक माणसाची
कदर करा,
मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा मिळत नसतो
आणि या जन्मातील माणसं पुन्हा भेटत नसतात..!
म्हणून प्रत्येकाशी प्रेमाने वागा..!
काही वेळा माणसाची प्रकृती औषधाने
नव्हे तर त्याला दिलेल्या शाब्दिक आधाराने
ठीक होत असते..! म्हणून शब्दाला
धार नको आधार हवा..!
सूप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 21

चंदन पेक्षा
वंदन जास्त शीतल आहे..!
योगी होण्यापेक्षा उपयोगी
होणे अधिक चांगल
आहे..! प्रभाव चांगला
असण्यापेक्षा स्वभाव
चांगला असणे महत्वाचे
आहे..!
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 22
नाती सांभाळणे आजकाल थोडे
कठीण होऊन बसलंय…!
कारण संवाद फक्त मेसेज वर..!
आणि वाद मात्र फोनवर..!
आता उरल्या भावना..!
त्या स्टेटसवर कळविल्या जातात….!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 23

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा
कडू वाटत असला
तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो..!
त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला
गतिरोधक
आणि चांगल्या व्यक्तिला
विरोधक हे असतातच..!
शुभ प्रभात..!🌄

Good Morning Images In Marathi 24
ज्याला दोन हातांची.
किंमत कळली..!
तो नशीबाच्या पायावर
कधीच लोटांगण
घालत नाही…!
सुप्रभात..!🌅🌅
Good Morning Images In Marathi 25
शब्दांमुळे अक्षराला अर्थ
मिळतो..!
आणि आपल्या माणसांमुळे
आयुष्याला अर्थ
मिळतो..!
शुभ सकाळ..!🌅🌅
Good Morning Images In Marathi 26
वाहत्या पाण्याप्रमाणे
चांगले कर्म करत रहा..!
वाईट गोष्टी स्वताहून कचऱ्याप्रमाणे
किनाऱ्याला लागतील..!
शुभ सकाळ..!🌅
Good Morning Images In Marathi 27
जिव्हाळ्याचे ऋणानुबंध असल्याशिवाय
कोणी कोणाच्या आयुष्यात
येत नाही..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 28
जीवनात स्वतःला आलेल्या अपयशाला
कधीच दुसऱ्याला कारणीभूत समजू
नका..!
कारण दिवा विझायला नेहमी हवाच
कारणीभूत नसते..!
कधी कधी दिव्यातही तेल कमी असते..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 29
आपण सगळे प्रवासी आहोत
आपला अंतिम मुक्काम
अधिच ठरलेला आहे, म्हणुन
हे आपले जीवन ही एक सहल
समजुन तीचा आनंद घ्या..!
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 30
या फुलाप्रमाणे गोड
स्वभावाचा गोड माणसांना
सुंदर सकाळच्या सुंदर
शुभेच्छा..!
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 31
खरे नाते हे पांढऱ्या रंगासारखे
असते..
कुठल्याही रंगात मिसळले
तर दरवेळी नवीन रंग देतात..
पण, जगातले सर्व रंग एकत्र
करुनही
पांढरा रंग तयार करता येत
नाही!
अशा सर्व शुभ्र स्वच्छ
प्रामाणिक..
जीवाला जीव देणा-या आपल्या
माणसांना
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 32
इतरांकडून
कमीत
कमी अपेक्षा आणि
स्वत:कडून जास्तीत
जास्त तडजोड..
या दोनच गोष्टी
प्रत्येकाच जीवन आनंदी
आणि यशस्वी बनवू शकतात
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 33 1
जगताना स्वतःच्या बोलण्यात
इतका सरळपणा व तिखटपणा ठेवा
कि वाईट लोकांना त्याचा ठसका
आणि चांगल्या लोकांना त्याची चव
लागली पाहिजे..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 34
सौंदर्यांपेक्षा स्वभावावर
प्रेम करा
कारण सौंदर्य फसवेल
पण स्वभाव नाही.
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 35
गेलेल्या क्षणासाठी झरत
बसण्यापेक्षा येणाच्या
क्षणासाठी
मनमोकळेपणाने हात
पुढे करा.. कदाचित
‘आयुष्यात’
मागच्यापेक्षाही
काही चांगले घडल
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 36
मित्र ‘गरज’ म्हणून नाही
तर ‘सवय’ म्हणून जोडा.
कारण गरज संपली जाते.
पण “सवयी” कधीच सुटत नाहीत
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 37
विश्वास
हा किती छोटा शब्द आहे
वाचायला सेकंद लागतो
विचार करायला मिनिट लागतो
समजायला दिवस लागतो आणि,
सिद्ध करायला संपूर्ण आयुष्य
लागते
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 38
नाजुक नात्यांमधला प्रत्येक
धागा जपायला हवा
खुप काम असलं तरी
मैत्रीला थोडा वेळ दयायला हवा
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 39
मैत्री नावाच्या नात्याची,
वेगळीच असते जाणीव.
भरून काढते आयुष्यात प्रत्येक
नात्यांची उणीव..!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 40
आयुष्याच्या
घडामोडीत जुने मित्र
नेहमी सोबतीला
ठेवा. कारण
नवीन मित्राला
तुमची भुमिका
माहिती असते आणि
जुन्या मित्राला
तुमचा इतिहास
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 41
माणसाचं मन नेहमी मोकळंच असावं,
जी गोष्ट मनात असेल ती
बोलण्याची हिम्मत असावी …
आणि जी गोष्ट दुसऱ्याच्या
मनात आहे ती समजून घेण्याची
क्षमता असावी म्हणजे
आपलं मन नेहमी आनंदी राहील …
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 42
आपल्या हजार चांगल्या शब्दांचा
अंत करण्यासाठी,
एका चुकीच्या शब्दाकडे
हजार लोक लक्ष ठेवून
असतात…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 43
शांततापूर्ण आयुष्याचे दोन
नियम आहेत…
अपयशाचे दुःख हृदयापर्यंत
पोहोचवू द्यायचे नाही,
आणि…
यशाचा अहंकार मेंदूपर्यत
जाऊ द्यायचा नाही
आपला दिवस आनंदात जावो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 44
फुलाला फुलायला जशी
पाण्याची गरज असते
तशी नातं फुलायला
‘मायेच्या’ आणि ‘प्रेमाच्या’
ओलाव्याची गरज
असते…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images Marathi 45
समाधानी रहाणे हे
जगातील
सर्वांत मोठे सुख
आहे…
सुप्रभात..!
Good Morning Images Marathi 46
दोन अक्षरांचे ‘लक’
अडीच अक्षरांचे भाग्य’
मराठी
तीन अक्षरांचे ‘नशीब उघडण्यासाठी
चार अक्षरांची ‘मेहनत’ उपयोगाला येत असते
पण एक अक्षराचा ‘मी’ पणा
माणसाचे जीवन नष्ट करतो
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images Marathi 47
मनुष्याचे मोठेपण हे
त्याच्या वयावर नव्हे
तर..
विचारांवर आणि
कर्तुत्वावर अवलंबून असते.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images Marathi 48
दिलेला शब्द
आणि
उपयोगी पडलेली
माणसं
कधीच विसरायची
नसतात..
सुप्रभात..!
Good Morning Images Marathi 49
आपल्या हजार चांगल्या शब्दांचा
अंत करण्यासाठी,
एका चुकीच्या शब्दाकडे
हजार लोक लक्ष ठेवून
असतात…
सुप्रभात…!
Good Morning Images Marathi 50
जपल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट
टिकत नसते..
मग ते एखादं नातं असो
किंवा फुल..
शुभ सकाळ…!🌅🌅

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *