Good Morning Images Marathi

Good Morning Images Marathi 51
जप आणि जप दोन्ही शब्द सारखेच
दिसतात, पण अर्थ भिन्न आहेत…
आपण भगवंताचे नामस्मरण जपतो तो
जप…
तर आपण स्वतःला सावरतो तो
जप…
अर्थ भिन्न आहेत तरी ही यांच्यात
जवळीक आहे…
आपण भगवंताचे नामस्मरण जपतो
तेव्हा तो आपल्याला जपतो…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 52
आयुष्याची ही गणितं खरंतर
बोटांवर सोडवण्याइतकी
सोप्पी आहेत,
पण भीतीचे आकडे, समाजाची
काळजी आणि सुखाची ओढ अख्खा
हिशोब चुकवते…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 53
मन निर्मळ आणि
स्वभाव प्रेमळ ठेवा
कारण फसवणारा
कुणीही असला तरी
वाचवणारा भगवंत
कायमस्वरूपी पाठीशी
असतो..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 54
माणसाजवळ धन नसलं
तरी चालेल पण प्रेमाने
काठोकाठ भरलेलं एक मन
नक्कीच असावं..!
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images Marathi 55
जगाची नजर
तुमच्याविषयी
कधीच स्थिर नसेल
त्यामुळे
स्वतःच्या नजरेत
मोठे व्हा..
सुप्रभात..!
Good Morning Images Marathi 56
सुखी…
व्हायला अजिबात
खर्च नाही…
पण सुखी आहे हे
दाखवायला मात्र
खर्चच खर्च…
सुप्रभात..!
Good Morning Images Marathi 57
मित्र नावाची ही दैवी देणगी
जीवापाड जपून ठेवा…
कारण जीवनांतील अर्धा गोडवा
हा मित्रांमुळेच असतो…!
सुप्रभात…!🌅
Good Morning Images Marathi 58
येनारा प्रत्येकक्षण
तूम्हाला
आनंदाचा जावो…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 59
संकल्प

जे बदलता येईल ते बदला
जे बदलता येत नाही
वे स्विकारा… आणि जे
स्विकारता येत नाही
त्या पासुन दुर जा… पण
स्वत:ला आनंदी
ठेवा…!
सुप्रभात…!
Good Morning Images Marathi 60
दुधात साखर जेंव्हा पूर्ण मिसळते
तेंव्हाच त्या चहाला गोडवा येतो …,
तसेच
नात्यात जेंव्हा घट्ट विश्वास मिसळतो
तेंव्हाच ती नाती शेवटपर्यंत
गोडव्याने टिकून राहतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 61
शुभ सकाळ
परिस्थिती
हाताळण्याचे कौशल्य
ज्यांच्याकडे असते
तेच जीवनात
यशस्वी होतात
Good Morning Images Marathi 62
विश्वास
हा किती छोटा शब्द आहे
वाचायला सेकंद लागतो
विचार करायला मिनिट लागतो
समजायला दिवस लागतो आणि,
सिद्ध करायला संपूर्ण आयुष्य
लागते
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 63
लिहताना जपावे ते अक्षर मनातले,
रडताना लपवावे ते पाणी डोळ्यातले,
बोलताना जपावे ते शब्द ओठातले,
आणि हसताना विसरावे दुःख जिवनातले.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 64
विस्कटलेल्या नात्यांना
जोडायला प्रेमाची गरज भासते,
बिखरलेल्या माणसांना
शोधायला विश्वासाची
साथ लागते,
प्रत्येकाच्या जीवनात
येतात वेगवेगळी माणसं,
पण
पाहिजे ती व्यक्ती भेटायला
मात्र नशिबच लागते.!
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images Marathi 65
अपराध करुन जो सुख
मिळवतो
देव त्याला
कधीही क्षमा
करत नाही….
सुप्रभात….!
Good Morning Images Marathi 66
सुविचार
भावना हृदयात ठेवून
जगण्यापेक्षा
त्या व्यक्त करण्यात
मजा आहे…
डोळ्यात तर अश्रू
नेहमीच येतात,
ते पुसून हसण्यात
मजा आहे….
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 67
काही क्षण
स्वतः साठी पण जगा,
कारण आयुष्यात
Ones more नसतो..
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images Marathi 68

सकाळी सकाळी त्यांचीच आठवण
येते.. जी माणस आपल्यापासून
दूर असुन सुद्धा आपल्या
ह्रदयाच्या खुप जवळ असतात..
शुभ सकाळ….!

Good Morning Images Marathi 69

थंडी क्षणांची पण गारवा
कायमचा, ओळख क्षणांची पण
आपुलकी कायमची, भेट
क्षणांची पण नाती
आयुष्यभराची, सहवास क्षणांचा
पण ओढ कायमची,
हीच खरी नाती मनांची…!
शुभ सकाळ…!

Good Morning Images Marathi 70
आयुष्य नेहमीचं एक
संधी देते..
सोप्या शब्दात त्याला
आज म्हणतात..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 71

हो” आणि “नाही” हे दोन*
छोटे शब्द आहेत,
पण त्याविषयी खूप
विचार करावा लागतो…..
आपण जीवनात
बऱ्याच गोष्टी गमावतो,
“नाही” लवकर बोलल्यामुळे,
आणि,
“हो” उशिरा बोलल्यामुळे…!
शुभ सकाळ…!

Good Morning Images Marathi 72
नमस्कार
शुभ सकाळ
शुभ दिवसाच्या शुभ शुभेच्छा…!
Good Morning Images Marathi 73
नाती हि रक्ताचीच नाही तर
नाती जाणीवांनी जुळली जातात
जर जाणीव असेल तर परकी व्यक्तीही
आपली होऊन जाते
आणि
जर जाणीव नसेल तर आपली माणसे हि
परकी होऊन जातात…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 74
संवादातून मनही जुळून येतात…
आणि नवी माणुसकीची नाती
जन्माला येतात…
आता हळूहळू संवाद ही कमी
झाला आणि त्याचबरोबर
माणुसकीसुध्दा…!
सुप्रभात..!
Good Morning Images Marathi 75
परिस्थिती
हाताळण्याचे कौशल्य
ज्यांच्याकडे असते
तेच जीवनात
यशस्वी होतात..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 76
नातं
तेच चांगल असतं
ज्याची सुरुवात
मनापासून होते
गरजेपासुन नाही
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 77
जसे आहात तसेच रहा
नेहमी लोकांच्या आवडीनुसार
बदलायचा प्रयत्न केला तर
आयुष्य कमी पडेल
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images In Marathi 78
फुल सुकते
गवत वाळते पण..
मैत्रीच्या पवित्र नगरीत झालेली
ओळख कायम राहते..
कधी हसायचं असतं तर,
कधी रुसायचं असतं.
मैत्रीरूपी वृक्षाला आयुष्यभर
जपायचं असतं..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 79
माणसाला माणसांजवळ आणणे
हीच खरी समाज सेवा हिच खरी
प्रगती…
आणि माणसाने माणसांशी
माणसासारखे वागणे हाच खरा
धर्म…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 80
आनंदाचे क्षण मोजू नका, प्रत्येक
क्षणांचा आनंद घ्या..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 81
सकाळचे सुंदर फुल
तुमच्यासारख्या मनाने
सुंदर असणाऱ्या
माणसांसाठी…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 82
शब्दांमुळे अक्षराला अर्थ
मिळतो
आणि आपल्या माणसांमुळे
आयुष्याला अर्थ
मिळतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 83
सुखासाठी जे काय
कराल त्यात आनंद
मिळेलच असं नाही,
पण आनंदाने जे काय
कराल त्यात, सुख
नक्कीच मिळेल
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 84
जी माणसं दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर
आनंद निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतात,
ईश्वर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा
आनंद कधीच कमी होऊ देत नाही.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 85
आनंदु
वाटणा-या ओंजळी
कधीच रिकाम्या राहात
नाही..
कारण त्यांना पुन्हा
भरण्याचं वरदान
परमेश्वराकडुन लाभलेल
असत..
शुभसकाळ
Good Morning Images In Marathi 86
आशा आणी विश्वास कधीही
चुकीचे नसतात
फक्त ते आपल्यावर अवलंबन असते की
आपण आशा कोणाकडून करायची
आणि विश्वास कोणावर ठेवायचा..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 87
ध्येय
सुंदर असते पण
तिथे पोहचण्यासाठी
चालावा लागणारा
रस्ता
मात्र अवघड असतो..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 88
कुणाविषयी जास्त विचार करू नका
कारण कितीही अभ्यास करून
न समजणारा विषय म्हणजे
माणूस..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 89
दृष्टीकोन हा मनाचा
आरसा आहे तो नेहमी
विचारच परावर्तीत
करतो..
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 90
नाती पाण्यासारखी असतात.
रंग नाही, आकार नाही, ठिकाण
नाही तरी सुद्धा जीवनासाठी
महत्वाची असतात…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 91
★ शब्दगंध •
जीवनात कोणतीच गोष्ट फुकट
मिळत नाही. इथे श्वासालाही
किंमत मोजावी लागते.
एक श्वास सोडल्याशिवाय
दुसरा श्वास घेऊ शकत नाही..
जेव्हा ईश्वराने मानवाची
निर्मिती केली तेव्हा त्याने
मानवाला तीन पाने दिली.
पहिल्या पानावर “जन्म”
लिहिला आणि तिस-या
पानावर् “मृत्यू” लिहिला.
जे दुसरे पान कोरे ठेवले.
ते मानवाच्या हातात आहे.
मानव जसा जगतो तसे
ते पान भरत जाते. या दुस-या
पानालाच “जीवन” म्हणतात.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 92
दवात भिजलेल्या फूलांच्या
पाकळ्यांना बिलगून,
आजचा दिवस उजाडला.
धुक्यात हरवलेल्या धुसर वाटेवर,
सुर्य किरणांना मार्ग सापडला..
आजचा दिवस आपल्याला खूप छान जावो..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 93
चहा..
घेतल्याशिवाय सकाळ
गोड होत नाही आणि
तुमची आठवण
काढल्याशिवाय दिवस
सुरू होत नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 94
जीवन
एक महाभारत आहे
म्हणून…
मित्र कर्णा सारखे,
आणि मार्गदर्शक
श्रीकृष्णासारखे निवडावे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 95
वाटीभर….
शिरा समोर बघितला
अन् लक्षात आलं
की त्यात रवा, काजू, बदाम
सगळंच दिसत होतं..
पण, ज्यामुळे तो शिरा गोड
लागतो
ती साखर कुठे दिसली नाही..
काही माणसं एखाद्याच्या
आयुष्यात
अशीच असतात जी दिसत नसली
तरी त्याच्या
आपुलकीमुळे आणि गोडव्यामुळे
जिवनाला पूर्णत्व मिळतं राहते..
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 96
शुभ सकाळ म्हणजे,,
शब्दांचा “खेळ”
विचारांची चविष्ट ओळी “भेळ”
मनाशी मनाचा सुखद “मेळ”..आणि,
आपल्या जिवाभावाच्या लोकांसाठी,,
सकाळचा काढलेला,
थोडासा वेळ …!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 97
कोणत्याही अपेक्षे शिवाय कोणाचेही
चांगले करण्याचा प्रयत्न करावा.
कारण एक जुनी म्हण आहे,
जे लोक नेहमी फुले वाटतात, त्यांच्या
हातांनाही नेहमी सुगंध दरवळत
राहतो.
शुभ सकाळ…
Good Morning Images In Marathi 98
अक्षरांच्या ओळीसारखी
माणसांची नाती असतात..
गिरवली तर अधिक
लक्षात राहतात..आणि
वाचली तर अधिक समजतात..!
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 99
नमस्कार,
दिवस सरतात तशा,
आठवणी भरपुर
येतात…
खुप प्रेमळ माणसे
हृदयात घर करुन
राहतात…
मनाने जिंकलेली आपली माणसे…..
दिवसातुन एकदा तरी
आठवतात…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 100
चेहरा आणि पैसा पाहून आपल्याला
मैत्री किंवा नात
करायला आवडत नाही..!
आम्हाला फ़क्त “माणसे” महत्वाची आहे..
ती पण तुमच्या सारखी…
सुप्रभात…!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x