Good Morning Images Marathi

Good Morning Images In Marathi 101
तुमचा दिवस आनंदात
जावो…
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 102
आपल्या आयुष्यात
मनात रहाणाऱ्या माणसांपेक्षा
मन ओळखणारी माणसं
जास्त गरजेची असतात..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 103
सुंदर दिवसाच्या
…सुंदर शुभेच्छा…!
वाईट वेळेत साथ सोडलेल्या
लोकांकडे लक्ष देऊ नका…
पण ज्यांनी वाईट वेळेत साथ देऊन
चांगली वेळ आणून दिली, त्यांचे मोल
कधी विसरू नका…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 104
कडू गोळी चावली नाही
गिळली जाते..
तसेच जीवनात अपमान,
अपयश, धोका यांसारख्या कटू
गोष्टी सरळ गिळाव्यात.
त्याला चावत बसू नये.
त्याला चावत बसाल,
आठवत राहल, तर जीवन
आणखी कडू होईल .
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 105
सुंदर दिवसाची सुंदर सुरवात,
नाजुक उन्हाची प्रेमळ साद,
मंजुळ वा-याची हळुवार हालचाल,
रोज तुमच्या आयुष्यात येवो !
सुंदर सकाळ..
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 106
काय बोलावे, हे ज्ञान ठरवते,
कसे बोलावे, हे कौशल्य ठरवते,
किती बोलावे, हे दृष्टिकोन ठरवते
पण एखादी गोष्ट बोलावी की,
नाही बोलावी, हे आपला संयम
आणि संस्कारावर अवलंबून असते.
शुभ सकाळ
Good Morning Images In Marathi 107
माणसांना पण
वाचायला शिका.
कारण पुस्तके,
माहिती देतात..
आणि माणसं
अनुभव देतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 109
दुसऱ्याची विचारपूस करणे
ही भावना जरी छोटी वाटत असेल तरी,
तिच्यात माणुसकीची
भली मोठी ताकद लपलेली असते.
सुंदर दिवसाच्या,सुंदर शुभेच्छा..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 110
आयुष्यात विश्वास फक्त
देवावर ठेवावा! आणि प्रेम
आपल्या कामावर करावं..!
कारण हे दोघही तुमची कधीच
फसवणूक करत शकत नाहीत
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 111
आपुलकी असेल,
तर जिवन सुंदर..
फुले असतील,
तर बाग सुंदर…
गालातल्या गालात
एक छोटस हसु असेल,
तर चेहरा सुंदर..
आणि…
नाती मनापासून जपली,
तरच आठवनी सुंदर..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 112
धाडसी माणुस भीत नाही
आणि भिणारा माणूस धाडस करत
नाही. जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत नाही..
कारण ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 114
नातं इतकं सुंदर असावी
की तिथे सुख-दुःख
हक्काने व्यक्त करता आले
पाहिजे..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 115
नेहमी लक्षात ठेवा
आपल्याला खाली खेचणारे लोक,
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर
असतात…
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 116
आयुष्यातील प्रत्येक क्षण,
प्रत्येक दिवस प्रत्येक सकाळ
तुम्हाला सुंदर जावो…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 117
कोणतेही कार्य
अडथळ्याशिवाय पार
पडत नाही..
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न
करीत राहतील
त्यांनाच यश प्राप्त
होते…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 118
आनंदी रहायचं असेल,
तर स्वतःची परिस्थिती पाहुन
निर्णय घ्या…
कारण जी लोक जगाला पाहुन
निर्णय घेतात
ती लोक नेहमी दुःखी
राहतात…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 119
प्रत्येक गोष्ट आपल्या
नशिबात असणे, हे आपल्या
हातात नाही..
पण
तीच गोष्ट आपल्या
नशिबात आणण्याचे प्रयत्न
मात्र आपल्या हातात
असतात…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 120
थंडी क्षणांची
पण गारवा कायमचा….
ओळख क्षणांची
पण आपुलकी कायमची….
भेट क्षणांची
पण नाती आयुष्यभराची….
सहवास क्षणांचा
पण ओढ कायमची…..
हीच खरी मैत्री मनांची..
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 121
आनंदी चेहरा तुमची
शान वाढवतो पण
आनंदाने केलेले कार्य तुमची
तुमची ओळख वाढवतो…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 122
मनाने जवळ असलेली माणसं
फक्त अंतराने दूर असतात..
जाईल तिथे आकाशातील,
सुर्याप्रमाणे नेहमी बरोबर असतात..
सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 123
वेळ आणि दिवस
बदलत असतात
पण,
चांगली नाती
आणि
खरे मित्र
कधीच
बदलत नाहीत..
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 124
सुखासाठी जे काही
कराल त्यात आनंद
मिळेलच असे नाही…
परंतु आनंदाने जे
कांही कराल त्यात सुख
नक्की मिळेल…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 125
मातीत ओलावा जशी झाडाची मूळ
पकडुन ठेवतो तसचं शब्दातील गोडवा
माणसाची नाती जपून ठेवतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 126
” मनाला ” ” वाटेल ते
करा
पण ” मनाला ” ‘ लागेल
असं
काही करु नका….
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images In Marathi 127
आयुष्यातला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिवस,
प्रत्येक सकाळ आपल्याला खूप सुंदर
जावी…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 128
आपल्यासोबत
दुसऱ्यांचही चांगलं व्हावं,
अशी मानसिकता ज्यांची असते
ना, त्यांना आयुष्यात काहीही
कमी पडत नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 129
दिलेला शब्द
आणि
उपयोगी पडलेली
माणसं
कधीच विसरायची
नसतात…!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 130
जपल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट
टिकत नसते..
मग ते एखादं नातं असो
किंवा फुल..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 131
मनातील माझे भाव तुमच्या
हृदयांत राहू दे……
प्रेमळ आपली मैत्री अशी
गोडचं राहू दे…….
दिलसे..
सुप्रभात…!
Good Morning Images Marathi 132
खिशाने श्रीमंत नसाल तरी
हरकत नाही
पण मनाने श्रीमंत नक्की बना
कारण कळस जरी सोन्याचा
असला तरी
लोक दगडाच्या पायरीवर
नतमस्तक होतात
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 133
जीवनात जर शांतता हवी असेल
तर दुसऱ्यांशी वाद घालण्यापेक्षा
स्वतःला बदलून घ्या, कारण
पुर्ण जगात कार्पेट टाकण्यापेक्षा
स्वतःच्या पायात चप्पल टाकणं
जास्त सोपं आहे….
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 134
आयुष्यातील काही
गोष्टी कब्बडी च्या
खेळाप्रमाणे असतात.
तुम्ही यशाच्या रेषेला
हात लावताच लोक
तुमचे पाय पकडायला
सुरुवात करतात.
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images In Marathi 135
कर्तव्याशी एकनिष्ठ असणारी
माणसं
जीवनात कधीही अपयशी
ठरत नाही..
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 136
शरीराच्या
मनाच्या वेदना
यांची तीव्रता
सोसणाऱ्यालाच
माहीत असते..
त्यात कोणालाही
सहभागी
करून होता
येत नाही…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 137
परिस्थिती
हाताळण्याचे कौशल्य
ज्यांच्याकडे असते
तेच जीवनात
यशस्वी होतात..
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images In Marathi 138
समाधानी राहणं
हेच जगातलं
सगळ्यात मोठं सुख आहे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 139
आनंद प्रत्येक क्षणाचा तुमच्या वाटेला यावा
फुलासारखा सुगंध नेहमी
तुमच्या जीवनात दरवळावा
सुख तुम्हाला मिळावे
दुःख तुमच्यापासून कोसभर दूर जावे
हास्याचा गुलकंद तुमच्या जीवनात राहावा
आणि प्रत्येक क्षण तुमच्यासाठी
आनंदाचाच यावा…
सुप्रभात….!
Good Morning Images In Marathi 140
आपल्यामुळे कोणीतरी
आंनदी असणं
ही जगातील सर्वोत्तम
भावनांन पैकी एक भावना
आहे…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 141
आनंदाचे क्षण
मोजु नका…..
प्रत्येक क्षणांचा
आनंद घ्या…..
सुप्रभात….!
Good Morning Images In Marathi 142
*’आनंद’ हा एक ‘भास’ आहे *
ज्याच्या शोधात आज*
प्रत्येकजण आहे.
‘दुःख’ हा एक ‘अनुभव’ आहे जे प्रत्येकाकडे आहे.
तरीही अशा जीवनात तोच ‘जिंकतो’ *
ज्याचा ‘स्वत:वर पूर्ण विश्वास’ आहे.
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 143
ज्याने आयुष्यात
पावलोपावली संघर्षाची झळ
सोसलिये तीच व्यक्ती इतरांना
आनंद देऊ शकते…
कारण.., आनंदाची किंमत
त्याच्याएवढी कोणालाच
ठाऊक नसते….!
|| शुभ सकाळ ||
Good Morning Images In Marathi 144
चांगल्या वागणुकीचे
आर्थिक मूल्य
नसले तरी,
चांगल्या वागणुकीत
कोट्यावधींची मने
जिंकण्याची शक्ती
असते..
सुप्रभात….!
Good Morning Images In Marathi 145
अश्रूंची किंमत नसते,
पण योग्य वेळी येऊन जो
पुसून जातो,
त्या व्यक्तीची मात्र खूप
किंमत असते.
सुंदर सकाळच्या सुंदर
शुभेच्छा…
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 146
फुल होऊनी हसणं आम्ही जाणतो,
हसूनी दुखः विसरणं आम्ही
जाणतो,
भेटुनी काही माणसं आनंदी होतात
म्हणुन काय झालं,
न भेटताही मैत्री जपणं आम्ही
जाणतो …
आपला दिवस आनंदात जाओ
शुभ सकाळ….!
Good Morning Images In Marathi 147
भरपूर कष्ट करून
माणूस मोठा झोला
तरीही…
लोक त्याला
नशिबवानच
समजतात.
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 148
॥ कोण काय म्हणतंय ॥
यापेक्षा आपण
जे करतोय ते
आपल्या स्वत:ला
किती पटतय..
हे जास्त महत्वाचं
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 149
अडथळे काय क्षणिक
असतात..
पण त्या क्षणात खचुन
न जाता धीराने उभे राहणे.
हेच खरे आयुष्य…
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 150
मित्र नावाची ही दैवी देणगी
जीवापाड जपून ठेवा…
कारण जीवनांतील अर्धा गोडवा
हा मित्रांमुळेच असतो…!
सुप्रभात…!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x