Good Morning Images Marathi

Good Morning Images In Marathi 251
नातं हे कुठलही असो तिथे प्रेम हे
मनातुन असावं शब्दापुरतं नाही
अन राग हा शब्दापुरताचं असावा
मनातुन नाही…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 252
जन्मापासून
मिळालेली नाती
तर ईश्वरीय देण आहे परंतु
स्वतः बनविलेली नाती
हे आपले धन आहे यालाच
सांभाळून ठेवले पाहिजे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 253
थंडी क्षणांची पण गारवा
कायमचा,
ओळख क्षणांची पण
आपुलकी कायमची
भेट क्षणांची पण नाती
आयुष्यभराची
सहवास क्षणांचा पण ओढ
कायमची
हीच खरी नाती मनांची..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 254
सुविचार
संपत्ती आणि स्थिती
एखाद्यास तात्पुरते महान
बनवते. पण
माणुसकी आणि चांगली
नैतिकता माणसाला नेहमीच
आदर्श बनविते
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 255
आयुष्यात सुंदर क्षणांची वाट पाहण्यात वेळ
दवडायचा नसतो.
जो क्षण आयुष्यात येईल त्याला सुंदर
करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. जीवनाचे
दोन नियम आहेत.
बहरायचे फुलांसारखे आणि पसरायचे
सुगंधासारखे.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 256
माणसाच्या मुखात गोडवा..
मनात प्रेम..
वागण्यात नम्रता..
आणि
हृदयात गरीबीची जाण असली
की…
बाकी चांगल्या गोष्टी आपोआप
घडत जातात..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 257
सगळ्याच गोष्टी
शब्दात सांगता येत
नसतात..
अपेक्षा असते,
कोणी तरी समजुन
घेण्याची..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 258
सोन्याचा साठा करून
मिळवलेल्या श्रीमंतीपेक्षा.,
सोन्याहून मूल्यवान माणसांचा
साठा ज्यांच्याकडे
आहे तो खरा श्रीमंत… नेहमी
पैशापेक्षा माणुसकीच श्रेष्ठ
ठरते..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 259
नात्यांमुळे विश्वास नसतो तर
विश्वासामुळे
नाती असतात
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 260
जेवणात जर कोणी विष कालवले
तर त्यावर उपचार आहे
परंतु
मनामध्ये जर कोणी विष भरवले
तर त्यावर कोणताच उपचार नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 261
शब्दाचं
मोल जपलं कि
आयुष्य अनमोल होत…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 262
जितकं
कमी विचार
कराल
तितकं आनंदी
व्हाल….
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 263
माणसाकडे कपडे स्वच्छ
असो वा नसो पण मन मात्र स्वच्छ
असंल पाहिजे ….
कारण स्वच्छ कपड्यांची स्तुती लोक
करतात आणी स्वच्छ मनाची
स्तुती परमेश्वर करतो…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 264
जगातील सर्वात मौल्यवान
रत्न म्हणजे
मेहनत…
आणि आयुष्यातील सर्वोत्तम
साथीदार म्हणजे आपला
आत्मविश्वास…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 265
हळुवार जपून ठेवलेले
क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची
आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली
आठवण,
तीच माझ्यासाठी खास
आहे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 266
कोणीतरी मला
फसवलं
याचं दुःख आहे पण
मी कोणाला
फसवलं
नाही याचा आनंद
त्या दुखापेक्षा जास्त आहे..
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 267
विश्वास ठेवा..
आपण जेव्हा कोणासाठी तरी
चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुध्दा
कुठेतरी काही चांगलं घडत असतं..
इतकेच की, ते
आपल्याला दिसत नसतं…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 268
नाते हे
नेहमी वाऱ्यासारख हवं
गडबड नाही, गोधळ नाही
नेहमी शांत
पण कायम सोबत…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 269
फुलपाखरू कधीही महिने मोजत नाही, ते
नेहमी क्षण मोजतं तेव्हा त्याला कळतं, की
त्याच्याकडे पुरेसा वेळ आहे …
सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 270
किती दिवसाचे आयुष्य असते?
आजचे अस्तित्व उद्या नसते,
मग जगावे ते हसून-खेळून कारण
या जगात उद्या काय होईल
ते कोणालाच माहित नसते..
म्हणुन आनंदी रहा…
|| आपला दिवस आनंदी जावो ||
नव्हे तर,
आपले संपूर्ण आयुष्य सुखी जावो.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 271
जी माणसे “दुसऱ्याच्या”
चेहऱ्यावर,
आनंद निर्माण करण्याची
क्षमता ठेवतात,
ईश्वर “त्यांच्या” चेहऱ्यावरचा
आनंद,
कधीच कमी होऊ देत नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 272
खरा आनंद हा दुसऱ्यांना देण्यात असतो;
घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 273
आठवणीत
तेच राहतात ज्यांना
विसरता
येत नाही..
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 274
तव्यावरची भाकरी जोपर्यंत उलट
सुलट करून भाजत नाही तोपर्यंत
ती फुलत नाही,
तसेच आयुष्याचे आहे सुख दु:खाचे
चटके जोपर्यंत बसत नाहीत
तोपर्यंत तेही खुलत नाही.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 275
समाधान
शोधलं की
तक्रारी अपोआप
कमी होतात…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 276
अडचणीच्या वेळी
सर्वात चांगला आधार म्हणजे
तुमचा स्वतःवरचा विश्वास…
जो तुमच्या कानात हळूच सांगत असतो
सर्व चांगलं होईल..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 277
सुख दुःखाचे धागे विणून
आयुष्य परिपूर्ण बनते
पण…
कुठला धागा कुठे कसा
आणि किती वापरतो…
यावर आयुष्याचे यश
ठरते..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 278
अश्रूंची किंमत नसते,
पण योग्य वेळी येऊन जो
पुसून जातो,
त्या व्यक्तीची मात्र खूप
किंमत असते.
सुंदर सकाळच्या सुंदर
शुभेच्छा…
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 279
स्वतःसोबत जेव्हा दुसऱ्याच्या
मनाचा “देखील जेथे विचार
केला जातो
तिथेच “माणुसकीच सुंदर” नातं
तयार होत..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 280
सुविचार
आपण ज्याची इच्छा करतो.
प्रत्येकवेळी तेच आपल्याला
मिळेल असे नाही.
परंतु नकळत बऱ्याच वेळा
आपल्याला असं काहीतरी मिळतं
ज्याची कधीच अपेक्षा नसते.
यालाच आपण
केलेल्या चांगल्या कामाबद्धल
मिळालेले ” आशिर्वाद
असे म्हणतो.”
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 281
रात्र ओसरली दिवस उजाडला,
तुम्हाला पाहून सूर्य सुद्धा चमकला,
चीलमिल किरणांनी झाडे झळकली
सुप्रभात बोलायला सुंदर सकाळ
उगवली
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 282
माणसाचा स्वभाव गोड
असला की कोणतही नातं
तुटत नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 283
दुखाशिवाय सुख नाही.
निराशेशिवाय आशा नाही.
अपयशाशिवाय यश नाही .
पराजयाशिवाय जय नाही..
आणि तुमच्यासारख्या
गोड व्यक्तींशिवाय
हे आयुष्य आयुष्यच नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 284
समोरच्याला आदर देणं हि
सर्वात मोठी भेट असते..
आणि समोरच्याकडून आदर
मिळविणे हा सर्वात मोठा
सन्मान असतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 285
नेहमी
आवडणारी कामं
वाटणीला येतात असं
नाही..
तर काही कामं कर्तव्य
म्हणुन करायचं
असतात
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 286
“आयुष्य”
कालच्या वेदना सहन करत
उद्याच्या सुखासाठी आज चाललेली
जिवाची ओढाताण म्हणजेच आयुष्य.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 287
यशस्वी होण्यासाठी
चुकण आणि शिकणं
दोन्ही महत्वाचंअसत..
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 288
आयुष्य ही फार
अवघड शाळा आहे .
कॉपी करता येत नाही कारण,
प्रत्येकाची प्रश्नपत्रिका वेगळी
असते ..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 289
… आवश्यक्तेपेक्षा जास्त मिळतं त्याला
म्हणतात नशीब “
‘सर्व काही असूनही रडवतं त्याला
म्हणतात “दुर्दैव
“आणि थोडे कमी सापडूनही आनंद देतं
त्याला म्हणतात. आयुष्य *”….!!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 290
सुख मागुन मिळत नाही
शोधुन सापडत नाही
सुख अशी गोष्ट आहे की
दुसऱ्याला दिल्याशिवाय
स्वतःला मिळत नाही…!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 291
एक आधार, एक विश्वास एक
आपुलकी आणि एक अनमोल साथ
जी देवाकडे न मागता मिळते,
तीच खास मैत्री असते..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 292
काही शब्द असतातचं असे की ते
नेहमीचं ऐकावेसे वाटतात.
काही नाती असतातचं एवढी गोड की,
ती कधीच संपू नयेत असचं वाटतं.
आणि काही माणसं असतातचं अशी की,
ती नेहमी ‘आपलीचं’ असावीत असचं वाटतं,
अगदी शेवटपर्यत…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 293
माणसाचे दिवस बदलतात पण त्या
बदललेल्या दिवसात
माणसाने आपले पहिले दिवस विसरू
नयेत
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 294
एका मिनिटात आयुष्य बदलू
शकत नाही..मात्र, एक मिनिट
विचार करून घेतलेला निर्णय
आयुष्य बदलू शकतो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 295
ईमानदारी
आणि
मेहनत
कधीच वाया जात नाही
त्याचे फळ उशीरा का होईना
पण जरूर भेटते…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 296
“जीवनात
अनंत अडचणी असतात
पण ओठांवर
‘हास्य’ ठेवा…
कारण,
कोणत्याही परिस्थितीत
जगायच तर असतच मग
हसत हसत जगण्यात
काय नुकसान
आहे…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 297
जीवन हे असच असतं..
थोड सोसायचं,
बरचसं उपभोगायचं असतं….
ओल्या पापण्या मिठुन..
ओठांनी हसायचं असतं,
सुखाबरोबरच,
दु:खालाही झेलायचं असतं,
स्वत:ला विसरुन..
सा-यांमध्ये मिसळायचं असतं,
जीवन…..
हे असच असतं..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 298
ज्या दिवशी तुम्ही तुमच आयुष्य
मन मोकळे पणाने जंगलात
तोच दिवस तुमचा आहे
बाकी तर फ़क्त कॅलेंडरच्या
तारखा आहेत…!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 299
आयुष्यात काही
नसले तर चालेल. पण
तुमच्या सारख्या प्रेमळ
माणसांची साथ मात्र
आयुष्य भर आसु द्या.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 300
सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा
कडू वाटत असला
तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो.
त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला
गतिरोधक
आणि चांगल्या व्यक्तिला
विरोधक हे असतातंच…!
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 301
नातं
कधीच संपत नाही,
बोलण्यात संपलं तरी
डोळयात राहतं, डोळयात संपलं तरी
मनात कायम राहतं….
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 302
प्रभावाने जवळ येणाऱ्या
लोकांपेक्षा स्वभावाने
जवळ येणाऱ्या लोकांना
जपा, आयुष्यात कधीच
पश्चाताप होणार नाही…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 307
सुंदरता लक्ष वेधून घेते पण,
स्वभाव ह्रदय वेधून घेतो….!!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 304
जो पर्यंत मनाला
आशेचे पंख आहेत
अंतःकरणात जिद्द आहे
डोळ्यासमोर खुले
आकाश आहे
तोपर्यंत येणारा प्रत्येक
क्षण आपलाच आहे
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 305
सकाळ जरी आमची
असली तरी
आठवण मात्र तुमची आहे
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 306
आयुष्यात योग्य ठिकाणी
पोहचण्यासाठी वेगापेक्षा
दिशेला फार महत्व
असतं….
शुभ प्रभात..!
Good Morning Images Marathi 307
“सुख” आणि “दु:ख” हे पाहुणे आहेत
वारंवार येतील आणि जातील..
जर ते आलेचं नाहीत, तर आपल्याला
अनुभव कुठून येईल..??
जीवन खुश राहून जगायला शिका..
कारण रोज सायंकाळी फक्त सूर्यचं,
मावळत नाही तर आपलं,
‘मौल्यवान जीवन
सुध्दा कणाकणानं कमी होत,
जात असतं..!
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 308
तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक
सकाळ या
फुलासारखी फुलत राहो..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 309
लॉकरमध्ये ठेवुन प्राणपणाने
जपलेल्या सोन्या-नाण्यापेक्षा,
आयुष्यात क्वचित मिळणारी काही
माणसं सोन्याहूनही जास्त किंमती
असतात.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 310
ओळख होण्याआधी,
सगळेच अनोळखी असतात.
मनं एकदा जुळली की,
सहज आपले होतात.
यालाच मैत्री म्हणतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 311
सुंदर दिवसाच्या,
सुंदर शुभेच्छा.!
मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ;
ज्ञानाचा प्रकाश कुठून कधी येईल
सांगता येत नाही.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 312
समोरच्या व्यक्तीला निस्वाथीपणे
लावलेला जीव म्हणजे…
‘वेड… !’
त्या व्यक्तीकडून काहीही भेटेल हे न
विचार करता त्याच्यासाठी काहीही
करणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
काही गोष्टी समजून घेणं, समजावून
सांगणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
न लपवता सगळ काही एकमेकांना
सांगणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
कितीही भांडणं झाले तरी
स्वतः माफी मागणं म्हणजे…
‘वेड… !’
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 313
एका हृदयाने दुसऱ्या हृदयाकडे
काय मागाव
आयुष्यभराची साथ आणी
आभाळा एवढं प्रेम मागाव
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 314
बरोबर ना,
कोण आपल्याशी कसं वागत हे आपल्या हातात
नसत पण त्यांच्या वागण्याचा आपण आपल्यावर
किती परिणाम करून घ्यायचा हे आपल्या हातात
असत जी गोष्ट पटत नाही ती त्याच वेळी
बोलून दाखवायची किती वाईट वाटायचं ते वाटू
द्या त्यांना ज्यांना आपल्या आयुष्यात राहायचं
आहे ते राहातील नाहीतर निघून जातील असंही
म्हणतातच ना अर्ध्यावर सोडून जाणारी माणस
कधीच आपली नसतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 315
नावामुळे आपण
ओळखले जातो
पण स्वभावामुळे आपण
आठवणीत रहातो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 316
दुसऱ्याला देण्यासाठी
आपल्याजवळ
काही नसलं तरी चालेल
पण ” सन्मान “मात्र
देता आला पाहिजे…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 317
आरसा
दिसायला
नाजुक असतो,
पण त्याच्या सारख
खर दाखवायची हिम्मत
कुणातही नाही….!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 318
नातं हे जगाला
दाखवण्यासाठी नसतं,
मनापासून जे सांभाळल जातं
ते खरं नातं असतं.
जवळीक दाखवणारा हा
जवळचाच असतो असं नाही,
हृदयापासून जो जवळचा
असतो तोच आपला
असतो….
शुभमकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 319
सकाळ जरी आमची
असली तरी आठवण
मात्र तुमची आहे..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 320
या फुलासारखे नेहमी हसत
रहा, आनंदी रहा
आणि काळजी घ्या स्वत:ची.
सुप्रभात..!
Good Morning
Good Morning Images Marathi 321
माणसांच्या बुद्धीला लागलेलं
सगळ्यात मोठं ग्रहण
म्हणजे लोक काय म्हणतील
याचा विचार.
गुड मॉर्निंग…!
Good Morning Images In Marathi 322
मन ओळखणारयांपेक्षा मन
जपणारी माणसं हवीत,
कारण, ओळख ही क्षणभरासाठी
असते, तर जपवणूक
आयुष्यभरासाठी..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 323
आपुलकी असेल,
तर जिवन सुंदर..
फुले असतील,
तर बाग सुंदर…
¨ गालातल्या गालात
एक छोटस हसु असेल,
© तर चेहरा सुंदर…
आणि….
नाती मनापासून जपली,
तरच आठवनी सुंदर…
Good morning
Good Morning Images In Marathi 324
आयुष्य…
हि एक अशी Train आहे….जी
जन्मापासून, मृत्युपर्यंत-सुख-
दुःखाच्या…वेगवेगळ्या फलाटांवर थांबते…!.
आणि आपल्याला…. अनुभवाचं तिकीट
घेण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर उतरायला भाग
पाडते….!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 325
प्रत्येक दिवस
चांगला असेलच असं नाही..
पण प्रत्येक दिवसात
काहीतरी चांगल असतंच.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 326
काटयांवर चालून
दुसऱ्यासाठी रचलेली
फुलाची रास म्हणजे मैञी.
तिखट लागल्यावर घेतलेला
पहिला गोङ घास म्हणजे
मैञी…..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 327
..सुविचार..
माणसानं
कुठुनही घसरावं..
फक्त नजरेतुन घसरू नये..
कारण हाडांवर उपचार होऊ
शकतो पण
मनावर नाही….
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 328
अबोल
शब्द
भगवंताचे
नाम: स्मरण
म्हणजे
मनातील असंख्य
विचारांवर
माई
घातलेली जमावबंदी
आणि आयुष्य सत्कारणी
लावण्याची सुवर्ण संधी
!! शुभ सकाळ!!
Good Morning Images In Marathi 329
विचार पुष्प
काय बोलावे हे ज्ञान ठरवते.., कसे
बोलावे हे कौशल्य ठरवते.., किती
बोलावे हे दृष्टीकोन ठरवते.., परंतु
एखादी गोष्ट बोलावी की नाही हे
आपला संयम आणि संस्कारावर
अवलंबून असते..!
शुभ प्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 330
जीवनात “वेळे “अभावी
संगत सुटली तरी सुटू द्या ….
पण “संवाद” सुटता कामा नये
कारण, “संवाद” ही प्रत्येक
नात्याची रक्तवाहिनी आहे……
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 331
मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ;
ज्ञानाचा प्रकाश कुठून कधी येईल
सांगता येत नाही.
सुंदर दिवसाच्या,
सुंदर शुभेच्छा.!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 332
योग्य दिशा
दाखवणारा सगळ्यात
जवळचा मित्र म्हणजे
अनुभव…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 333
जग
काय म्हणतं
यापेक्षा
मन काय म्हणतं
हे महत्त्वाचं असतं…!
॥ शुभ सकाळ ॥
Good Morning Images In Marathi 334
सुविचार….
विचार बदलले की स्वभाव
बदलतो.
स्वभाव बदलला की
सवयी बदलतात.
सवयी बदलल्या की
व्यक्तिमत्व बदलते.
व्यक्तिमत्व बदलले की
भवितव्य बदलते.
Good Morning…!
Good Morning Images In Marathi 335
भूतकाळाचा विचार केला तर डोळ्यात
पाणी येते.
भविष्याची चिंता केल्यास समस्याच
निर्माण होतील पण वर्तमानातले खरं
आयुष्य जगलात तर मात्र आनंदच
निर्माण होईल…
शुभ सकाळ…!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Morning Images In Marathi 336
ज्या माणसाला सतत शुभ आणि
आशावादी विचार करण्याची सवय असते
त्याचे मन नेहमी आनंदाने व उत्साहाने
भरलेले राहते आणि उत्साही मनाच्या
माणसाला नेहमीच यशप्राप्ती होते.
म्हणून सकारात्मक, आशावादी आणि
आनंदी विचार हीच यशस्वी होण्याची
गुरुकिल्ली आहे.”
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 337
आपल म्हणणारी माणस
खुप असतात
पण आपल सुख दुःख जाणणारी
माणस मोजकीच असतात
Good Morning…!
Good Morning Images In Marathi 338
संपुर्ण जग सुंदर आहे
फक्त तस पहायला हवं…
प्रत्येक नातं जवळचं आहे
फक्त ते उमजायला हवं…
प्रत्येक गोष्टीला अर्थ आहे
फक्त तस समजायला हवं…
प्रत्येक वेळेत समाधान
आणि आनंद आहे
फक्त तस जगायला हवं…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 339
नाती-प्रेम-मैत्री
तर सगळीकडेच असतात पण
परिपूर्ण तिथेच होतात
जिथे त्यांना आदर आणि
आपुलकी मिळते…!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 340
नातं……. म्हणजे काय..?
ते कोणाच्याही सांगण्यावरून जुळू नये.
आणी कुणी काहीही सांगीतल म्हणुन
तुटू नये.. असा भक्कम लावलेला
जीव म्हणजे…
नातं…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 341

‘साधेपणा
हे सर्वात जास्त चांगले सौंदर्य आहे
आणि
‘आपलेपणा
हे सर्वात श्रेष्ठ नातं आहे.
शुभ सकाळ…!

Good Morning Images In Marathi 342
भूतकाळाचा विचार केला तर डोळ्यात
पाणी येते.
भविष्याची चिंता केल्यास समस्याच
निर्माण होतील पण वर्तमानातले खरं
आयुष्य जगलात तर मात्र आनंदच
निर्माण होईल…
शुभ सकाळ….!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Morning Images Marathi 343
नात्यात केवळ प्रेमालाच जपणं
गरेजचं नाही तर नात्यात
एकमेकांचा आदर करून
एकमेकांचा स्वाभिमान जपणंही
तितकंच गरजेचे आहे
Good morning…!
Good Morning Images Marathi 344
समाधान म्हणजे
एक प्रकारचे वैभव असून,
ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे.
ज्याला ही संपत्ती सापडते
तो खरा सुखी होतो.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images Marathi 345
जे सहज मिळतं ते कधीच
शेवटपर्यंत टिकत नाही,
आणि जे शेवटपर्यंत टिकतं
ते सहज कधीच मिळत
नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 346
तुमच आयुष्य या सुंदर
फुलांसारखं बहरलेलं
असो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 347
माणूस
इतर गोष्टीत कितीही कच्चा
असला
तरी चालेल पण तो
माणुसकीमध्ये पक्का असला
पहिजे.
पद महत्वाचे नसते.
आपल्या विचारांची गुणवत्ता
महत्वाची असते.
सुप्रभात..
Good Morning Images In Marathi 348
‘जीवनात तीच नाती
सुंदर असतात, जी
उपकरांनी नव्हे तर,
जाणिवांनी बनलेली
असतात
सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 349
वेळ आणि नशीब दोन्ही
परिवर्तनशील आहे.
म्हणून चांगल्या वेळी अभिमान
आणि
वाईट वेळी चिंता करू नका,
दोन्ही ही बदलणार आहे.
।। शुभ सकाळ ||
Good Morning Images In Marathi 350
Good Morning..
आईचे प्रेम वडिलांचे
आशिर्वाद, बहिणीची माया
भावाचा पाठिंबा आणि
मित्रांची साथ ज्यांनी
कमवल, त्याच्या इतके श्रीमंत
या पृथ्वीवर कोणी नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 351
शुभ सकाळ..!
मैत्रीवर एक छान वाक्य
वय आणि जीवन यांच्यात फक्त
इतकाच फरक आहे
जे मित्रांविना सरते ते वय आणि
जे मित्रांबरोबर सरते ते जीवन.
Good Morning Images In Marathi 352
देवाने प्रत्येकाच आयुष्य
कसं छान पणे रंगवलय
आभारी आहे मी देवाचा, कारण
माझं आयुष्य रंगवताना देवाने
तुमच्यासारख्या माणसांचा
रंग माझ्या आयुष्यात भरलाय.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 353
आयुष्यातील सर्वात मोठे यश म्हणजे,
आपल्यामुळे आई-वडीलांच्या
चेह-यावर असणारा
आनंद आणि समाधान’.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 354
सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा
कडू वाटत असला
तरी तो धोकेबाज
कधीच नसतो.
त्यामुळेच तर चांगल्या
रस्त्याला गतिरोधक
आणि चांगल्या व्यक्तिला
विरोधक हे असतातंच.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 355
नाती तयार होतात
हेच खूप आहे,
सर्व आनंदी आहेत.
हेच खूप आहे
दर वेळी प्रत्येकाची
सोबत होईल असं नाही
एकमेकांची आठवण
काढतो आहोत
हेच खूप आहे.
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 356
झाकलेल्या मुठीतून वाळूचा कण
निसटावा तसं हळू हळू आयुष्य
निघून चाललंय
आणि,
आपण उगीच भ्रमात आहोत कि
आपण वर्षा वर्षाने मोठे होत
चाललोय.
प्रेम “माणसावर” करा त्याच्या
“सवयींवर” नाही,
“नाराज” व्हा त्याच्या बोलण्यावर
पण “त्याच्यावर” नाही,
“विसरा” त्याच्या “चुका” पण
त्याला नाही,
कारण “माणुसकी” पेक्षा मोठं
काहीच नाही…
!! शुभ सकाळ !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *