Good Morning Images Marathi

Good Morning Images In Marathi 251
नातं हे कुठलही असो तिथे प्रेम हे
मनातुन असावं शब्दापुरतं नाही
अन राग हा शब्दापुरताचं असावा
मनातुन नाही…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 252
जन्मापासून
मिळालेली नाती
तर ईश्वरीय देण आहे परंतु
स्वतः बनविलेली नाती
हे आपले धन आहे यालाच
सांभाळून ठेवले पाहिजे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 253
थंडी क्षणांची पण गारवा
कायमचा,
ओळख क्षणांची पण
आपुलकी कायमची
भेट क्षणांची पण नाती
आयुष्यभराची
सहवास क्षणांचा पण ओढ
कायमची
हीच खरी नाती मनांची..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 254
सुविचार
संपत्ती आणि स्थिती
एखाद्यास तात्पुरते महान
बनवते. पण
माणुसकी आणि चांगली
नैतिकता माणसाला नेहमीच
आदर्श बनविते
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 255
आयुष्यात सुंदर क्षणांची वाट पाहण्यात वेळ
दवडायचा नसतो.
जो क्षण आयुष्यात येईल त्याला सुंदर
करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. जीवनाचे
दोन नियम आहेत.
बहरायचे फुलांसारखे आणि पसरायचे
सुगंधासारखे.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 256
माणसाच्या मुखात गोडवा..
मनात प्रेम..
वागण्यात नम्रता..
आणि
हृदयात गरीबीची जाण असली
की…
बाकी चांगल्या गोष्टी आपोआप
घडत जातात..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 257
सगळ्याच गोष्टी
शब्दात सांगता येत
नसतात..
अपेक्षा असते,
कोणी तरी समजुन
घेण्याची..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 258
सोन्याचा साठा करून
मिळवलेल्या श्रीमंतीपेक्षा.,
सोन्याहून मूल्यवान माणसांचा
साठा ज्यांच्याकडे
आहे तो खरा श्रीमंत… नेहमी
पैशापेक्षा माणुसकीच श्रेष्ठ
ठरते..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 259
नात्यांमुळे विश्वास नसतो तर
विश्वासामुळे
नाती असतात
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 260
जेवणात जर कोणी विष कालवले
तर त्यावर उपचार आहे
परंतु
मनामध्ये जर कोणी विष भरवले
तर त्यावर कोणताच उपचार नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 261
शब्दाचं
मोल जपलं कि
आयुष्य अनमोल होत…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 262
जितकं
कमी विचार
कराल
तितकं आनंदी
व्हाल….
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 263
माणसाकडे कपडे स्वच्छ
असो वा नसो पण मन मात्र स्वच्छ
असंल पाहिजे ….
कारण स्वच्छ कपड्यांची स्तुती लोक
करतात आणी स्वच्छ मनाची
स्तुती परमेश्वर करतो…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 264
जगातील सर्वात मौल्यवान
रत्न म्हणजे
मेहनत…
आणि आयुष्यातील सर्वोत्तम
साथीदार म्हणजे आपला
आत्मविश्वास…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 265
हळुवार जपून ठेवलेले
क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची
आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली
आठवण,
तीच माझ्यासाठी खास
आहे…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 266
कोणीतरी मला
फसवलं
याचं दुःख आहे पण
मी कोणाला
फसवलं
नाही याचा आनंद
त्या दुखापेक्षा जास्त आहे..
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 267
विश्वास ठेवा..
आपण जेव्हा कोणासाठी तरी
चांगलं करत असतो,
तेव्हा आपल्यासाठी सुध्दा
कुठेतरी काही चांगलं घडत असतं..
इतकेच की, ते
आपल्याला दिसत नसतं…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 268
नाते हे
नेहमी वाऱ्यासारख हवं
गडबड नाही, गोधळ नाही
नेहमी शांत
पण कायम सोबत…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 269
फुलपाखरू कधीही महिने मोजत नाही, ते
नेहमी क्षण मोजतं तेव्हा त्याला कळतं, की
त्याच्याकडे पुरेसा वेळ आहे …
सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 270
किती दिवसाचे आयुष्य असते?
आजचे अस्तित्व उद्या नसते,
मग जगावे ते हसून-खेळून कारण
या जगात उद्या काय होईल
ते कोणालाच माहित नसते..
म्हणुन आनंदी रहा…
|| आपला दिवस आनंदी जावो ||
नव्हे तर,
आपले संपूर्ण आयुष्य सुखी जावो.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 271
जी माणसे “दुसऱ्याच्या”
चेहऱ्यावर,
आनंद निर्माण करण्याची
क्षमता ठेवतात,
ईश्वर “त्यांच्या” चेहऱ्यावरचा
आनंद,
कधीच कमी होऊ देत नाही..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 272
खरा आनंद हा दुसऱ्यांना देण्यात असतो;
घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 273
आठवणीत
तेच राहतात ज्यांना
विसरता
येत नाही..
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 274
तव्यावरची भाकरी जोपर्यंत उलट
सुलट करून भाजत नाही तोपर्यंत
ती फुलत नाही,
तसेच आयुष्याचे आहे सुख दु:खाचे
चटके जोपर्यंत बसत नाहीत
तोपर्यंत तेही खुलत नाही.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 275
समाधान
शोधलं की
तक्रारी अपोआप
कमी होतात…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 276
अडचणीच्या वेळी
सर्वात चांगला आधार म्हणजे
तुमचा स्वतःवरचा विश्वास…
जो तुमच्या कानात हळूच सांगत असतो
सर्व चांगलं होईल..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 277
सुख दुःखाचे धागे विणून
आयुष्य परिपूर्ण बनते
पण…
कुठला धागा कुठे कसा
आणि किती वापरतो…
यावर आयुष्याचे यश
ठरते..!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 278
अश्रूंची किंमत नसते,
पण योग्य वेळी येऊन जो
पुसून जातो,
त्या व्यक्तीची मात्र खूप
किंमत असते.
सुंदर सकाळच्या सुंदर
शुभेच्छा…
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 279
स्वतःसोबत जेव्हा दुसऱ्याच्या
मनाचा “देखील जेथे विचार
केला जातो
तिथेच “माणुसकीच सुंदर” नातं
तयार होत..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 280
सुविचार
आपण ज्याची इच्छा करतो.
प्रत्येकवेळी तेच आपल्याला
मिळेल असे नाही.
परंतु नकळत बऱ्याच वेळा
आपल्याला असं काहीतरी मिळतं
ज्याची कधीच अपेक्षा नसते.
यालाच आपण
केलेल्या चांगल्या कामाबद्धल
मिळालेले ” आशिर्वाद
असे म्हणतो.”
सुप्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 281
रात्र ओसरली दिवस उजाडला,
तुम्हाला पाहून सूर्य सुद्धा चमकला,
चीलमिल किरणांनी झाडे झळकली
सुप्रभात बोलायला सुंदर सकाळ
उगवली
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 282
माणसाचा स्वभाव गोड
असला की कोणतही नातं
तुटत नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 283
दुखाशिवाय सुख नाही.
निराशेशिवाय आशा नाही.
अपयशाशिवाय यश नाही .
पराजयाशिवाय जय नाही..
आणि तुमच्यासारख्या
गोड व्यक्तींशिवाय
हे आयुष्य आयुष्यच नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 284
समोरच्याला आदर देणं हि
सर्वात मोठी भेट असते..
आणि समोरच्याकडून आदर
मिळविणे हा सर्वात मोठा
सन्मान असतो.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 285
नेहमी
आवडणारी कामं
वाटणीला येतात असं
नाही..
तर काही कामं कर्तव्य
म्हणुन करायचं
असतात
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 286
“आयुष्य”
कालच्या वेदना सहन करत
उद्याच्या सुखासाठी आज चाललेली
जिवाची ओढाताण म्हणजेच आयुष्य.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 287
यशस्वी होण्यासाठी
चुकण आणि शिकणं
दोन्ही महत्वाचंअसत..
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 288
आयुष्य ही फार
अवघड शाळा आहे .
कॉपी करता येत नाही कारण,
प्रत्येकाची प्रश्नपत्रिका वेगळी
असते ..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 289
… आवश्यक्तेपेक्षा जास्त मिळतं त्याला
म्हणतात नशीब “
‘सर्व काही असूनही रडवतं त्याला
म्हणतात “दुर्दैव
“आणि थोडे कमी सापडूनही आनंद देतं
त्याला म्हणतात. आयुष्य *”….!!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 290
सुख मागुन मिळत नाही
शोधुन सापडत नाही
सुख अशी गोष्ट आहे की
दुसऱ्याला दिल्याशिवाय
स्वतःला मिळत नाही…!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 291
एक आधार, एक विश्वास एक
आपुलकी आणि एक अनमोल साथ
जी देवाकडे न मागता मिळते,
तीच खास मैत्री असते..!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 292
काही शब्द असतातचं असे की ते
नेहमीचं ऐकावेसे वाटतात.
काही नाती असतातचं एवढी गोड की,
ती कधीच संपू नयेत असचं वाटतं.
आणि काही माणसं असतातचं अशी की,
ती नेहमी ‘आपलीचं’ असावीत असचं वाटतं,
अगदी शेवटपर्यत…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 293
माणसाचे दिवस बदलतात पण त्या
बदललेल्या दिवसात
माणसाने आपले पहिले दिवस विसरू
नयेत
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 294
एका मिनिटात आयुष्य बदलू
शकत नाही..मात्र, एक मिनिट
विचार करून घेतलेला निर्णय
आयुष्य बदलू शकतो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 295
ईमानदारी
आणि
मेहनत
कधीच वाया जात नाही
त्याचे फळ उशीरा का होईना
पण जरूर भेटते…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 296
“जीवनात
अनंत अडचणी असतात
पण ओठांवर
‘हास्य’ ठेवा…
कारण,
कोणत्याही परिस्थितीत
जगायच तर असतच मग
हसत हसत जगण्यात
काय नुकसान
आहे…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 297
जीवन हे असच असतं..
थोड सोसायचं,
बरचसं उपभोगायचं असतं….
ओल्या पापण्या मिठुन..
ओठांनी हसायचं असतं,
सुखाबरोबरच,
दु:खालाही झेलायचं असतं,
स्वत:ला विसरुन..
सा-यांमध्ये मिसळायचं असतं,
जीवन…..
हे असच असतं..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 298
ज्या दिवशी तुम्ही तुमच आयुष्य
मन मोकळे पणाने जंगलात
तोच दिवस तुमचा आहे
बाकी तर फ़क्त कॅलेंडरच्या
तारखा आहेत…!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा…!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images Marathi 299
आयुष्यात काही
नसले तर चालेल. पण
तुमच्या सारख्या प्रेमळ
माणसांची साथ मात्र
आयुष्य भर आसु द्या.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 300
सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा
कडू वाटत असला
तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो.
त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला
गतिरोधक
आणि चांगल्या व्यक्तिला
विरोधक हे असतातंच…!
शुभ प्रभात…!
Good Morning Images In Marathi 301
नातं
कधीच संपत नाही,
बोलण्यात संपलं तरी
डोळयात राहतं, डोळयात संपलं तरी
मनात कायम राहतं….
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 302
प्रभावाने जवळ येणाऱ्या
लोकांपेक्षा स्वभावाने
जवळ येणाऱ्या लोकांना
जपा, आयुष्यात कधीच
पश्चाताप होणार नाही…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 307
सुंदरता लक्ष वेधून घेते पण,
स्वभाव ह्रदय वेधून घेतो….!!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 304
जो पर्यंत मनाला
आशेचे पंख आहेत
अंतःकरणात जिद्द आहे
डोळ्यासमोर खुले
आकाश आहे
तोपर्यंत येणारा प्रत्येक
क्षण आपलाच आहे
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 305
सकाळ जरी आमची
असली तरी
आठवण मात्र तुमची आहे
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 306
आयुष्यात योग्य ठिकाणी
पोहचण्यासाठी वेगापेक्षा
दिशेला फार महत्व
असतं….
शुभ प्रभात..!
Good Morning Images Marathi 307
“सुख” आणि “दु:ख” हे पाहुणे आहेत
वारंवार येतील आणि जातील..
जर ते आलेचं नाहीत, तर आपल्याला
अनुभव कुठून येईल..??
जीवन खुश राहून जगायला शिका..
कारण रोज सायंकाळी फक्त सूर्यचं,
मावळत नाही तर आपलं,
‘मौल्यवान जीवन
सुध्दा कणाकणानं कमी होत,
जात असतं..!
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 308
तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक
सकाळ या
फुलासारखी फुलत राहो..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 309
लॉकरमध्ये ठेवुन प्राणपणाने
जपलेल्या सोन्या-नाण्यापेक्षा,
आयुष्यात क्वचित मिळणारी काही
माणसं सोन्याहूनही जास्त किंमती
असतात.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 310
ओळख होण्याआधी,
सगळेच अनोळखी असतात.
मनं एकदा जुळली की,
सहज आपले होतात.
यालाच मैत्री म्हणतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 311
सुंदर दिवसाच्या,
सुंदर शुभेच्छा.!
मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ;
ज्ञानाचा प्रकाश कुठून कधी येईल
सांगता येत नाही.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 312
समोरच्या व्यक्तीला निस्वाथीपणे
लावलेला जीव म्हणजे…
‘वेड… !’
त्या व्यक्तीकडून काहीही भेटेल हे न
विचार करता त्याच्यासाठी काहीही
करणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
काही गोष्टी समजून घेणं, समजावून
सांगणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
न लपवता सगळ काही एकमेकांना
सांगणं म्हणजे…
‘वेड… ! ‘
कितीही भांडणं झाले तरी
स्वतः माफी मागणं म्हणजे…
‘वेड… !’
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 313
एका हृदयाने दुसऱ्या हृदयाकडे
काय मागाव
आयुष्यभराची साथ आणी
आभाळा एवढं प्रेम मागाव
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 314
बरोबर ना,
कोण आपल्याशी कसं वागत हे आपल्या हातात
नसत पण त्यांच्या वागण्याचा आपण आपल्यावर
किती परिणाम करून घ्यायचा हे आपल्या हातात
असत जी गोष्ट पटत नाही ती त्याच वेळी
बोलून दाखवायची किती वाईट वाटायचं ते वाटू
द्या त्यांना ज्यांना आपल्या आयुष्यात राहायचं
आहे ते राहातील नाहीतर निघून जातील असंही
म्हणतातच ना अर्ध्यावर सोडून जाणारी माणस
कधीच आपली नसतात..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 315
नावामुळे आपण
ओळखले जातो
पण स्वभावामुळे आपण
आठवणीत रहातो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 316
दुसऱ्याला देण्यासाठी
आपल्याजवळ
काही नसलं तरी चालेल
पण ” सन्मान “मात्र
देता आला पाहिजे…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 317
आरसा
दिसायला
नाजुक असतो,
पण त्याच्या सारख
खर दाखवायची हिम्मत
कुणातही नाही….!
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 318
नातं हे जगाला
दाखवण्यासाठी नसतं,
मनापासून जे सांभाळल जातं
ते खरं नातं असतं.
जवळीक दाखवणारा हा
जवळचाच असतो असं नाही,
हृदयापासून जो जवळचा
असतो तोच आपला
असतो….
शुभमकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 319
सकाळ जरी आमची
असली तरी आठवण
मात्र तुमची आहे..
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 320
या फुलासारखे नेहमी हसत
रहा, आनंदी रहा
आणि काळजी घ्या स्वत:ची.
सुप्रभात..!
Good Morning
Good Morning Images Marathi 321
माणसांच्या बुद्धीला लागलेलं
सगळ्यात मोठं ग्रहण
म्हणजे लोक काय म्हणतील
याचा विचार.
गुड मॉर्निंग…!
Good Morning Images In Marathi 322
मन ओळखणारयांपेक्षा मन
जपणारी माणसं हवीत,
कारण, ओळख ही क्षणभरासाठी
असते, तर जपवणूक
आयुष्यभरासाठी..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 323
आपुलकी असेल,
तर जिवन सुंदर..
फुले असतील,
तर बाग सुंदर…
¨ गालातल्या गालात
एक छोटस हसु असेल,
© तर चेहरा सुंदर…
आणि….
नाती मनापासून जपली,
तरच आठवनी सुंदर…
Good morning
Good Morning Images In Marathi 324
आयुष्य…
हि एक अशी Train आहे….जी
जन्मापासून, मृत्युपर्यंत-सुख-
दुःखाच्या…वेगवेगळ्या फलाटांवर थांबते…!.
आणि आपल्याला…. अनुभवाचं तिकीट
घेण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर उतरायला भाग
पाडते….!
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 325
प्रत्येक दिवस
चांगला असेलच असं नाही..
पण प्रत्येक दिवसात
काहीतरी चांगल असतंच.
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 326
काटयांवर चालून
दुसऱ्यासाठी रचलेली
फुलाची रास म्हणजे मैञी.
तिखट लागल्यावर घेतलेला
पहिला गोङ घास म्हणजे
मैञी…..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 327
..सुविचार..
माणसानं
कुठुनही घसरावं..
फक्त नजरेतुन घसरू नये..
कारण हाडांवर उपचार होऊ
शकतो पण
मनावर नाही….
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 328
अबोल
शब्द
भगवंताचे
नाम: स्मरण
म्हणजे
मनातील असंख्य
विचारांवर
माई
घातलेली जमावबंदी
आणि आयुष्य सत्कारणी
लावण्याची सुवर्ण संधी
!! शुभ सकाळ!!
Good Morning Images In Marathi 329
विचार पुष्प
काय बोलावे हे ज्ञान ठरवते.., कसे
बोलावे हे कौशल्य ठरवते.., किती
बोलावे हे दृष्टीकोन ठरवते.., परंतु
एखादी गोष्ट बोलावी की नाही हे
आपला संयम आणि संस्कारावर
अवलंबून असते..!
शुभ प्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 330
जीवनात “वेळे “अभावी
संगत सुटली तरी सुटू द्या ….
पण “संवाद” सुटता कामा नये
कारण, “संवाद” ही प्रत्येक
नात्याची रक्तवाहिनी आहे……
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 331
मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ;
ज्ञानाचा प्रकाश कुठून कधी येईल
सांगता येत नाही.
सुंदर दिवसाच्या,
सुंदर शुभेच्छा.!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 332
योग्य दिशा
दाखवणारा सगळ्यात
जवळचा मित्र म्हणजे
अनुभव…
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 333
जग
काय म्हणतं
यापेक्षा
मन काय म्हणतं
हे महत्त्वाचं असतं…!
॥ शुभ सकाळ ॥
Good Morning Images In Marathi 334
सुविचार….
विचार बदलले की स्वभाव
बदलतो.
स्वभाव बदलला की
सवयी बदलतात.
सवयी बदलल्या की
व्यक्तिमत्व बदलते.
व्यक्तिमत्व बदलले की
भवितव्य बदलते.
Good Morning…!
Good Morning Images In Marathi 335
भूतकाळाचा विचार केला तर डोळ्यात
पाणी येते.
भविष्याची चिंता केल्यास समस्याच
निर्माण होतील पण वर्तमानातले खरं
आयुष्य जगलात तर मात्र आनंदच
निर्माण होईल…
शुभ सकाळ…!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Morning Images In Marathi 336
ज्या माणसाला सतत शुभ आणि
आशावादी विचार करण्याची सवय असते
त्याचे मन नेहमी आनंदाने व उत्साहाने
भरलेले राहते आणि उत्साही मनाच्या
माणसाला नेहमीच यशप्राप्ती होते.
म्हणून सकारात्मक, आशावादी आणि
आनंदी विचार हीच यशस्वी होण्याची
गुरुकिल्ली आहे.”
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 337
आपल म्हणणारी माणस
खुप असतात
पण आपल सुख दुःख जाणणारी
माणस मोजकीच असतात
Good Morning…!
Good Morning Images In Marathi 338
संपुर्ण जग सुंदर आहे
फक्त तस पहायला हवं…
प्रत्येक नातं जवळचं आहे
फक्त ते उमजायला हवं…
प्रत्येक गोष्टीला अर्थ आहे
फक्त तस समजायला हवं…
प्रत्येक वेळेत समाधान
आणि आनंद आहे
फक्त तस जगायला हवं…
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 339
नाती-प्रेम-मैत्री
तर सगळीकडेच असतात पण
परिपूर्ण तिथेच होतात
जिथे त्यांना आदर आणि
आपुलकी मिळते…!
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 340
नातं……. म्हणजे काय..?
ते कोणाच्याही सांगण्यावरून जुळू नये.
आणी कुणी काहीही सांगीतल म्हणुन
तुटू नये.. असा भक्कम लावलेला
जीव म्हणजे…
नातं…
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 341

‘साधेपणा
हे सर्वात जास्त चांगले सौंदर्य आहे
आणि
‘आपलेपणा
हे सर्वात श्रेष्ठ नातं आहे.
शुभ सकाळ…!

Good Morning Images In Marathi 342
भूतकाळाचा विचार केला तर डोळ्यात
पाणी येते.
भविष्याची चिंता केल्यास समस्याच
निर्माण होतील पण वर्तमानातले खरं
आयुष्य जगलात तर मात्र आनंदच
निर्माण होईल…
शुभ सकाळ….!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Morning Images Marathi 343
नात्यात केवळ प्रेमालाच जपणं
गरेजचं नाही तर नात्यात
एकमेकांचा आदर करून
एकमेकांचा स्वाभिमान जपणंही
तितकंच गरजेचे आहे
Good morning…!
Good Morning Images Marathi 344
समाधान म्हणजे
एक प्रकारचे वैभव असून,
ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे.
ज्याला ही संपत्ती सापडते
तो खरा सुखी होतो.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images Marathi 345
जे सहज मिळतं ते कधीच
शेवटपर्यंत टिकत नाही,
आणि जे शेवटपर्यंत टिकतं
ते सहज कधीच मिळत
नाही..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 346
तुमच आयुष्य या सुंदर
फुलांसारखं बहरलेलं
असो..
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 347
माणूस
इतर गोष्टीत कितीही कच्चा
असला
तरी चालेल पण तो
माणुसकीमध्ये पक्का असला
पहिजे.
पद महत्वाचे नसते.
आपल्या विचारांची गुणवत्ता
महत्वाची असते.
सुप्रभात..
Good Morning Images In Marathi 348
‘जीवनात तीच नाती
सुंदर असतात, जी
उपकरांनी नव्हे तर,
जाणिवांनी बनलेली
असतात
सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा
शुभ सकाळ…!
Good Morning Images In Marathi 349
वेळ आणि नशीब दोन्ही
परिवर्तनशील आहे.
म्हणून चांगल्या वेळी अभिमान
आणि
वाईट वेळी चिंता करू नका,
दोन्ही ही बदलणार आहे.
।। शुभ सकाळ ||
Good Morning Images In Marathi 350
Good Morning..
आईचे प्रेम वडिलांचे
आशिर्वाद, बहिणीची माया
भावाचा पाठिंबा आणि
मित्रांची साथ ज्यांनी
कमवल, त्याच्या इतके श्रीमंत
या पृथ्वीवर कोणी नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 351
शुभ सकाळ..!
मैत्रीवर एक छान वाक्य
वय आणि जीवन यांच्यात फक्त
इतकाच फरक आहे
जे मित्रांविना सरते ते वय आणि
जे मित्रांबरोबर सरते ते जीवन.
Good Morning Images In Marathi 352
देवाने प्रत्येकाच आयुष्य
कसं छान पणे रंगवलय
आभारी आहे मी देवाचा, कारण
माझं आयुष्य रंगवताना देवाने
तुमच्यासारख्या माणसांचा
रंग माझ्या आयुष्यात भरलाय.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 353
आयुष्यातील सर्वात मोठे यश म्हणजे,
आपल्यामुळे आई-वडीलांच्या
चेह-यावर असणारा
आनंद आणि समाधान’.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 354
सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा
कडू वाटत असला
तरी तो धोकेबाज
कधीच नसतो.
त्यामुळेच तर चांगल्या
रस्त्याला गतिरोधक
आणि चांगल्या व्यक्तिला
विरोधक हे असतातंच.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 355
नाती तयार होतात
हेच खूप आहे,
सर्व आनंदी आहेत.
हेच खूप आहे
दर वेळी प्रत्येकाची
सोबत होईल असं नाही
एकमेकांची आठवण
काढतो आहोत
हेच खूप आहे.
सुप्रभात..!
Good Morning Images In Marathi 356
झाकलेल्या मुठीतून वाळूचा कण
निसटावा तसं हळू हळू आयुष्य
निघून चाललंय
आणि,
आपण उगीच भ्रमात आहोत कि
आपण वर्षा वर्षाने मोठे होत
चाललोय.
प्रेम “माणसावर” करा त्याच्या
“सवयींवर” नाही,
“नाराज” व्हा त्याच्या बोलण्यावर
पण “त्याच्यावर” नाही,
“विसरा” त्याच्या “चुका” पण
त्याला नाही,
कारण “माणुसकी” पेक्षा मोठं
काहीच नाही…
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 357
शुभ सकाळ..!
नात्यात सर्वात सुंदर नातं असतं ते
म्हणजे,
“आपलेपणा”
Good morning..
Good Morning Images In Marathi 359 1
नाही कुठे शाळा,
नाही कुठे सर,
कुठे झाली असतील,
ही पाखरं इंजिनिअर ?
शुभ सकाळ..
Good Morning Images In Marathi 360
सुप्रभात..!
आयुष्यात शांत राहण्याचा एकमेव मार्ग
म्हणजे ज्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही
त्याबद्दल विचार करणे सोडून देणे.
Good Morning Images In Marathi 361
शुभ सकाळ..!
तुमची आठवण हीच आमची
दिवसाची सुरुवात.
Good Morning..
Good Morning Imaages In Marathi 362
चुकीचं असून स्वतःला
बरोबर सिद्ध करणं सोपं असतं.
पण बरोबर असूनसुद्धा
स्वतःला बरोबर सिद्ध करणं
खूप अवघड असतं.
श्री स्वामी समर्थ..॥
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 363 1
किती दिवसाचे
आयुष्य असते ?
आजचे अस्तित्व उद्या नसते,
मग जगावे ते हसून-खेळून
कारण,
या जगात उद्या काय होईल
ते कोणालाच माहित नसते..
म्हणुन आनंदी रहा.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 364
महत्व माणसाचं नसतं तर
त्याच्या स्वभावाचं असतं
कोणी एका क्षणात मन जिंकून
ह्रदयात स्थान निर्माण करतो
तर कोणी आयुष्यभर सोबत
राहुनही परकचं राहत..
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 365
सुंदर दिवसाच्या सुंदर
शुभेच्छा.!
शुभ सकाळ..
भविष्याची जराही कल्पना नसताना
आपण मोठ्या गोष्टींचे नियोजन
करतो तोच खरा मनाचा
आत्मविश्वास.
Good Morning Images In Marathi 366 1
!!…सुप्रभात…!!
जन्म हा एका थेंबासारखा असतो,
आयुष्य एका ओळीसारखं असतं,
प्रेम एका त्रिकोणासारखे असतं पण
मैत्री असते ती वर्तुळासारखी,
ज्याला कधीच शेवट नसतो
वेळ, सत्ता, संपत्ती आणि शरीर
साथ देवो अथवा न देवो परंतु
चांगला स्वभाव, समजुतदारपणा आणि
चांगले संबंध कायम आयुष्यभर साथ देतात.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 367
एखाद्या जवळ आपल्या अशा
आठवणी ठेऊन जा, की नंतर त्याच्या
जवळ आपला
विषय जरी निघाला तर, त्याच्या
ओठांवर थोडसं हसु आणि डोळ्यात
थोडसं पानी आलं पाहिजे.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 368
आयुष्य आनंदी ठेवायचे असेल तर,
“स्वाद” आणि “वाद” या दोन्हीचा त्याग केला
पाहिजे.
“स्वाद” सोडला तर “शरीराला फायदा
आणि “वाद” सोडला तर “नात्याला” फायदा.
! सुप्रभात !
Good Morning Images In Marathi 369
आपण स्वतः एखाद्याच्या आनंदाचे
निमित्त असणे,
याहून मोठे दुसरे कुठलेच सुखाचे क्षण
असूच शकत नाही.
शुभ सकाळ..!
Good Morning Images In Marathi 370
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Images In Marathi 371

मातीतला ओलावा जसा
झाडांची मुळं पकडून ठेवतो तसं
शब्दातील गोडवा माणसातील
नातं जपून ठेवतो.
“सुप्रभात”..!

Good Morning Images In Marathi 372

बोलण्याची
उत्सुकता दोघांनाही
असली की नात्यांची
गाठ विश्वासाने
बांधली जाते.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 373

सकाळी सकाळी मोबाईल
हातातं घेतल्यावर ज्यांचा विचार
मनात येऊन गालावर छोटसं हसु येतं,
अशा प्रेमळ माणसांना
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 374

सुप्रभात..!
ज्याला आपुलकी शब्द समजतो
तो वेळ पाळतो,
आणि
ज्याला केवळ स्वार्थ समजतो तो
फक्त वेळ साधतो.

Good Morning Images In Marathi 375

त्या भावना खरंच खूप
मौल्यवान असतात, ज्या
कधीही व्यक्त होत नसतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 376

शुभ सकाळ..!
तुमच्या
आयुष्यातील
प्रत्येक क्षण या
फुलांसारखा सुंदर
असो..

Good Morning Images In Marathi 377

धान्य पाखडायला सुपाचा उपयोग केला
असता खडे पुढे येतात आणि निघून जातात
विचार करण्याची पध्दत सुपाप्रमाणे
असावी दोष तेवढे काढून टाकायचे आणि
गुण तेवढे शिल्लक ठेवायचे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 378

शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 379

चेहरा चांगला असला तर
लोक थोडा वेळ बघतील..
मात्र मन चांगलं असलं तर
लोक जन्मभर जपतील.
शुभ सकाळ..!

Marathi Images In Marathi 381

शुभ सकाळ..!
आयुष्यामध्ये आव्हाने प्रत्येकाकडे येत
नाहीत कारण नशीब देखील नशीबवान
लोकांचीच परीक्षा घेते.

Good Morning Images In Marathi 380

शुभ सकाळ..!

Marahti Images In Marathi 382

शुभ सकाळ..!
तुमची गरज असेल तेव्हाच लोक तुमची आठवण काढत असतील
तर गैरसमज करून घेऊ नका,
कारण तुम्ही त्यांच्या आयुष्यातील ती ज्योत आहात जी फक्त
अंधार झाल्यावरच दिसते.

Good Morning Images In Marathi 383

क्षण
आयुष्यातले काही क्षण हे एकांतात
घालवत जा, सर्व प्रश्नांची उत्तरं
तिथेच मिळतील कारण, तिथेच
आपला संवाद फक्त आणि फक्त
स्वतःशी होतो.
!! शुभ सकाळ !!

Good Morning Images In Marathi 384

प्रमाणापेक्षा जास्त सुख आणि
प्रमाणापेक्षा जास्त दुःख कधीच
कुणाजवळ व्यक्त करु नका,
कारण लोकं सुखांना नजर
लावतात आणि दुःखावर मीठ
चोळतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 385

अबोला आणि सुहास्य
दोघांचा वापर करा.
अबोला हा सुरक्षा कवच आहे,
तर सुहास्य रक्षा दार.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 386

सुखासाठी कधी हसावं लागत
तर कधी रडावं लागत,
कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही
उंचावरून पडावं लागतं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 387 1

सकाळची सुरुवात महाराजांना मुजरा करून
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 388 1

॥ वक्रतुंड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभ ।।
॥ निर्विघ्नं कुरुमेदेवस्य सर्व कार्येषु सर्वदा ।।
।।सुप्रभात।।
मोरया..!

Good Morning Images In Marathi 389

हसणे फार सुंदर आहे. दुसऱ्याला
हसवीणे त्याहून सुंदर आणि वंदनीय
आहे. दुसऱ्यावर हसणे निंदनीय आहे.
स्वतःसाठी रडणे स्वार्थ आहे.
दुसऱ्यासाठी रडणे प्रेम आहे.
जीवनात हसणे, रडणे अटळ आहे.
फक्त हेतू शुद्ध, निरपेक्ष आणि
परोपकारी असला की सर्व सुंदर
आहे..
शुभ सकाळ..!!

Good Morning Images In Marathi 390

स्वतःच्या मनगटावर विश्वास असणाऱ्याला
दुसन्याच्या सामर्थ्याची भीती कधीच वाटत नाही,
आणि अशा सामर्थ्याला हरवण्याचे धाडस
नियतीसुद्धा कधीच करत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 391

शुभ सकाळ..!
शांतता हे प्रत्येक प्रश्नाला दिलेलं
सुंदर उत्तर असते, आणि
संयम हे परिस्थितीला दिलेलं
प्रत्युत्तर असते.

Good Morning Images In Marathi 392

शुभ सकाळ..!
मातीतला ओलावा जसा
झाडांची मुळे पकडुन ठेवतो,
तसं शब्दातील गोडवा
माणसातील नातं जपुन
ठेवतो.
Good Morning..

Good Morning Images In Marathi 393

शुभ सकाळ..!
चांगले मन व चांगला स्वभाव,
हे दोन्ही ही आवश्यक असतात,
चांगल्या मनाने काही नाती
जुळतात..
आणि चांगल्या स्वभावाने ती नाती,
आयुष्यभर टिकतात.

Good Morning Images In Marathi 394

शुभ सकाळ..!
आयुष्याचा प्रवास सुखकर
तेव्हाच होतो, जेव्हा
जोडीदार सुंदर पेक्षा समजदार
असतो.

Good Morning Images In Marathi 395

Good Morning..
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 396

राग आणि प्रेम
तिथेच व्यक्त केलं
जातं,
जिथे आपलं आपुलकीचं
कोणीतरी असतं.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 397

महत्व माणसाला नसतं,
तर त्याच्या चांगल्या स्वभावाला असतं.
कुणी एका क्षणात मन जिंकतं,
तर कुणी आयुष्यभर सोबत राहून
मन जिंकु शकत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 398

नाजूक नात्यांमधला प्रत्येक
धागा जपायला हवा, खूप
काम असलं तरी मैत्रीला थोडा
वेळ द्यायला हवा.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 399

शुभ सकाळ..!
जिद्दीने जगण्याला सुरुवात
केली की फुलण्याची संधी
नक्की मिळते.

Good Morning Images In Marahi 400

मैत्री हसणारी असावी, मैत्री
चिडवणारी असावी, प्रत्येक क्षणाचा
आनंद घेणारी असावी, एकवेळेस
ती भांडणारी असावी पण कधीच
बदलणारी नसावी.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 400

मनाला वाटेल ते
करा,
पण मनाला लागेल
असं
काही करु नका..
!! शुभ सकाळ !!

Good Morning Images In Marahi 401

निर्मळ मनाने
प्रेम व आनंद
देणाऱ्या व्यक्ती,
आपल्या
सहवासात असणे
ही देखील
निसर्गाची देणगी आहे.
॥ शुभ सकाळ ॥

Good Morning Images In Marahi 402

Good Morning..
जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष
करावा लागत असेल, तर स्वतःला खूप
नशीबवान समजा कारण देव संघर्ष
करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो,
ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते.
सुप्रभात..!

Goog Morning Images In Marathi 403

शांतीपुर्वक जीवन जगण्याचे
दोन नियम आहेत.
पहिला नियम म्हणजे
अपयशामुळे खिन्न झालेल
मन आपल्या ह् दयापर्यंत
पोहोचु न देणे,
आणि
दुसरा नियम म्हणजे
यशामुळे निर्माण झालेला
अहंकार आपल्या मेंदुपर्यंत
पोहोचून देणे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 404

वेळ,आपलेपणा,आदर, आपुलकी आणि
सन्मान ही खूप मोठी संपत्ती आहे.
कुणाला द्यायची असेल तर यापेक्षा
चांगली भेटवस्तू कोणतीच असू शकत
नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 405

मनात राहणाऱ्या
माझ्या आपल्या माणसांना
मनापासून..
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 406

जिथे प्रयत्नाची उंची मोठी
असते,
तिथे नशीबाला पण कमीपणा
घ्यावा लागतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 407

शुभ सकाळ..!
देवाने प्रत्येकाचे
आयुष्य कसे छान पणे रंगवले
आभारी आहे मी देवाचा कारण,
माझे आयुष्य रंगवताना देवाने,
तुमच्यासारख्या माणसांचा
रंग माझ्या आयुष्यात भरलाय.
Good Morning..

Good Morning Images In Marathi 408

शुभ सकाळ..!
आपला दिवस आनंदात
जावो.
सतत आनंदी रहा.
इतके आनंदी रहा,
की तुमच्या संपर्कात येणारी
प्रत्येक व्यक्ति तुमच्या मुळे
आनंदी होईल.

Good Morning Images In Marathi 409

शुभ सकाळ..!
नात्यांमुळे विश्वास नसतो तर
विश्वासामुळे
नाती असतात.
Good Morning..

Good Morning Images In Marathi 410

शुभ सकाळ..!
या धावत्या जगात तीन गोष्टी
कधीही बदलू नका,
चांगले विचार, उत्तम ध्येय आणि
जीव लावणारी माणसं.

Good Morning Images In Marathi 411

आयुष्य
नेहमी आनंदात जगायचं
कारण ,
ते किती बाकी आहे.
हे कोणालाच माहीत नसतं .
शुभ सकाळ..!

शुभ सकाळ..!
दगडासारख्या कठीण परिस्थितीवर
घाव घालण्याची जिद्द असली, की
मुर्तीसारखी सुंदरता आयुष्याला
लाभते.
|| गणपती बाप्पा मोरया ।।
।। सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा ।।
शुभ मंगळवार.

आयुष्यात
मनासारखं
कोणालाच जगता येत नसते.
म्हणून
परिस्थितीनुसार
जगायला शिका
म्हणजे त्रास होत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 413

वाटतात तितक्या सोप्या नसतात
कर्तव्याच्या वाटा,
कुणाच्या तरी सुखासाठी थांबाव
लागतं.
मनातलं दुखः मनातल्या कोपऱ्यात
लपवाव लागत.
गैरसमज नको, म्हणून जगाला हसुन
दाखवावं लागते ओल्या
पापण्यांच्या
आड असलेल पाणी.
आडोश्याला जाऊन पुसाव लागत.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 414

शुभ सकाळ..!
या धावत्या जगात तीन गोष्टी
कधीही बदलू नका..
चांगले विचार, उत्तम ध्येय आणि
जीव लावणारी माणसं.

Good Morning Images In Marathi 515

शुभ सकाळ..!
चांगले मन व चांगला स्वभाव,
हे दोन्ही ही आवश्यक असतात,
चांगल्या मनाने काही नाती
जुळतात..
आणि चांगल्या स्वभावाने, ती नाती
आयुष्यभर टिकतात.
गुडमॉर्निंग

Good Morning Images In Marathi 516

मनात राहणाऱ्या
माझ्या आपल्या माणसांना
मनापासून
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 517

शुभ सकाळ..!
नात्यांमुळे विश्वास नसतो, तर
विश्वासामुळे
नाती असतात.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 519

महत्व माणसाला नसतं,
तर त्याच्या चांगल्या स्वभावाला असतं .
कुणी एका क्षणात मन जिंकतं,
तर कुणी आयुष्यभर सोबत राहून
मन जिंकु शकत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 520

शुभ सकाळ..!
आयुष्याचा प्रवास सुखकर
तेव्हाच होतो, जेव्हा
जोडीदार सुंदर पेक्षा समजदार
असतो.

Good Morning Images In Marathi 522

आयुष्यात
काहीही नसताना,
जे आपल्या सोबत राहतात
तेच खरे असतात,
कारण
पैसा आणि प्रसिद्धी आल्यावर
सगळेच जिवलग होतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 521 2

” मनाला ” वाटेल ते
करा,
पण ” मनाला ” ” लागेल
असं
काही करु नका.
शुभ सकाळ..!

GoodMorning Images In Marathi 223

शुभ सकाळ..!
शांतता, हे प्रत्येक प्रश्नाला दिलेलं
सुंदर उत्तर असते आणि
संयम हे परिस्थितीला दिलेलं
प्रत्युत्तर असते.

Goog Morning Images In Marathi 224

शुभ सकाळ..!
आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा
आपल्यामुळे
दुसऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येणे
सर्वात
मोठा गुन्हा आहे आणि आपल्यासाठी
कोणाच्या डोळ्यात पाणी येणे हे सर्वात
मोठे यश आहे.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 225

झाडाने किती फुले गमावली यावर झाड
कधीच अस्वस्थ होत नाही,
ते नेहमी नविन फुले तयार करण्यात
व्यस्त असते.
तसेच आयुष्यात काय गमावले हे दुःख
विसरून नविन काय मिळवू शकतो.
यातच ” जीवनाचा खरा अर्थ ” असतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 226 1
https://sharechat.com/post/5XPJe6B?d=n&referrer=copiedLink
Good Morning Images In Marathi 227 1

शुभ सकाळ..!
शांतता ,हे प्रत्येक प्रश्नाला दिलेलं
सुंदर उत्तर असते आणि
संयम हे परिस्थितीला दिलेलं
प्रत्युत्तर असते.

Good Morning Images In Marathi 228

शुभ सकाळ..!
आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा,
आपल्यामुळे
दुसऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येणे,
सर्वात
मोठा गुन्हा आहे आणि आपल्यासाठी
कोणाच्या डोळ्यात पाणी येणे हे सर्वात
मोठे यश आहे.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 229

“शुभ सकाळ..!
कायम टिकणारी गोष्ट
एकच ,ती
म्हणजे स्वभाव आणि
माणुसकी.

Good Morning Images In Marathi 230

रोज येणारा * Good morning जेव्हा
अचानक बंद होतो
१ला दिवस: विसरला वाटते
२ रा दिवस: बाहेरगावी असेल.
३ रा दिवस: आजारी तर नसेल ना ?
४ था दिवस नक्की काहितरी गडबड
असणार.
तुमचा केवळ एक * Good morning
सुद्धा तुम्ही सोबत आणि सुखरूप
असल्याची पावती देऊन जातो.
Keep in touch.
keep smiling
Be positive

Good Morning Images In Marathi 231

पाऊस आला की,
माकडाला कळतं…
घर असतं तर,
ओलं झालं नसतं…
वेळ निघून गेली की,
प्रत्येकालाच कळतं…
जपलं असतं तर,
संपलं नसतं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 232

नशीबाच
आणि मनाचं
कधीच जुळत नाही,
कारण
मनात जे असतं ते
नशिबात कधीच नसतं.
शुभ सकाळ..!
Good morning

Good Morning Images In Marathi 233

सुप्रभात..!
ह्रदय आणि मन हे
राग, द्वेष, मत्सर,
अहंकार ठेवण्याची
कचरापेटी नाही.
तर आनंद, प्रेम,
ममता आणि गोड
आठवणी
जपण्याचे लॉकर
आहे.

Good Morning Images In Marathi 234

जे आपले आहे, ते
आपण जपलेच
पाहिजे. मग ती व्यक्ती
असो वा तीचे मन….
नाती तिथेच
रूजतात. जिथे त्यांना
आदर आणि आपलेपणा
मिळतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 235

आयुष्यात
मनासारखं
कोणालाच जगता येत नसते,
म्हणून
परिस्थितीनुसार
जगायला शिका,
म्हणजे त्रास होत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 236

घरातुन बाहेर जाताना हुशार
बनून जा कारण ” जग ” एक
बाजार आहे.
परंतु घरी जाताना एक ह्रदय
“”
घेऊन जा कारण तिथे एक’
कुटुंब ” आहे.
!शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 238

शुभ सकाळ..!
“चांगलेच होणार आहे”,
हे गृहीत धरून चला.
बाकीच परमेश्वर पाहून घेईल,
हा विश्वास मनात असला, कि
येणारा प्रत्येक क्षण
आत्मविश्वासाचा असेल.
आपला दिवस आनंदात जावो.

Good Morning Images In Marathi 239

शब्दांपेक्षा सोबतीचं
सामर्थ्य जास्त असतं,
म्हणूनच मैत्रीचं खरं
समाधान खांद्यावरच्या
हातात असतं,
मैत्री अशी करा जी दिसली
नाही तरी चालेल ,पण
जाणवली पाहीजे.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 240

विश्वास
आशा आणि
कधीही
चुकीचे नसतात, फक्त
ते आपल्यावर अवलंबून
असते, की आपण आशा
कोणाकडून
करायची आणि विश्वास
कोणावर

Good Morning Images In Marathi 241 1

आयुष्यात सुंदर क्षणांची वाट पाहण्यात वेळ
दवडायचा नसतो.
जो क्षण आयुष्यात येईल त्याला सुंदर
करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. जीवनाचे
दोन नियम आहेत.
बहरायचे फुलांसारखे आणि पसरायचे
सुगंधासारखे.
शुभ सकाळ

Good Morning Images In Marathi 242

निर्मळ मनाने
प्रेम व आनंद
देणाऱ्या व्यक्ती
आपल्या
सहवासात असणे
ही देखील
निसर्गाची देणगी आहे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 243

शुभ सकाळ..!
शुभ रविवार
हसून पहावं, रडून पहावं,
जीवनाकडे नेहमी डोळे भरुन
पहावं.
पण,
आपण हजर नसतानाही,
आपलं नावं कुणीतरी
काढावं…
प्रेम माणसावर करावं की,
माणुसकीवर करावं,
प्रेम मनापासुन करावं..
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा.

Good Morning Images In Marathi 244

खूप लहानशी गोष्ट आहे.
परंतु जीवनाचं सत्य आहे
तुमचा स्वभावच
तुमचं भविष्य आहे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 245

सुंदर सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा .
मनासारखं घडायला भाग्य लागतं
आणि जे आहे ते मनासारखं आहे.
हे समजायला ज्ञान लागतं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 447

शुभ
प्रभात
पहाट झाली! पहाट झाली
चिमण्यांची किलबिलाट
झाली,
अन जाग आली
त्यातून एक चिमणी
हळूच येऊन कानात
म्हणाली,उठा
बघायची वेळ झाली..!
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 448

सुप्रभात
कोणतेही नाते निभवताना
समोरच्याच्या मनातील आपली
जागा ठाऊक असणे गरजेचे असते.
विनाकारण भावुक होण्यात
काहिच अर्थ नसतो.
मन हळवं असावं पण दुबळ नसाव..!

Good Morning Images In Marathi 449

एका हृदयाने दुसऱ्या हृदयाकडे
काय मागाव.
आयुष्यभराची साथ आणी
आभाळा एवढं प्रेम मागाव.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 450

दानासारखे धन नाही,
लोभासारखे रोग
नाही,
चांगल्या स्वभावासारखे
अलंकार नाही
आणि समाधानासारखे
सुख नाही.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 451

विश्वास ठेवायचा आहे, तर
बापावर ठेवा आणि प्रेम करायचं , तर
आईवर करा, ना कधी धोका भेटेल
ना कधी मन तुटेल..
आईच्या ममतेचा आणि बापाचा
क्षमतेचा अंदाज कधीच लागत
नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 452

शुभ सकाळ
सुख हे उमलणा-या
फुलासारख असावं,
जे दररोज उमलत
रहावं, आणि
दुःख हे गळणाऱ्या
पानांसारखं असावं,
जे क्षणात निघुन
जावं..
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा..

Good Morning Images In Marathi 453

शुभ सकाळ..!
तुमच्याकडे समाधान असेल, तर तुम्ही
श्रीमंत आहात, शांती असेल, तर सुखी
आहात आणि दया असेल, तर एक
चांगली व्यक्ती आहात.

Good Morning Images In Marathi 454

आयुष्यात
वाईट काळ चालु असेल, तर
आयुष्याच पुस्तक बंद करु नका,
फक्त पान बदला आणी नवीन
धड्यापासुन सुरुवात करा.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 455

अंधार
झाला की स्वतःची सावली
सुध्दा साथ सोडते,
म्हणून आयुष्यात
एकटं
राहायची सवय ठेवावी.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 456

बकुळीचं मन शुभ सकाळ..!
किती निरागस असतं.
सुकल्यावरही गंधाला
घट्ट बिलगून बसतं.
कुणी पानात ठेवा.
कुणी मनांत ठेवा..
दरवळत रहाणं,

Good Morning Images In Marathi 457

फुलाला फुलायला जशी
पाण्याची गरज असते,
तशी नातं फुलायला
‘मायेच्या’ आणि ‘प्रेमाच्या’
ओलाव्याची गरज
असते.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 458

माणसानं राजहंस
सारखं असावं.
आपल्याला जे
पटेल तेच घ्यावं.
नाही, ते सोडून
द्यावं.
शुभ सकाळ..!
GOOD MORNING

Good Morning Images In Marathi 459

रोज नव्याने स्वतःला
आवरायचं, सावरायचं,
मनवायचं, हसवायचं
आणि आयुष्य जगत रहायचं.
सुप्रभात.
सुंदर दिवसाच्या,
सुंदर शुभेच्छा..!

Good Morning Images In Marathi 460

सुप्रभात..!
माणूस इतर गोष्टीत
कितीही कच्चा असला तरी चालेल,
पण तो माणुसकीमध्ये पक्का असला
पाहिजे.
पद महत्वाचे नसते, आपल्या विचारांची
गुणवत्ता महत्वाची असते.
शुभ शुक्रवार.

Good Morning Images In Marathi 461

आयुष्यात बोललेला
शब्द, तुटलेला विश्वास
आणि गेलेली वेळ कधीच
परत येत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 462

शुभ सकाळ..!
आयुष्याची खरी किंमत तेव्हाच
कळते, जेव्हा स्वतःच्या जीवनाशी
संघर्ष करण्याची वेळ येते.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 463

शुभ सकाळ..!
तुमची आठवण हीच आमची
दिवसाची सुरुवात.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 464

नकारात्मक लोकांना
तुम्ही जितकं
कमी उत्तर द्याल
तुमचं जीवन
तितकच जास्त
शांतीपूर्ण राहील.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 465

मैत्री म्हणजे आयुष्याच्या प्रवासात सोबत
असलेलं खात्रीपूर्वक नातं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 466

शुभ सकाळ..!
ज्याच्याशी बोलल्यामुळे आपले सुख
दुप्पट आणि दुःख अर्धे होते तोच
आपला आहे.
बाकी सर्व फक्त दुनिया आहे.
सुंदर दिवसाच्या
सुंदर शुभेच्छा.
सुप्रभात.

Good Morning Images In Marathi 467

शुभ सकाळ..!
मनातले अबोल संकेत
ज्यांना न
बोलता कळतात
त्यांच्याशीच मनाची
खोल नाती जुळतात.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 468

शुभ सकाळ..!
पैशाने श्रीमंत
असणारी माणसं पावला-
पावलावर भेटतात, पन मनाने
श्रीमंत असलेली माणसं
भेटण्यासाठी पावले
झिजवावी लागतात.

Good Morning Images In Marathi 469

लवकर जाग येणे, हे कधीही
फायद्याचे असते,
मग ती झोपेतून असो,
अहंकारातून असो,
अज्ञानातून असो,
किंवा गैरसमजातून असो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 470

जीवनाचे दोन नियम आहेत
बहरा फुलासारखे आणि
पसरा सुगंधासारखे
कुणाला प्रेम देणं, सर्वात मोठी भेट असते,
आणि कुणाकडून प्रेम मिळविणे
सर्वात मोठा सन्मान
असतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 471

ज्याने आयुष्यात
पावलोपावली संघर्षाची झळ
सोसलिये तीच व्यक्ती इतरांना
आनंद देऊ शकते ,
कारण आनंदाची किंमत
त्याच्याएवढी कोणालाच
ठाऊक नसते.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 472

ते दिवस खूप छान होते,
घड्याळ एखाद्याकडेचं
असायचे,
आणि वेळ सर्वांकडे.
आता घड्याळ सर्वांकडे
आहे परंतु वेळ कुणाकडेच
नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 473

वभाव
आणि,
‘विचार
चांगले असले, की
बोलणं जरी बंद झालं
तरी एखाद्याच्या
मनात आपण
कायमस्वरुपी
राहतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 474

शुभ सकाळ..!
देणारा हा कायम सर्वश्रेष्ठ
असतो ,मग तो आधाराचा
शब्द असो वा अडचणीच्या
वेळी दिलेला मदतीचा
हात.

Good Morning Images In Marathi 475

माणसाचा स्वभाव गोड
असला कि, कोणतंच नातं
तुटत नाही.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 476

शुभ सकाळ..!
चांगलेच होणार आहे,
हे गृहीत धरून चला.
बाकीच परमेश्वर पाहून घेईल,
हा विश्वास मनात असला, कि
येणारा प्रत्येक क्षण
आत्मविश्वासाचा असेल.
आपला दिवस आनंदात जावो.

Good Morning Images In Marathi 477

जीवनात
नातं असणं आवश्यक
आहे ,पण त्या
नात्यातही जीव असणं
गरजेचं आहे.
शुभ सुकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 478

आयुष्याचं सुख कशात आहे?
माहित नाही ,पण चेहरऱ्यावरचा
भाव समाधानी असायला हवा.
तीच खरी श्रीमंती.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 479

मैत्री हसणारी असावी, मैत्री
चिडवणारी असावी, प्रत्येक क्षणाचा
आनंद घेणारी असावी, एकवेळेस
ती भांडणारी असावी.. पण कधीच
बदलणारी नसावी.
शुभसकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 480

ना दूर राहील्यामुळे नाती
तुटतात, ना जवळ
राहील्याने जोडली.
जातात हे ,तर अनुभूतीचे
पक्के धागे आहेत, जे.
आठवणं काढण्याने
आणखी मजबूत
होतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 481

शुभ सकाळ..!
खिशाने श्रीमंत नसाल, तरी
हरकत नाही,
पण मनाने श्रीमंत नक्की बना,
कारण कळस जरी सोन्याचा
असला, तरी
लोक दगडाच्या पायरीवर
नतमस्तक होतात.

Good Morning Images In Marathi 482

आयुष्य
नेहमी आनंदात जगायचं
कारण ,
ते किती बाकी आहे,
हे कोणालाच माहीत नसतं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 483

शब्द
प्रत्येकाकडे
असतात.
कुणाकडे मन जिंकून
घेणारे, तर
कुणाकडे मन दुखवणारे.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 484

शुभ सकाळ..!
Good
Morning
चहा पाठवला आहे.
खास तुमच्यासाठी.

Good Morning Images In Marathi 485

जीवन म्हणजे एक विचित्र शर्यत आहे
जिंकलो, तर
आपली माणसं मागे राहतात
आणि हरलो, तर
आपली माणसं सोडून जातात..
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 486

शुभ सकाळ..!
आयुष्यात एखादे तरी
मित्र नावाचे झाड असावे.
वैशाख उन्हाचे चटके बसताना
त्याच्या सावलीत विसावता यावे.

Good Morning Images In Marathi 487

शुभ सकाळ..!
नात्यात सर्वात सुंदर नातं असतं ते
म्हणजे
आपलेपणा
Good morning

Good Morning Images In Marathi 488

शुभ सकाळ..!
आयुष्य कितीही सुंदर
असलं, तरी आपल्या
माणसांशीवाय
अपूर्ण आहे.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 489

शुभ सकाळ..!
शब्ददित
हा फक्त
फुलांनाच
नसतो, तर तो
माणसाच्या
शब्दांनाही.
असतो.

Good Morning Images In Marathi 490

भेटलेली माणसं
चांगली असो किंवा वाईट
अनुभव
देऊन
जातातं.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 491

शुभ सकाळ..!
विश्वास ठेवायचा असेल, तर
वेळेवर ठेवा, कारण सर्व काही
बदलण्याची ताकद फक्त
वेळेतच आहे.

Good Morning Images In Marathi 492

एक व्यक्ती म्हणून
जगण्यापेक्षा
एक व्यक्तीमत्व म्हणून जगा,
कारण व्यक्ती कधी ना कधी
संपते,
पण व्यक्तीमत्व मात्र सदैव
जिवंत रहाते.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 493

बळ आल्यावर प्रत्येक पाखरानं
आभाळात जरूर उडावं,
पण ज्या घरट्याने आपल्याला ऊब दिली
ते घरटं कधी विसरु नये.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 494

रिकाम्या भांड्यावर झाकण
आणि
चुकीच्या विचारांची पाठराखण
काही उपयोगाची नसते.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 495

सहकार्य
आणि
सत्कार्य
आवाज न करता केले
तर,
त्यातून निर्माण होणारे
माधुर्य आणि समाधान
अतुलनीय असते.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 496

शुभ सकाळ..!
चांगले लोक आणि चांगले विचार
आपल्या बरोबर असतील तर,
जगात कुणीही तुमचा पराभव
करू शकत नाही.
शुभ सकाळ..!
Good morning>

Good Morning Images In Marathi 497

गैरसमज दूर नाही केला, तर
माणसं दूर होतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 498

चांगले कर्म करणारी व्यक्ती ही
तुकोबांच्या गाथे प्रमाणे असते.
कोणी कितीही बुडवण्याचा
प्रयत्न केला तरी तरुन जाते.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 499

सुप्रभात..!
जगातील कोणताच
परफ्यूम,
पहिला पाऊस
पडल्यावर,
येणाऱ्या मातीच्या
सुगंधाची
बरोबरी करू शकत
नाही.

Good Morning Images In Marathi 500

खूप संयम लागतो.
नाती टिकवायला.
नाहीतर दुनिया तयारच आहे,
महाभारत पहायला.
शुभ प्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 501

माणसाच्या अश्रूंची नोंद कुणीच घेत नाही,
माणसाच्या दुःखाची नोंद कुणीच घेत नाही,
माणसाच्या वेदनांची नोंद कुणीच घेत नाही,
परंतु माणसाच्या चुकांची नोंद मात्र
ज्यांचा संबंध नाही ते सुध्दा घेतात.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 502

पायानी चालता तो प्रवास,
मनानी चालतो ,ती यात्रा व
हृदयातुन चालतो ती वारी
जय हरी विठ्ठल.
सु प्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 503

शुभ सकाळ..!
आज उद्या करता करता
आयुष्य संपून जातं, पण
मनासारखं जगायचं तेवढं
मात्र राहून जातं.

Good Morning Images In Marathi 504

शुभ सकाळ..!
जीव लावणारी माणसं
सोबत असली, की
आयुष्य एकदम सोपं
होऊन जाते.

Good Morning Images In Marathi 505

शुभ सकाळ..1
सुख आहे सगळ्यांजवळ पण, ते
अनुभवायला वेळ नाही. सगळ्यांची
नाव मोबाईल मध्ये सेव आहेत, पण
चार शब्द बोलायला वेळ नाही.
इतरांकडे सोडा, पण स्वतःकडे
बघायला वेळ नाही. जगण्यासाठीच
चाललेल्या धावपळीत जगायलाच
आज वेळ नाही.

Good Morning Images In Marathi 506

शुभ सकाळ..1
नको पांडुरंगा मला सोन्या-चांदीचं दान रे,
फक्त भिजव देवा, हे तहानलेलं रान रे,
कमरेवरचा हात सोडून आभाळाला लाव रे,
ढगाला थोडं हलवून भिजव माझ्या बळीराजाचं
गाव रे.
ये रे ये रे पावसा.

Good Morning Images In Marathi 507

सुप्रभात..!
असलेल्या गोष्टीत रमता आलं की
नसलेल्या गोष्टींची हुरहूर लागतं
नाही.

Good Morning Images In Marathi 508

मनाला मनाने,
मनोमन मनवल की,
मनही मनाच मानतं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 509 1

आयुष्याच्या
वाटेवरचा प्रवास कधीच
ठरवून होत नसतो.
जशी वळण येतील तसं
वळावच लागतं.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 510 1

शुभ सकाळ..!
कमवलेली नाती
आणि
जिंकलेले मन
ज्याला
संभाळता येते,
तो आयुष्यात
कधीच हारत
नाही.

Good Morning Images In Marathi 511

शुभ सकाळ..!
स्वभावातील गोडीने
आणि जिभेवरील
माधुर्याने माणसे जोडली
जातात.

Good Morning Images In Marathi 512

फार कमावून
गमावण्यापेक्षा
मोजके कमावून
जतन करणे
महत्त्वाचे आहे,
मग तो पैसा असो
की माणसं.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 513

नातं
एवढं सुंदर असावं
की,
तेथे सुख
आणि दुःख
हक्काने व्यक्त करता
आलं पाहिजे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 514

येनारा प्रत्येकक्षण
तूम्हाला
आनंदाचा
जावो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 515

शुभ सकाळ..!
तुमच्या सारख्या
गोड लोकांच्या आठवणी
या सतत वाहणाऱ्या
वाऱ्या प्रमाणे असतात.
डोळ्यांना दिसत नाहीत,
पण
सकाळच्या वेळी हळुवारपणे
मनाला स्पर्श करून जातात.

Good Morning Images In Marathi 516

आंनद
वाटणाऱ्या ओंजळी
कधीच रिकाम्या राहत नाहीत,
कारणं त्यांना
पुन्हा भरण्याचे वरदान
परमेश्वराकडुन लाभलेलं असतं.
सुप्रभात..!
सुंदर दिवसाच्या आंनदी शुभेच्छा.

Good Morning Images In Marathi 517

साधेपणा हे सगळ्यापेक्षा चांगले
सौदर्य आहे,
क्षमा ही चांगली शक्ति आहे,
विनम्रता हा सगळ्यात चांगला
स्वभाव आहे,
आणि आपलेपणा हे सर्वात
श्रेष्ठ नातं आहे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 518

सुप्रभात..!
कधी आठवण आली,
तर डोळे झाकू नका,
जर काही गोष्टी नाही आवडल्या
तर सांगायला उशीर करू नका,
कधी भेटाल तिथे एक स्माइल देऊन
बोलायला विसरु नका,
कधी चुक झाल्यास माफ़ करा, पण
कधी मैत्रीची जाणीव कमी करूनका.

Good Morning Images In Marathi 519

अनुभवातून
मिळालेला घडा
माणसाला शंभर
शब्दांच्या सल्ल्यापेक्षा
अधिक बलवान बनवतो.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 520

शुभ सकाळ..!
रिमझिम पावसाच्या गार
गार शुभेच्छा.
Happy
Sunday
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 521

विठू माउली तुमच्या सर्व
मनोकामना पूर्ण करो.
शुभसकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 522

प्रेम व आनंद
देणाऱ्या व्यक्ती आपल्या
सहवासात
असणे ही निसर्गाची एक देणगी
असते
आणि अशा व्यक्ती लाभणे हे
आपल्याच सुस्वभावाची अनमोल
परतफेड असते.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 523

शुभ रविवार.
रिमझिम पावसाच्या गार
गार शुभेच्छा.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 524

सुखाचे अनेक भागीदार भेटतील
दुःखाचा साथीदार भेटायला
माणूस नशीबवान असावा लागतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 525


आयुष्यात निष्ठेने आणि
तत्वाने जे मिळतं तेच
आयुष्याच्या बेरजेला
राहतं, बाकी नियतीच्या
वजाबाकीत गायब होतं.
शुभ प्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 526

शुभ सकाळ..!
आपला दिवस आनंदात
जावो.

Good Morning Images In Marathi 527

योग्य ठिकाणी
मिळालेली अयोग्य वागणूक
माणसाला त्याच्या विचाराचे
आणि जीवनाचे प्रवाह
बदलण्यास
भाग पाडते.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 528

शुभ सकाळ..!
प्रत्येक क्षण हा आनंदाने जगला पाहिजे,
कारण वेळ निघून गेल्यावर काही क्षण हे
पुन्हा जगता येत नाहीत.

Good Morning Images In Marathi 529

ज्या रंगाने
आयुष्य
घडविले,
असा एकच
रंग
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 530

खुश
रहायचं असेल तर, जीवनाचे
निर्णय आपली परिस्थिती
बघून घ्या.
जगाला बघून जे निर्णय
घेतात,
ते नेहमी दुःखीच राहतात.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 531

शुभ सकाळ..!
आयुष्य हे एकेरी मार्गासारख आहे,
मागे वळुन पाहू शकतो पण मागे
जाता येत नाही,
म्हणून येणाऱ्या प्रत्येक क्षणाचा
आनंद घेत जगा.
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 532

आयुष्यात
वाईट काळ चालु असेल, तर
आयुष्याच पुस्तक बंद करु नका,
फक्त पान बदला आणी नवीन
धड्यापासुन सुरुवात करा.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 533

दुबळ्यांची शिकार करून आपल्या सामर्थ्याचा मोठेपणा
कधीच सिद्ध होत नसतो,
व्यक्तिमत्त्व असे घडवा की,
कोणीही आपल्यामागे वाईट बोललं
तरी ऐकणाऱ्याला ते खोटं वाटलं पाहिजे.
शुभसकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 534


शुभ सकाळ..!
माणसाची आर्थिक स्थिती
कितीही चांगली असली, तरीही
जीवनाचा खरा आनंद घेण्यासाठी
त्याची मनस्थिती चांगली
असावी लागते.

Good Morning Images In Marathi 535

आयुष्यात आपण घेतलेला कोणताच निर्णय
हा कधीच चुकीचा नसतो
फक्त तो बरोबर आहे हे सिध्द करण्याची
जिद्द आपल्यात हवी असते.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 536

शुभ सकाळ..!
रिमझिम पावसाच्या गार
गार शुभेच्छा.
Happy
Sunday
Good Morning

Good Morning Images In Marathi 537

शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 538

समाधानी राहणं
हेच जगातलं
सगळ्यात मोठं सुख आहे.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 539

एक आस, एक विसावा, तुमचा
मेसेज रोज
दिसावा, आणि आयुष्यात
तुमच्या सारख्या प्रेमळ माणसांचा
सहवास
कायम असावा.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 540

असं कोणतंच सुख नाही, जे
आयुष्यभरासाठी समाधान देईल,
पण समाधानातच इतकं सुख
आहे, जे आयुष्यभर पुरून
जाईल.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 541

तुमची आठवण हीच आमची
शुभ सकाळ..!
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 542

जीवनात
भावना कळायला मन लागतं,
वेदना कळायला जाणीव लागते,
देव कळायला श्रद्धा लागते,
माणूस कळायला माणुसकी लागते
आणी
भरभरून जगायला पैसा नाही
आयुष्य लागतं.
सुप्रभात..!

Good Morning Images In Marathi 543 1

आयुष्य
म्हणजे तरी काय ?
जगण्याची प्रामाणिक धडपड आणि
त्यावरती विश्वास.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 544

जय सद्गुरु
ज्याच्या घरी परमात्म्याचे नाम,
ते घर होई चार धाम.
म्हणोनि नामाचा करावा सहवास
भगवंत देईल आनंद खास.
सद्गुरु म्हणे जेथे नामाचे स्मरण
तेचि माझे वस्तीस्थान.शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 546

शुभ सकाळ..!
काय कालचक्र आहे बघा
निर्मल निसर्गाचे.
१) लहानपण
वेळ आहे,
ताकद
आहे, पण पैसा नाही.
२) तरुणपण- ताकद आहे, पैसा
आहे, पण वेळ नाही.
३) म्हातारपण पैसा आहे, वेळ पण
ताकद नाही.
निसर्गाला तोड नाही, म्हणून
आहे तो दिवस सुखात आणि
आनंदात जगा.

Good Morning Images In Marathi 547

खरं नातं एका चांगल्या
पुस्तकासारखं असतं,
ते कितीही जुनं झालं,
तरी त्यातील शब्द कधीही
बदलत नाहीत.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 548

एकटेच पुढे गेलात तर कौतुक होईल,
सगळ्यांना घेऊन पुढे गेलात, तर
जयजयकार होईल,
एक छोटा विचार.
स्वार्थ आणि मोठेपणा सोडला, की
आनंद घेता येतो आणि देताही येतो.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 549

शुभ सकाळ म्हणजे
शब्दांचा खेळ
विचारांची चविष्ट ओळी भेळ
मनाशी मनाचा सुखद मेळ आणि,
आपल्या जिवाभावाच्या लोकांसाठी
सकाळचा काढलेला
थोडासा वेळ.
शुभ सकाळ..!

Good Morning Images In Marathi 550

शांतता आणि हास्य ही दोन अशी
सामर्थ्यवान साधने आहेत. हसणं हे
बऱ्याच समस्यांच निराकरन करण्याचा
मार्ग आहे आणि शांतता बऱ्याच समस्या
टाळण्याचा मार्ग आहे.
सुप्रभात..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x