Good Night Images In Marathi

Good Night Images In Marathi 51
शब्दात परकेपणाचा गंध
आला की,
मायेचे फुलपाखरे कधीच
उडुन गेलेली असतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 52
शुभ रात्री..!
नात्याला आपुलकीची
ओढ असेल तर,
ते कधीच तुटत नाही.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 53
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 54
शुभ रात्री..!
ज्यांना भावना कळतात
तेच रडतात
नाहीतर खोट्यांचे चेहरे नेहमी
हसरे असतात.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi .55
आपले विचार हे
नेहमी चांगले ठेवा.
तुमच्यासोबत कधीच वाईट
होणार नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 56
पायाला झालेली जखम
“जपून चालायला” शिकवते.
आणि
मनाला झालेली जखम
“आयुष्य” जगायला
शिकवते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 57
मनातल ओझ कमी
करण्याचं हक्काच एकचं
ठिकाण म्हणजे मैत्री..
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 58
!! शुभ रात्री !!
काच आणि नाती दोन्ही खूप
नाजूक असतात,
दोघांमध्ये एवढाच फरक
असतो की,
काच चुकीमुळे तुटते तर नाती
गैरसमजाने.
Good Night Images In Marathi 59
!! शुभ रात्री !!
एखादी गोष्ट हरविण्यापेक्षाही
गमावण्याची भीती जास्त वाटते, कारण
हरविलेलं एकवेळ शोधता तरी येतं
पण गमावलेलं पुन्हा कधीच सापडत
नसतं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 60
जीवन जगतांना काळजी
घेणारं कुणीतरी सोबत असेल
तर .. चार क्षण आणखी
जगावंस वाटतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 61
तुम्हाला विसरणे शक्य
नाही कारण,
तुमची जागा ह्रदयात आहे
त्यामुळे विसरणे अशक्य
आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 62
शुभरात्री..!
रागावलेली व्यक्ती रागाच्या भरात
काहीही बोलू शकते, पण आपले
कधीच वाईट नाही करू शकत. कारण
त्या व्यक्तीच्या रागात काळजी आणि
मनात प्रेम असते.
Good Night Images In Marathi 63
देव…
कधीच भेटला नाही.
भेटणारही नाही..!!
पण देवमाणसं खूप भेटली..
त्यातलेच तुम्ही एक..!!
!!..शुभ रात्री..!!
Good Night Images In Marathi 64
थोडक्यात
पण..मनापासून…
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 65
मनातलं मनापर्यत
पोहचायला दोन्ही
मन मोठी असावी
लागतात..
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 66
शुभ रात्री..!
रात्र येते चांदण्या घेऊन झोप येते,
स्वप्न घेऊन उद्याची पहाट येईल
तुमच्यासाठी आनंद घेऊन.
Good Night Images In Marathi 67
।।शुभ रात्री॥
जीवनात प्रत्येक व्यक्ती
काही ना काही देत
असते, चांगली व्यक्ती
आनंद देते तर वाईट
व्यक्ती
अनुभव..
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 68
जीवनात हार कधीच
मानु नका, कारण
पर्वतामधुन निघणा-या
नदीने आजपर्यंत
रस्त्यात कोणालाच
विचारले नाही, की समुद्र
किती दुर आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 69
हसल्यावर तुम्ही खूप
छान दिसता.
© हसलात ना..?
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 70
शुभ रात्री..!
नात्यांना पैशांच्या नजरेने
पाहू नका,
कारण नांत टिकवणारी
माणसं बहुतेकदा गरिबच
असतात.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 71
आवडत्या व्यक्ति पासुन मन
दुःखी झाले तर,
हे वाक्य
लक्षात ठेवा.
दुःख महत्वाचे असेल तर
त्या व्यक्तिला विसरा,
आणी
व्यक्ति महत्वाची असेल तर
दुःख विसरा.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 72
शुभ रात्री..!
नाती असतात One
Time
आपण निभवतो
Some Time
आठवण काढा Any
Time
आपण आनंदी व्हा
All Time
ही प्रार्थना आहे
आमची Life Time
good night..!
Good Night Images In Marathi 73
जगातील सर्वात सुंदर
वृक्ष म्हणजे विश्वास
कारण तो जमिनीवर
नाही तर मनात उगवतो
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 74
शुभरात्री..!
रान येते,
चांदण्या घेऊन.
झोप येते,
स्वप्न घेऊन.
उद्याची पहाट येईल
तुमच्यासाठी,
आनंद घेऊन..!
Good Night Images In Marathi 75
शुभ रात्री..!
त्रास असतानाही, प्रामाणिक राहणं
संपत्ती असुनही साधं रहाणं
अधिकार असूनही नम्र राहणं
यालाच,
राग असुनही शांत रहाणं
‘आयुष्याचं व्यवस्थापन’
म्हणतात.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 76
मनात राहणारी
माणसं
कधीचं दूर होत
नसतात.
कारण,
ती तुमच्यासारखी
गोड असतात.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 77
या जगात चप्पल शिवाय श्रेष्ठ
कपल कोणतच नाही.
कारण एक हरवली
तर दुसरीचा जीव तिथंच
जातो.
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा
Good Night Images In Marathi 78
प्रेम
तीन गोष्टीमुळे जास्त वाढते..
आठवण, काळजी आणि
विश्वास..
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 79
प्रत्येक बदलत्या
वर्षासोबत जुनी
माणसं आपल्या सोबत
असणं ही आयुष्याची
मिळकत असते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 80
शुभ रात्री..!
तुम्ही चांगले आहात का
वाईट आहात.
असा विचार कधीच करू
नका, कारण जेव्हा
लोकांना तुमची गरज पडते
तेव्हा तुम्ही चांगले होता..
आणि गरज संपली की
वाईट होता.
गुड नाईट..!

 

Good Night Images In Marathi 81
आयुष्यात
लोक काय म्हणतील,
याचा विचार कधीच
करु नका.
कारण आपले आयुष्य
आपल्याला जगायचं आहे
लोकांना नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 82
आठवण
नाही काढली तरी
चालेल,
पण
विसरून जाऊ नका.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 83
जीवनाचा सर्वात मोठा गुरू
काळ असतो; कारण
काळ जे शिकवतो
ते कुणीच शिकवत नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 84
शुभ रात्री..!
लक्षात ठेवा
“भिती” पेक्षा मोठा कोणता
“वायरस” नसतो,
आणी “धैर्य” पेक्षा मोठी
कोणती “वैक्सिन” नाही
!! काळजी घ्या सुरक्षीत रहा !!
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 85
थोडेसे प्रेम, थोडीशी आपुलकी,
थोडी काळजी आणि थोडीशी विचारपूस,
जीवनात आणखी काय हवं ..?
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 86
शुभ रात्री..!
सुगंध हा फक्त फुलांनाच नसतो.
तर तो तुमच्यासारख्या
प्रेमळ माणसांच्या
शब्दांनाही असतो.
Good Night Images In Marathi 87
शुभ रात्री..!
परिस्थिती माणसाला
मजबूर करते पण
परिस्थितीवर मात
करण्याची जिद्द माणसाला
मजबूत करते.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 88
!! शुभ रात्री !!
नेहमी आनंदी रहा..
स्वतःची काळजी घ्या..
Good night..!
Good Night Images In Marathi 89
“मोठं”
होण्यासाठी
कुणालाच
“छोटं “
ठरवण्याची
गरज नसते.
शुभ रात्रि..!
Good Night Images In Marathi 90
!! शुभ रात्री !!
नात्यांची पॉलिसी अखंड
चालू ठेवण्यासाठी
संवादाचे हफ्ते नियमित
भरत रहा.
Good Night Images In Marathi 91
!! शुभ रात्री !!
उद्याची चिंता नका करू.. ज्या देवाने
आज पर्यंत सांभाळ केला.. तो या पुढे
पण सांभाळून घेईल..
काळजी घ्या.. आनंदी रहा..
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 92
जीवनात पैसा
कधीही मिळवता येतो,
पण निघून गेलेली
वेळ आणि व्यक्ती
पुन्हा मिळवता येत नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 93
शुभ रात्री..!
कोणी कसंही
वागलं तरी,
आपण प्रेमानेच
वागायचं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 94
Good Night..!
जर विश्वास देवावर असेल ना,
तर जे नशिबात लिहलंय ते नक्कीच मिळणार.
पण विश्वास स्वतःचा स्वतःवर
असेल ना तर, देव सुद्धा तेच लिहिणार
जे तुम्हाला हवं आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 95
!! शुभ रात्री !!
मानवी नातं जपण्यासाठी
मी पणा सोडून,
कमीपणा घेतला की
आपलेपणा वाढतो.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 96
शुभ रात्री..!
माणूस इतर गोष्टीत कितीही
कच्चा असला तरी
चालेल, पण तो
माणुसकीमध्ये
पक्का असला पाहिजे…!!
वेळ खूप जखमा देते.
कदाचित म्हणूनच
घड्याळात
फुल नाही काटे असतात.
Good Night Images In Marathi 97

जिथे हक्कानं भांडून
मनातला राग हवा तसा व्यक्त
करता येतो.
ती नाती आयुष्यभर सोबत
राहतात,
फक्त तो हक्क कमावता यायला हवा.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 98
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 99

!! शुभ रात्री !!
नात्यांची गुंफण विश्वासाच्या
धाग्याने होते,
तोच विश्वास तुटला
तर
गुंफणाचा गुंता व्हायला वेळ
लागत नाही.
Good Night..!

Good Night Images In Marathi 100
हृदयाला आवडेल
त्याच्या वर प्रेम करा,
डोळ्यांनी काय
सगळेच छान दिसतात.
शुभ रात्री..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x