Good Night Images In Marathi

Good Night Images In Marathi 101
शांतता हे प्रत्येक प्रश्नाला
दिलेलं
सुंदर उत्तर असते, आणि
संयम हे परिस्थितीला
दिलेल
प्रत्युत्तर असतॆ.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 102
शुभ रात्री..!
सुख मिळवायचा असा
कोणताच रस्ता नाही,
त्यापेक्षा खुश राहणे हाच एक
रस्ता आहे.
GOOD NIGHT..
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..!
Good Night Images In Marathi 104
आयुष्य
आईस्क्रीम सारखं
आहे. टेस्ट केलं तरी
वितळतं, वेस्ट केलं
तरी वितळतं. म्हणुन
आयुष्य टेस्ट करायला
शिका वेस्ट तर ते
तसंही होतच आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 105
॥ शुभ रात्री॥
आयुष्यात कुठल्याही
परीस्थितीत
सुखी राहण्याचा प्रयत्न
करा,
दुःखी राहिल्याने
उद्याचे प्रॉब्लेम सुटणार
नाहीयेत उलट
आजचे सुख सुद्धा निघून
जाईल.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 106
आम्हाला सवय
आहे बरं का,
रोज रात्री न चुकता
तुमची आठवण
काढायची.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images Marathi 107
Life..!
“चांगली वस्तु”,
“चांगली माणसे”
“चांगले दिवस आले की
माणसाने जुने दिवस
विसरू नयेत”.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 108
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 109
शुभरात्री..!
रागावलेली व्यक्ती रागाच्या भरात
काहीही बोलू शकते, पण आपले
कधीच वाईट नाही करू शकत. कारण
त्या व्यक्तीच्या रागात काळजी आणि
मनात प्रेम असते.
Good Night Images In Marathi 110
!! शुभ रात्री !!
या जगात सुंदर काय असेल तर ते
आपले मन,
आपला दृष्टिकोन,
आपले विचार,
आपले वागणे
आणि काहीही न लपवता मनमोकळे
जगणे.
यातच खरी सुंदरता आहे.
Good Night Images In Marathi 111
रक्त गट कुठलाही असो
रक्तात माणुसकी असली पाहिजे
अशोकाच्या झाडाच्या
पानासारखे गळून फक्त कचरा
बनू नका, तर मेहंदीच्या
पानासारखे बना जे स्वताला
कुस्करून दुस-याच्या आयुष्यात
रंग भरतात
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 112
शुभ रात्री..!
गैरसमज हा खूपच मोठा
आजार आहे,
तो होण्याआधीच समजदार
माणसाने
समजून घेण्याची लस टोचून
घ्यावी.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 113
!! शुभ रात्री !!
कुठलंच वचन न देता अत्यंत सुंदर निभावलं,
जानार नातं म्हणजे “जिवलग मैत्री”..!
Good Night Images In Marathi 114
!! शुभ रात्री !!
दिवा म्हणे वातीला,
सांग मानव जातिला.
सुखासोबत दुःखातही
राहा एकमेकांच्या साथीला.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 115

शाळा..
सर्व काही शिकवते,
काटकोन, लघुकोन,
त्रिकोण, चौकोन.
पण आपलं कोण हे मात्र
परिस्थितीच
शिकवते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 116
मनातलं मनापर्यत
पोहचायला दोन्ही
मन मोठी असावी
लागतात..
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 117
खंबीरपणे शिकाल तर कोलमडून
जाण्याची किंमत कळेल.
संयम शिकाल तर कुणासाठी
तिळतिळ तुटण्याची किंमत कळेल.
जीवन हे असंच असतं,
नाण्याची एक बाजू आनंदाने
जगली
तरच दुसरी बाजू जगण्याची
अधिकाधिक गोडी निर्माण होते.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 118
शुभ रात्री..!
कधी कधी मोठ्यांनी
छोटेपणा आणि
छोट्यांनी मोठेपणा
दाखवला तर नात्यांमधला
आदर टिकून राहतो.
Good Night Images In Marathi 120
शुभ रात्री..!
जीवनामध्ये
नेहमीच सल्लयाची गरज
नसते..
कधी कधी
धीर देणारा हात
ऐकून घेणारे कान
आणि
समजून घेणाऱ्या
हृदयाची गरज असते.
Good Night Images In Marathi 121
आयुष्यात दोन नियम लक्षात ठेवा
समजून घेतल्याशिवाय
नातं जोडू नका,
आणि कधी गैरसमज करून
नातं तोडू नका.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 122
जीवनाच्या या प्रवासामध्ये
आपण सारेच गुंतलेले असतो
पण रात्री न चुकता
good night..!
आम्ही नेहमीच म्हणतो.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 123
!! शुभ रात्री !!
माणूस गरिबीमुळे किंवा
पैसे नसल्यामुळे कधीच खचत नाही,
तर माणूस तेव्हाच खचून जातो
जेव्हा काही लोक,
आपले असूनसुद्धा क्षणाक्षणाला
परकेपणाची जाणीव करून देतात.
हीच खरी वस्तुस्थिती आहे.
!! गुड नाईट !!
Good Night Images In Marathi 124
आनंद हा आपल्याजवळ किती आहे,
यात नसुन आपण दुसऱ्याला किती
देऊ शकतो यात आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 125
चंद्राची सावली डोक्यावर आली
चिमुकल्या पावलांनी चांदनी अंगणात आली
आणि हळूच कानात सांगून गेली,
झोपा आता रात्र झाली .
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 126
शुभ रात्री..!
आयुष्य म्हणजे
एक रात्र आहे,
ज्यामध्ये खूप सारी
स्वप्नं असतात.
काही तुटतात तर
काही साकार होतात,
तर काही हरवून
जातात.
Good Night Images In Marathi 127
शुभ रात्री..!
अनोळखी अनोळखी म्हणत
असतांना,
अचानक एकमेकांची सवय
होऊन जाणे
म्हणजे “मैत्री”.
Good Night Images In Marathi 128
शुभ रात्री..!
ये..
झोप की आता,
खुप रात्र झाली.
मराठीत सांगितलेलं कळत नाही,
इंग्लिश मधे सांगु.
GOOD NIGHT SWEET DREAMS..
Good Night Images In Marathi 129
चुका
एकांतात सांगाव्यात आणि
कौतुक,
चारचौघात करावं
नातं जास्त टिकतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 130
जर तुम्हाला कुणाला
जगातील सर्वांत महाग भेट द्यायची
असेल तर,
तुम्ही त्याला तुमचा वेळ द्या, कारण
जगात यापेक्षा मौल्यवान गोष्ट
कुठलीच नाही.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 131
पुढे जाणारा माणूस
कधीच कोणाला
मागे खेचत नाही, आणि
मागे खेचणारा माणूस
कधीच पुढे जात नाही.
* ‘रूबाब * हा
जगण्यात असला
पाहिजे ,
वागण्यात नाही.
“सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा”
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 132
तुमच्या सारख्या
गोड व्यक्तीला
“शुभ रात्री*
न बोलता,
थोडीच मला
झोप
येणार आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 133
शुभ रात्री..!
नाती ही
रक्ताचीच नाही तर,
नाती जाणिवांनी
जुळली जातात.
जर जाणीव असेल तर
परकी व्यक्तीही
आपली होऊन जाते, आणि
जाणीव नसेल तर
आपली माणसेही परकी होऊन
जातात.
Good Night Images In Marathi 134
जीवनाचा प्रवास सोपा नसतो.
कधी लक्षपूर्वक तर कधी दुर्लक्ष करूनच,
तो पूर्ण करावा लागतो.
॥ शुभ रात्री॥
Good Night Images In Marathi 135
माझ्या सर्व “आपल्या माणसांना”
एवढचं बोलावसं वाटत की..
माझ्यामुळे कधी कुणाचं मन दुखावलं असेल तर,
!!…SORRY….!!
आणि आपलं आपुलकीचं नातं जपून ठेवल्याबद्दलं,
!!…THANK YOU…!!
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 136
!! शुभ रात्री !!
कितीही कमवा,
पण कधी गर्व करू नका.
कारण बुद्धीबळाचा खेळ संपल्यावर,
राजा आणि शिपाई
शेवटी एकाच डब्यात ठेवले जातात.
आयुष्य खूप सुंदर आहे
एकमेकांना समजून घ्या व
जीव लावा.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 137
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात दुःख
असतेच, पण दुःख गिळून आनंदी
राहणे हीच खरी माणुसकी.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 138
शुभ रात्री..!
सुई धागा हरवला नाही पण हल्ली
तो कोणी मागतच नाही ,
कारण आजकाल फाटलेली नाती
आणि वस्तू शिवायची कुणाला
गरजच वाटत नाही.
Good Night Images In Marathi 139
Good Night..!
जर विश्वास देवावर असेल ना,
तर जे नशिबात लिहलंय ते नक्कीच मिळणार.
पण विश्वास स्वतःचा स्वतःवर
असेल ना तर देव सुद्धा तेच लिहिणार
जे तुम्हाला हवं आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 140
चांगले विचार
आणि
चांगली भावना,
हिच आयुष्याची खरी संपत्ती आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 141

आयुष्यात
कितीही
चांगली कर्म
करा,
पण कौतुक हे
स्मशानातच
होतं..?
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 142
!! शुभ रात्री !!
नातं निभवायचं असेल तर
कुलूपाकडून
शिकावं, गंजून जाईल तुटून जाईल,
पण चावी नाही बदलणार.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 143
शुभ रात्री..!
पुढच्या पानावर काहीतरी भारी
लिहिले असेल, या आशेवर मागची
पाने झाकत जाणं म्हणजे..
आयुष्य.
Good Night Images In Marathi 144
!! शुभ रात्री !!
नातं कोणतंही असो
Edited
त्याचा पासवर्ड एकच
” विश्वास “
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 145
ज्यांच्या सोबत हसता येतं
अशी बरीच माणसं असतात आपल्या
आयुष्यात.
पण ज्याच्या समोर मनमोकळं रडता येतं
ना असं एखादचं कुणीतरी असतं.
आणि ते माणूस सापडलं की मग,
त्याला जीवापलीकडे जपावं.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 146
आयुष्यात व्यवहार तर
खुप होतात पण सुख
विकणारा आणि दुःख
विकत घेणारा,
कधीच भेटत नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 147
॥ शुभ रात्री ॥
दुःख आणि काळजी करत
राहाल तर स्वतःच जळून जाल,
आणि आनंदित राहाल तर
दुनिया तुमच्यावर जळेल.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 148
जीवनात हार कधीच
मानु नका कारण,
पर्वतामधुन निघणा-या
नदीने आजपर्यंत
रस्त्यात कोणालाच
विचारले नाही की समुद्र
किती दुर आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 149
शुभ रात्री..!
आठवण अशी काढा की,
त्याला सीमा नको.
विश्वास इतका ठेवा की
मनामध्ये संशय नको.
वाट अशी पहा की, त्याला
वेळेची मर्यादा नको.
मैत्री अशी करा की,
मनामध्ये द्वेष नको..
Good Night Images In Marathi 150
तुम्हाला विसरणे शक्य
नाही कारण,
तुमची जागा ह्रदयात आहे
त्यामुळे विसरणे अशक्य
आहे.
शुभ रात्री..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x