Good Night Images In Marathi

Good Night Images In Marathi 351
शुभ रात्री..!
मनात राहणारी माणसं कधीच
दूर होत नसतात,
कारण ती तुमच्यासारखी
गोड असतात.
Good Night Images In Marathi 352
शुभ रात्री..!
जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत
नाही, कारण ज्याच्यात
हिंमत त्यालाच किंमत.
Good Night Images In Marathi 353
!! शुभ रात्री !!
मातीतला ओलावा जसा झाडांची
मुळ पकडून ठेवते,
तस शब्दातील गोडवा माणसातील
नातं जपून ठेवतो.
Good Night Images In Marathi 354
शुभ रात्री..!
माणसाला जगण्यासाठी
श्वास लागतो,
त्याचप्रमाणे
नाते टिकण्यासाठी नात्यामध्ये
विश्वास लागतो.
Good Night Images In Marathi 355
जोडले जाते ते नाते, जडली जाते ती
सवय,वाढत राहते ती ओढ, गुंतत जाते
ते मन,आठवत राहतात ते
क्षण, गहिवरून येतात ते डोळे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 356
शुभ रात्री..!
शिवराज वाणीपाटिल
या जगात कुणीही तुमचा
मित्र किंवा शत्रू म्हणून
जन्माला येत नाही.आपली
वागणूक, आपला दृष्टीकोन
आणि आपली नाती यावर
ठरते कोण आपले
मित्र किंवा शत्रू.
Good Night Images In Marathi 357
नाती हि फुलपाखरा
सारखी असतात,
घट्ट धरून ठेवलीत तर ती
गुदमरुन जातात,
सैल सोडलीत तर उडून
जातात..
॥ शुभ रात्री ॥
Good Night Images In Marathi 358
शुभ रात्री..!
प्रार्थना काही मागण्यासाठी नाही,
परंतु देवाने जे काही दिले
त्याच्याप्रति आभार व्यक्त
करण्यासाठी असावी.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 360 1
आयुष्यात सूखी आणि समृद्ध
होण्यासाठी ‘रामाचा आचार,
‘कृष्णाचा विचार आणि
‘हरिचा उच्चार’ फार गरजेच आहे.
“सुंदर विचारांची सुंदर रात्र”
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 361
शुभ रात्री..!
अंधाराला दिव्याची साथ आहे,
आणि एकटेपणाला तुमच्या
“आठवणींची”
साथ आहे म्हणून तर आयुष्य
खूप सुंदर आहे.
Good Night Images In Marahi 362
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 363
शुभरात्री..!
चंद्र अंतराने खूप दुर आहे.
पण डोळ्याने जवळ दिसतो
आणि,
तुम्ही अंतराने दूर जरी असाल
पण मनाने अगदी जवळ आहात.
Good Night Images In Marahi 364
!! शुभ रात्री !!
आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद सदैव
तुमच्या पाठीशी असूदे..
Good Night Images In Marahi 365
नात्यात दुरावा येऊ नये
म्हणून,
समजून
आणि
सांभाळून
घेणे फार महत्वाचअसतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 366
|| श्री स्वामी समर्थ ||
ज्या व्यक्तीजवळ संयम,
समाधान आणि सहनशीलता
असते त्या व्यक्तींमध्ये
कोणत्याही परिस्थितीवर मात
करण्याची क्षमता असते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 367
शुभ रात्री..!
भुकेलेल्यांना अन्न आणि
तहानलेल्यांना पाणी
देणे, यापेक्षा कोणताही
धर्म मोठा नाही.
Good Night..
Good Night Images In Marahi 368
!! शुभ रात्री !!
सृष्टी कितीही बदलली तरी
माणूस पूर्णतः सुखी होत नाही,
पण दृष्टी बदलली तर नक्कीच
सुखी होतो.
Good Night Images In Marahi 369
कोणत्याही नात्याची गरज
एकाला
असुन चालत नाही,
ती दोघांनाही असली
पाहिजे तरच ते नातं शेवटपर्यंत
टिकत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 370
शुभ रात्री..!
प्रेमाचं पान जोपर्यंत
काळजीच्या
फांदीला जोडलेलं असतं
तोपर्यंत ते टवटवीत असतं.
Good Night Images In Marahi 371
!! शुभ रात्री !!
आज उद्या करता करता
आयुष्य संपून जातं,
मनासारखं जगायचं तेवढ
मात्र राहून जातं.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 372
चांगलं
करायला जमत नसेल
तर,
दुसऱ्याचं वाईट हि करू
नका
कारण वेळ
हि प्रत्येकाची येते
फक्त कारणं वेगळी
असतात.
शुभरात्रीं..!
Good Night Images In Marahi 373
!! शुभ रात्री!!
जीव लावणारी माणसं
सोबत असली की
वाईट दिवस सुद्धा
चांगले जातात.
Good Night Images In Marahi 374
शुभ रात्री..!
श्रीमंतीत आदराने झुकायला
आणि,
गरिबीत खंबिरपणे उभे रहायला
ज्याला जमतं
तोच खरा
Royal
माणूस.
Good Night Images In Marahi 375
माणुस किती किंमतीची कपडे वापरतो
यावरून त्याची किंमत होत नसते परंतु,
तो इतरांची किती किंमत करतो यावरून
त्याची किंमत ठरत असते.
शुभ रात्री..!
सुदंर रात्रीच्या, सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marahi 376
!! शुभ रात्री !!
नुसतंच आपलं म्हणून नाही चालत,
आपल्यांनी आपल्याला मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 377
शुभ रात्री..!
SWEET
DREAMS
बाहेर खुप थंडी
आहे, त्यामुळे घरात
निवांत झोपा.
Good Night Images In Marahi 378
गैरसमज दूर झाले नाहीत तर,
माणूस
‘दूर’
होतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 379
आयुष्यात झालेला त्रास
विसरून जा,
पण त्यातून घेतलेला धडा
विसरू नका.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 380
!! शुभ रात्री !!
जगासाठी तुम्ही
एक व्यक्ती आहात,
पण तुमच्या कुटुंबासाठी तुम्ही
पूर्ण जग आहात
हे कधी विसरू नका.
घरी रहा.. सुरक्षित रहा..
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 381
मुंबईचे पहिले स्टेशन दादर
मुंबईचे पहिले स्टेशन दादर
मग काय.?
घ्या आता उशी आणि,
ओढा डोक्यावरून चादर
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 382
II शुभ रात्री॥
दरवाज्यावर शुभ-लाभ
लिहून काही होणार नाही,
विचार शुभ ठेवा लाभच
लाभ होईल.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marahi 383
!! शुभ रात्री !!
सुख ही दुःखाची छाया
आहे,
की दुःख ही सुखाची सावली
आहे हेचं जीवनाचं मोठं
कोडं आहे.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 384
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 385
आयुष्यात
चुक
केल्याशिवाय अनुभव
मिळत नाही,
आणि अनुभव
घेतल्याशिवाय चुक कळत
नाही.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 386
आयुष्य सोपं नसतं,
ते सोपं करायचं असतं, थोडं
संयम ठेवून
थोडं सहन करून, आणि खूप
काही दुर्लक्ष करुन.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 387
जीवनाच्या या प्रवासामध्ये
आपण सारेच गुंतलेले असतो,
पण रात्री न चुकता
good night..
आम्ही नेहमीच म्हणतो.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marahi 388
काळजी घेत जा स्वतःची
कारण, तुमच्या सारखी माणस नवस करून
सुद्धा मिळणार नाहीत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 389
मनात नेहमी
जिंकण्याची आशा असावी,
कारण
नशीब बदलो ना बदलो
पण वेळ नक्कीच बदलते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 390
!! शुभ रात्री !!
Good Night..!
जगण्याचा आनंद
मन भरून घ्यायचा असेल तर,
मनमोकळं
जगा.
Good Night Images In Marahi 391
शुभ रात्री..!
जेंव्हा मायेची आणि प्रेमाची
माणसं आपल्या जवळ
असतात,
तेव्हा दुःख कितीही मोठं
असलं तरी त्याच्या वेदना
जाणवत नाहीत.
शुभ रात्रीच्या शुभ
शुभेच्छा..
Good Night Images In Marahi 392
!! शुभ रात्री ||
निखार्थी
जगायचं ठरवलं की
जीवाला जीव देणारी माणसंही
भेटत जातात,
अगदी तुमच्यासारखी.
Good Night Images In Marahi 393
आमचा स्वभाव आणि मन दोन्ही
सारखे आहेत. कोणतंही नातं हे आम्ही
स्वार्थासाठी नाही तर, मन आणि
माणूसकी
जोडण्यासाठी जपतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 394
शुभ रात्री..!
“चूक” झाली तर
“माफ” करा,
पण ते “प्रेम” कमी
करू नका.
“कारण “चूक” हे
“आयुष्याच”
एक “पान” आहे,
पण “नाती”
आयुष्याच “पुस्तक” आहे.
Good Night Images In Marathi 395
फार कमावून गमवण्यापेक्षा
मोजके कमावून जतन करणे
महत्वाचे आहे, मग
तो पैसा असो की माणसे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 396
॥ शुभ रात्री॥
धक्के लागल्याने वस्तू
तुटतात पण माणसाला
धक्के लागले तर ते यशस्वी
होतात.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 397
शुभरात्री..!
कधी कधी आयुष्याचे
काही खेळ जिंकून
पण हरावे लागतात,
एखाद्याच्या
आनंदासाठी.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 398
Good night..!
हे देवा
मला माझ्यासाठी
काही नको रे, फक्त
माझा गोड मॅसेज
वाचत आहेत.त्यांना हवं ते दे..
कारण..ते खुश तर मी खुश
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 399
कोणी तरी मला विचारले,
की तू रोज रात्री शुभ रात्री करुन
सगळ्यांची आठवण काढतोस,
पण ते तुझी आठवण काढ़तात का
मी बोललो,
मला नाती टिकवायची आहेत
शर्यत लावायची नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 400
क्षेत्र कोणतेही असो, आयुष्यात कष्टाला पर्याय
नाही आणि कष्ट प्रामाणिक असले की
यशालाही पर्याय नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 401
काय बरोबर ना..
माणसाचं मन उदास झालं की,
मग आपल्या ह्रदयाच्या जवळच्या माणसांची
आठवण येऊ लागते
आणि त्या माणसाला बोलण्याशिवाय
मनातला उदासीनपणा कमी होत नाही, म्हणून
जवळची माणसे असणे गरजेचे असते
मग ती नात्यातली असो मैत्रीतली असो किंवा
प्रेमातील असो.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 402
नात्यांमध्ये दिलं घेतलं पाहिजे असं
कधीच नसत,
तर कधी कधी आपले आपुलकीचे
दोन शब्दच समोरच्याला
सगळ्यात मोठा आनंद देत
असतात.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 403
झोपनारच होतो,
तेवढयात तुमची आठवण आली.
म्हटलं आपल्या माणसांना
शुभ रात्री बोलायचं राहून गेलं.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 404
शुभ रात्री..!
कितीवेळा मागितलं तरी सुख उसनं
मिळत नाही,
एखद्या जागी बसून कधीच ध्येयाचं
शिखर गाठता येत नाही.
आपल्या देवावर नेहमी निसंकोच
विश्वास ठेवा,
योग्य वेळी तो इतकं देतो की मागयला
काहीच उरत नाही.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 405
!! शुभ रात्री !!
हात पकडताना
दोन्हीकडून
विश्वास असावा लागतो,
मग ते
प्रेम असो किंवा मैत्री.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 406
!! शुभ रात्री !!
सगळंच चुकीचं नाही फक्त,
होकार नकार आणि माघार
कुठे घ्यावी हे एवढं कळायला
हवं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 407
जेवढं कामात व्यस्त
रहाल तेवढं
खुश आणि मस्त
रहाल.
शुभ रात्रीं..!
Good Night Images In Marathi 408
!! शुभ रात्री !!
दिवा म्हणे वातीला,
सांग मानव जातिला.
सुखासोबत दुःखातही
राहा एकमेकांच्या साथीला.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 410
शुभ रात्री..!
डोळे पुसायला कुणीतरी असेल तर,
रुसायला बरं वाटतं.
ऐकणारे कुणीतरी असेल तर, मनातलं
बोलायला बरं वाटतं.
कौतुक करणारं कुणीतरी असेल तर,
थकेपर्यंत राबायला बर वाटतं.
नजर काढणारं कुणीतरी असेल तर,
नटायला बरं वाटतं.
असेल आपल्यासारखा १ मित्र तर,
मरेपर्यंत जगायला बरं वाटतं.
गुडनाईट..
Good Night Images In Marathi 411
शुभ रात्री..!
Good-night..
Good Night Images In Marathi 412
Good Night..
स्वभाव आणि विचार
चांगले ठेवा,
डीपी आणि स्टेटस सगळेच
चांगले ठेवतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 413
शुभ रात्री..!
जेव्हा भावना व्यक्त करायला
कागदाची गरज पडते,
तेव्हा रद्दीमध्ये असलेल्या पानालाही
खूप महत्व असते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 414
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
आपलं जगणं दुसऱ्यासाठी,
जेवणातल्या मिठासारखं असावं.
पाहिलं तर दिसत नाही, पण नसलं
तर जेवणच जात नाही.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 415
कुणी विचारलं
आयुष्यात काय गेलं
आणि काय मिळालं,
सरळ सांगा की
जे गेलं ते कधीच माझं नव्हतं
जे मिळालं ते देवानं
माझ्यासाठीच ठेवलं होत.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 416
!! शुभ रात्री !!
भांडण..
नात्यांमध्ये भांडण होणं पण फार
गरजेचे असते हो,
कारण तेव्हाच तर माहीत पडत
समोरचा आपली किती कदर करतो
आणि
आपल्या बद्दल काय विचार करतो.
Good Night Images In Marathi 417
शुभ रात्री..!
जेवणात जशी
स्वीट डिश महत्वाची असते,
तसेच आयुष्यात
तुमच्यासारख्या गोड माणसांची
साथ महत्वाची असते.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marathi 418
वेदनांना फक्त साथीदार
असतात,
भागीदार नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 419
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 420
शुभ रात्री..!
एक छोटीशी दुनिया
आपली असावी. तुमच्या
सारखी जिवलग माणसं
नेहमी दिसावी.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 421
आयुष्यातून निघून गेलेली व्यक्ती
पुन्हा कधीच येत नाही,
येतात फक्त
आठवणी.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 423
जीवनात आनंद आहे कारण,
तुम्ही सोबत आहेत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 424
शुभ रात्री..!
प्रेम करायचं तर अस करायचं की,
ती व्यक्ती आपल्याला
मिळो किंवा ना मिळो.
पण कधी त्या व्यक्तीने प्रेम शब्द
जरी ऐकला तरी आपली आठवण
आली पाहिजे.
Good Night Images In Marathi 425
चांगले लोक आणि
चांगले विचार
आपल्या बरोबर असतील
तर,
जगात कुणीही तुमचा
पराभव
करू शकत नाही.
॥शुभ रात्री॥
Good Night Images In Marathi 426
उद्याची चिंता नका करु
ज्या देवाने आज पर्यंत
सांभाळ केला,
तो पुढे पण सांभाळून घेईल.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 427
!! शुभ रात्री !!
अपेक्षा थोड्या ठेवलेल्या की
समाधान जास्त मिळतं
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 428
!! शुभ रात्री !!
आपल्या हक्काच्या काळजी
करणाऱ्या माणसांना गमावू नका,
कारण वेळ आल्यावर कळेल की
तारे मोजता मोजता आपण
चंद्रच गमावून बसलो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 429
शुभ रात्री..!
तीच खरी तुमच्या जवळची
माणसं असतात,
जी तुमच्या आवाजावरून
तुमच्या सुखाचा आणि दुःखाचा
अंदाज लावतात.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marathi 430
एक क्षण रडवून जातो
एक क्षण हसवून जातो,
जीवनाच्या प्रवासात येणारा
प्रत्येक क्षण हा काही तरी नक्की
शिकवून जातो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 431
संयम आणि माफ करण्याची
ताकद मनुष्यामध्ये असली कि
तो यशस्वी होतोच, परमेश्वराला
हे कधीच सांगू नका कि
तुमच्या अडचणी मोठ्या आहेत
तर अडचणीना हे सांगा कि
परमेश्वर किती मोठा आहे.
।। शुभ रात्री।।
Good Night Images In Marathi 432
जी लोकं खरंच तुम्हाला
आपली मानतात,
त्यांना कधीचं दुःखी करू नका
कारण,
त्यांना तुमच्या प्रत्येक गोष्टीवर
त्यांना खुप विश्वास असतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 433
एखादी व्यक्ती तुमची काळजी घेते
ती त्याला गरज आहे म्हणून नाही,
तर तुम्ही त्या व्यक्तीसाठी
कोणीतरी खास आहात म्हणून.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 434
आयुष्यात
जर सुखी रहायचं
असेल तर, स्वतःची
दुःख लपवायला
शिका.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 435
शुभ रात्री..!
आपल्या आयुष्यात
मनात रहाणाऱ्या माणसांपेक्षा,
मन ओळखणारी माणसं
जास्त गरजेची असतात.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 436
डोळे
वाचायला जमलं की
मन
समजायला सोपं
जातं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 437
“आयुष्य”
अवघड आहे पण,
अशक्य नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 438
शुन्यातुन शुन्य गेले उरले
शुन्य, तुमच्यासारखी
माणसं मिळाली हेच आमचे
पुण्य.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 439
कधी कधी स्वःताला
आनंद होईल,
असं पण काहीतरी करत जा
किती दिवस लोकांचा
विचार करणार.
घरी रहा
सुरक्षित रहा
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 440
तोंडावर स्पष्ट बोलणारी
लोकं परवडली, पण हसून
खोटं बोलणारी नको.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 341 1
मनात जिव्हाळा पाहीजे
माणूस कसंही
नातं निभवतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 342 1
प्रेम आणि वय
याचा काही संबंध नसतो,
प्रत्येकाला जीवापाड
प्रेम करणारं कुणी तरी
हवं असतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 343 1
शुभ रात्री..!
कष्ट हा उंबरठ्यावरचा
दिवा आहे, त्याने
वर्तमान आणि भविष्य
दोन्हीकडे पण उजेड
पडतो.
Good Night Images In Marathi 344 1
!! शुभ रात्री !!
अगरबत्तीचा
सुगंधही त्याचवेळी
दरवळतो ज्यावेळी
न दिसणारी हवा
तिला साथ
देते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 345 1
Geed night
शुभ रात्री..!
आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा आपल्यामुळे
दुसऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येणे हा सर्वात
मोठा गुन्हा आहे, आणि आपल्यासाठी
कोणाच्या डोळ्यात पाणी येणे हे सर्वात
मोठे यश आहे.
Good Night Images In Marathi 346 1
!! शुभ रात्री !!
नुसतंच आपलं म्हणून नाही चालत,
आपल्यांनी आपल्याला मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 347 1
शुभ रात्री..!
नदीचा उगम हा छोटा असतो, पण
ती पुढे जाऊन जिवदायिनी बनते.
चांगल्या कामाची सुरुवात नेहमी छोटी असते,
मात्र ‘सातत्य’ आणि ‘विश्वासपूर्ण’ वाटचाल असेल
तर निश्चित ध्येय गाठता येते.
Good Night Images In Marathi 348 1
Black & White
परिस्थितीतही
Colourful जगणं ज्यांना जमतं,
त्यांना आयुष्याचा कोणताही रंग
फिका वाटत नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 349 1
बोलायचं असेल तर
वेळ आणि शब्द लागत नाहीत,
मनामध्ये ईच्छा असावी
लागते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 350 1
शुभ रात्री..!
चांगली माणसं आपल्या जीवनात
येणं ही आपली “भाग्यता” असते,
आणि
त्यांना आपल्या जीवनात जपुन
ठेवणं ही आपल्यातील
”योग्यता” असते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 351 1
शुभ रात्री..!
प्रेमाच एक भारी असतं,
दोघां शिवाय एकमेकांना
करमत नसत तेच तर प्रेम
खरं असत.
Good Night Images In Marathi 352 1
शुभ रात्री..!
कितीवेळा मागितलं तरी सुख उसनं
मिळत नाही,
एखद्या जागी बसून कधीच ध्येयाचं
शिखर गाठता येत नाही
आपल्या देवावर नेहमी निसंकोच
विश्वास ठेवा,
योग्य वेळी तो इतकं देतो की मागयला
काहीच उरत नाही.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 353 1
इच्छा
किती विचित्र गोष्ट आहे,
पूर्ण झाली नाही तर क्रोध वाढतो,
आणि पूर्ण झाली तर लोभ वाढतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 354 1
स्वभाव
कितीही कोणापासून दूर व्हा,
परंतु चांगल्या स्वभावामुळे कोणत्या
ना कोणत्या क्षणी तुमची आठवण
होतच असते.म्हणूनच
स्वभाव सुध्दा माणसाने कमावलेलं
सर्वांत मोठं धन आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 355 1
!! शुभ रात्री !!
शरिराचे सगळे अवयव असून
सुद्धा
माणसाच्या मनाला जेव्हा
अपंगत्व येत,
तेव्हा त्या माणसाला ह्या
जगातील कोणतीच सर्जरी वाचवू
शकत नाही.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 356 1
भावनांचा अन वेदनांचा
कधीच हिशोब लावता येत नाही,
त्या ज्याच्या असतात
त्यालाच कळतात.
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या
सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 357 1
शुभ रात्री..!
मदतीचा रिचार्ज मारायला
माणूस आपल्याकडे तेव्हाच
येतो, जेव्हा आपल्याकडेही
माणूसकीचा बॅलन्स पुरेसा
असतो.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 358 1
नात ते टिकते ज्यात
शब्द कमी आणि समज
जास्त,
तकार कमी आणि प्रेम
जास्त,
अपेक्षा कमी आणि
विश्वास जास्त असतो.
शुभ रात्रि..!
Good Night Images In Marathi 359
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ रात्री..!
जीवन बदलण्यासाठी वेळ ही
सगळ्यांनाच मिळते, पण वेळ
बदलण्यासाठी दोन वेळा जीवन नाही
मिळत, त्यामुळे मिळालेलं जीवन
आनंदाने जगा.
Good Night Images In Marathi 360 1
शुभ रात्री..!
जीवनात मागे बघाल तर अनुभव मिळेल
पुढे बघाल तर आशा मिळेल,
आणि स्वत:च्या आत बघाल तर
आत्मविश्वास मिळेल.
Good Night Images In Marathi 361
मोठी नसतात
तर ती,
सांभाळनारी
माणसं मोठी असतात.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 362
Good Night..
राहणारं घर किंवा घराचा
दरवाजा कितीही छोटा असला
तरी चालेल,
पण ह्रदय आणि हृदयाचा
दरवाजा मोठा असावा.
कारण तिथेच नाती आश्रय
घेतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 363
शुभ रात्री..!
मन शांत केल्यावर
सर्व
समस्यांचे समाधान
सापडते.
Good Night Images In Marathi 364
मान्य आहे एक तारा
नसल्याने
आभाळ रिकामं दिसत
नाही पण,
ज्याला तोच तारा पाहायची
सवय आहे त्याला
भरलेलं आभाळ रिकामं
वाटतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 365
सगळ्याच गोष्टी शब्दात सांगता
येत नसतात, अपेक्षा असते
कोणीतरी समजून घेण्याची.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 366
दुःखाच्या रात्री
झोप कुणालाच लागत नाही,
आणि सुखाच्या आनंदात
कुणीही झोपत नाही
यालाच जीवन म्हणतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 367
शुभ रात्री..!
चंद्राला पाठवलंय तुला
झोपवण्यासाठी,
चांदनी आली आहे अंगाई
गाण्यासाठी,
झोपुन जा गोड स्वप्नामध्ये,
सकाळी सूर्याला पाठवेन,
तूला उठवण्यासाठी .
Good Night..
Good Night Images In Marathi 368
शुभ रात्री..!
नुसतंच आपलं म्हणून
नाही चालत,
आपल्यानी मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night Images In Marathi 369
॥शुभ रात्री॥
चंद्राला कलर आहे
White,
रात्रीला चमकतो खूप
Bright,
आम्हाला देतो खूप मस्त
Light,
कसा झोपू मी,
तुम्हाला ना म्हणता.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 370
शुभ रात्री..!
कधीच कोणाच्या
डोळ्यामध्ये
पाणी येऊ देऊ नये,
हसवता नाही आलं तरी
अश्रूंचं कारण होऊ
नये.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 371
!! शुभ रात्री !!
लाख रूपयातून एक रूपया जरी
कमी झाला तरी ते लाख रूपये होत
नाही, तसेच तुम्ही आहात.
मला लाख माणसं भेटतील, पण ते
लाख माणसं तुमची जागा घेऊ
शकत नाहीत.
Good Night Images In Marathi 372
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 373
Relationship मध्ये
चंद्र-ताऱ्यांची गरज नसते हो,
गरज असते ती प्रेम विश्वास
आणि Respect ची.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 374
Good Night..
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 375
शुभ रात्री..!
प्रत्येक माणसाचे कडू बोल
मनावर घेऊ नका
कारण,
माणसे तुम्हाला काय बोलतात
त्यावरून त्यांची पात्रता ठरते,
तुमची नाही.
Good Night Images In Marathi 376
|| शुभ राञी ||
*मोलाचे बोल*
आयुष्यात किती तरी लोकं येतात
आणि जातात.
*पण*
जे “आपले” असतात
ते नेहमी
आपल्या सोबतच राहतात.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 378
शुभ रात्री..!
मन आपलं असलं तरी,
त्याला काळजी दुसऱ्यांचीच
असते.
Good Night Images In Marathi 379
!! शुभ रात्री !!
प्रामाणिक नाती पाण्यासारखी
असतात,
रंग नाही, आकार नाही,
ठिकाण नाही तरी सुद्धा जीवनासाठी
महत्वाची असतात..
Good Night Images In Marathi 380
बापाने कमवलेलं
वाढवायचं असतं विकायचं
नसतं,
मग ती ईज्जत असो वा
संपत्ती.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 381
शुभ रात्री..!
ज्यांच्याशी बोलताना
आनंद दुप्पट होतो आणि दुःख अर्धे होते,
तीच माणसे आपली असतात
बाकी फक्त जग आहे.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 382
शुभ रात्री..!
आभाळ भर मन आणि
सागर भर माया ज्याच्या
जवळ आहे,
अशा गोड माणसांना
!! सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..!!
Good Night Images In Marathi 474
नशीबाचं आणि मनाचं
कधीच जुळत नाही,
कारण मनात जे असतं ते
नशीबात नसतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 475
जगासमोर मिरवणारी नाती खूप
असतात, पण मनाला समजून
घेणारी सगळीच नसतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 476
मनापेक्षा सुपीक जागा कोणतीच
नाही, कारण तिथे जे पेरलं जातं ते अधिकच
वेगाने वाढत जातं, मग ते विचार असो,
प्रेम असो, नाहीतर द्वेष असो.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 477
Good Night..
समाधान म्हणजे
अंतःकरणाची संपत्ती आहे, ज्याला ही
संपत्ती सापडते तो खरा सुखी माणूस
असतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 478
विचार कमी करा,
आणि शांत झोपा
जे होईल ते चांगलच होईल.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 479
!! शुभ रात्री !!
कष्टाचे व्हावे चांदणे यशाचा चंद्र दिसावा,
तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण प्रगतीचा
इंद्रधनुष्य असावा.
Good Night..

 

Good Night Images In Marathi 480
शुभ रात्री..!
आपल्या सोबत दुसऱ्याचही
चांगलं व्हाव,
ही मानसिकता ज्यांची आसते ना..
त्यांना आयुष्यात काहीही कमी पडत नाही.
Good Night Images In Marathi 481
!! शुभ रात्री !!
सोने ठेवायला लॉकर
सहज मिळून जाते,
पैसे ठेवायला बँक
सहज मिळुन जाते.
पण मनातील गोष्ट सांगायला
योग्य माणुस मिळायला
खुप भाग्य लागते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 482
शुभ रात्री..!
पाऊस आणि आठवण
कधी येईल सांगता येत नाही.
Good Night Images In Marathi 483
चांगल्या क्षणांना योग्य
वेळीच,
Enjoy केलं पाहिजे.
कारण ते क्षण पुन्हा येणार
नाहीत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 484 1

जेव्हा मेंदू व मन दोन्ही
शांत असतात,
तेव्हाच मनुष्याला
मनःशांती मिळते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 485

आनंदाची फुले
त्यांच्याच पदरी
पडतात, जे आपल्या
माणसांशी आपुलकीने
वागतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 486

ओळख
मोठ्या लोकांशी
नाही साथ देणाऱ्या
लोकांशी असावी
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 487


श्री..
स्वामी
समर्थ
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 488

शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 489

आठवण
हि एक अशी फाईल असते
जी डोक्यात नाही, तर ..
हृदयात सेव केलेली असते.
!! शुभ रात्री !!

Good Night Images In Marathi 492

आजच्या काळात
प्रमाणिकपणाची
किंमत
शून्य आहे.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 493

नात
कधीच संपत नाही
बोलण्यातून संपलं तरी,
डोळ्यात राहतं
आणि डोळ्यातून संपलं तरी
मनात राहतं.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 494

!! शुभ रात्री !!
जो इतरांना समजून घेतो
नेमकं त्यालाच समजण्यात सगळे
कमी पडतात.
GOOD NIGHT..

Good Night Images In Marathi 495

शुभ रात्री..!
एकट्या सुईचा
स्वभाव टोचणारा
असतो,
पण धागा सोबतीला
आला की हाच
स्वभाव बदलून एक
दुसऱ्यांना जोडणारा
बनतो.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 496

शुभ रात्री..!
आठवण
पण काय फिलिंग आहे
ना,
ज्याची येते त्याला जाणवत
नाही,
आणि ज्याला येते त्याला राहवत
नाही.

Good Night Images In Marathi 497

शुभ रात्री..!
सुकलेल्या सगळ्या पानांत
कधी कधी एक पानं हिरवं दिसतं,
जस हजारोंच्या घोळक्यात
एक कुणीतरी आपलं असतं.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 498

शुभ रात्री..!
जीवनात तेच नातं सर्वात
श्रेष्ठ आहे, जे तुमच्या
पाठीमागे देखील तुमचा
सन्मान ठेवतं.

Good Night Images In Marathi 499

आयुष्याच
बुद्धिबळ. तेव्हाच
होतं
जेव्हा चाल
करणारे
आपलेच असतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 500

शुभ रात्री..!
आयुष्यात
फाटकं असो वा तुटकं,
नशीब
सोडून सगळं काही शिवता
येतं.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *