Good Night Images In Marathi

Good Night Images In Marathi 351
शुभ रात्री..!
मनात राहणारी माणसं कधीच
दूर होत नसतात,
कारण ती तुमच्यासारखी
गोड असतात.
Good Night Images In Marathi 352
शुभ रात्री..!
जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत
नाही, कारण ज्याच्यात
हिंमत त्यालाच किंमत.
Good Night Images In Marathi 353
!! शुभ रात्री !!
मातीतला ओलावा जसा झाडांची
मुळ पकडून ठेवते,
तस शब्दातील गोडवा माणसातील
नातं जपून ठेवतो.
Good Night Images In Marathi 354
शुभ रात्री..!
माणसाला जगण्यासाठी
श्वास लागतो,
त्याचप्रमाणे
नाते टिकण्यासाठी नात्यामध्ये
विश्वास लागतो.
Good Night Images In Marathi 355
जोडले जाते ते नाते, जडली जाते ती
सवय,वाढत राहते ती ओढ, गुंतत जाते
ते मन,आठवत राहतात ते
क्षण, गहिवरून येतात ते डोळे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 356
शुभ रात्री..!
शिवराज वाणीपाटिल
या जगात कुणीही तुमचा
मित्र किंवा शत्रू म्हणून
जन्माला येत नाही.आपली
वागणूक, आपला दृष्टीकोन
आणि आपली नाती यावर
ठरते कोण आपले
मित्र किंवा शत्रू.
Good Night Images In Marathi 357
नाती हि फुलपाखरा
सारखी असतात,
घट्ट धरून ठेवलीत तर ती
गुदमरुन जातात,
सैल सोडलीत तर उडून
जातात..
॥ शुभ रात्री ॥
Good Night Images In Marathi 358
शुभ रात्री..!
प्रार्थना काही मागण्यासाठी नाही,
परंतु देवाने जे काही दिले
त्याच्याप्रति आभार व्यक्त
करण्यासाठी असावी.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 360 1
आयुष्यात सूखी आणि समृद्ध
होण्यासाठी ‘रामाचा आचार,
‘कृष्णाचा विचार आणि
‘हरिचा उच्चार’ फार गरजेच आहे.
“सुंदर विचारांची सुंदर रात्र”
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 361
शुभ रात्री..!
अंधाराला दिव्याची साथ आहे,
आणि एकटेपणाला तुमच्या
“आठवणींची”
साथ आहे म्हणून तर आयुष्य
खूप सुंदर आहे.
Good Night Images In Marahi 362
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 363
शुभरात्री..!
चंद्र अंतराने खूप दुर आहे.
पण डोळ्याने जवळ दिसतो
आणि,
तुम्ही अंतराने दूर जरी असाल
पण मनाने अगदी जवळ आहात.
Good Night Images In Marahi 364
!! शुभ रात्री !!
आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद सदैव
तुमच्या पाठीशी असूदे..
Good Night Images In Marahi 365
नात्यात दुरावा येऊ नये
म्हणून,
समजून
आणि
सांभाळून
घेणे फार महत्वाचअसतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 366
|| श्री स्वामी समर्थ ||
ज्या व्यक्तीजवळ संयम,
समाधान आणि सहनशीलता
असते त्या व्यक्तींमध्ये
कोणत्याही परिस्थितीवर मात
करण्याची क्षमता असते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 367
शुभ रात्री..!
भुकेलेल्यांना अन्न आणि
तहानलेल्यांना पाणी
देणे, यापेक्षा कोणताही
धर्म मोठा नाही.
Good Night..
Good Night Images In Marahi 368
!! शुभ रात्री !!
सृष्टी कितीही बदलली तरी
माणूस पूर्णतः सुखी होत नाही,
पण दृष्टी बदलली तर नक्कीच
सुखी होतो.
Good Night Images In Marahi 369
कोणत्याही नात्याची गरज
एकाला
असुन चालत नाही,
ती दोघांनाही असली
पाहिजे तरच ते नातं शेवटपर्यंत
टिकत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 370
शुभ रात्री..!
प्रेमाचं पान जोपर्यंत
काळजीच्या
फांदीला जोडलेलं असतं
तोपर्यंत ते टवटवीत असतं.
Good Night Images In Marahi 371
!! शुभ रात्री !!
आज उद्या करता करता
आयुष्य संपून जातं,
मनासारखं जगायचं तेवढ
मात्र राहून जातं.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 372
चांगलं
करायला जमत नसेल
तर,
दुसऱ्याचं वाईट हि करू
नका
कारण वेळ
हि प्रत्येकाची येते
फक्त कारणं वेगळी
असतात.
शुभरात्रीं..!
Good Night Images In Marahi 373
!! शुभ रात्री!!
जीव लावणारी माणसं
सोबत असली की
वाईट दिवस सुद्धा
चांगले जातात.
Good Night Images In Marahi 374
शुभ रात्री..!
श्रीमंतीत आदराने झुकायला
आणि,
गरिबीत खंबिरपणे उभे रहायला
ज्याला जमतं
तोच खरा
Royal
माणूस.
Good Night Images In Marahi 375
माणुस किती किंमतीची कपडे वापरतो
यावरून त्याची किंमत होत नसते परंतु,
तो इतरांची किती किंमत करतो यावरून
त्याची किंमत ठरत असते.
शुभ रात्री..!
सुदंर रात्रीच्या, सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marahi 376
!! शुभ रात्री !!
नुसतंच आपलं म्हणून नाही चालत,
आपल्यांनी आपल्याला मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 377
शुभ रात्री..!
SWEET
DREAMS
बाहेर खुप थंडी
आहे, त्यामुळे घरात
निवांत झोपा.
Good Night Images In Marahi 378
गैरसमज दूर झाले नाहीत तर,
माणूस
‘दूर’
होतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 379
आयुष्यात झालेला त्रास
विसरून जा,
पण त्यातून घेतलेला धडा
विसरू नका.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 380
!! शुभ रात्री !!
जगासाठी तुम्ही
एक व्यक्ती आहात,
पण तुमच्या कुटुंबासाठी तुम्ही
पूर्ण जग आहात
हे कधी विसरू नका.
घरी रहा.. सुरक्षित रहा..
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 381
मुंबईचे पहिले स्टेशन दादर
मुंबईचे पहिले स्टेशन दादर
मग काय.?
घ्या आता उशी आणि,
ओढा डोक्यावरून चादर
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 382
II शुभ रात्री॥
दरवाज्यावर शुभ-लाभ
लिहून काही होणार नाही,
विचार शुभ ठेवा लाभच
लाभ होईल.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marahi 383
!! शुभ रात्री !!
सुख ही दुःखाची छाया
आहे,
की दुःख ही सुखाची सावली
आहे हेचं जीवनाचं मोठं
कोडं आहे.
Good Night..!
Good Night Images In Marahi 384
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 385
आयुष्यात
चुक
केल्याशिवाय अनुभव
मिळत नाही,
आणि अनुभव
घेतल्याशिवाय चुक कळत
नाही.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 386
आयुष्य सोपं नसतं,
ते सोपं करायचं असतं, थोडं
संयम ठेवून
थोडं सहन करून, आणि खूप
काही दुर्लक्ष करुन.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 387
जीवनाच्या या प्रवासामध्ये
आपण सारेच गुंतलेले असतो,
पण रात्री न चुकता
good night..
आम्ही नेहमीच म्हणतो.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marahi 388
काळजी घेत जा स्वतःची
कारण, तुमच्या सारखी माणस नवस करून
सुद्धा मिळणार नाहीत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 389
मनात नेहमी
जिंकण्याची आशा असावी,
कारण
नशीब बदलो ना बदलो
पण वेळ नक्कीच बदलते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marahi 390
!! शुभ रात्री !!
Good Night..!
जगण्याचा आनंद
मन भरून घ्यायचा असेल तर,
मनमोकळं
जगा.
Good Night Images In Marahi 391
शुभ रात्री..!
जेंव्हा मायेची आणि प्रेमाची
माणसं आपल्या जवळ
असतात,
तेव्हा दुःख कितीही मोठं
असलं तरी त्याच्या वेदना
जाणवत नाहीत.
शुभ रात्रीच्या शुभ
शुभेच्छा..
Good Night Images In Marahi 392
!! शुभ रात्री ||
निखार्थी
जगायचं ठरवलं की
जीवाला जीव देणारी माणसंही
भेटत जातात,
अगदी तुमच्यासारखी.
Good Night Images In Marahi 393
आमचा स्वभाव आणि मन दोन्ही
सारखे आहेत. कोणतंही नातं हे आम्ही
स्वार्थासाठी नाही तर, मन आणि
माणूसकी
जोडण्यासाठी जपतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 394
शुभ रात्री..!
“चूक” झाली तर
“माफ” करा,
पण ते “प्रेम” कमी
करू नका.
“कारण “चूक” हे
“आयुष्याच”
एक “पान” आहे,
पण “नाती”
आयुष्याच “पुस्तक” आहे.
Good Night Images In Marathi 395
फार कमावून गमवण्यापेक्षा
मोजके कमावून जतन करणे
महत्वाचे आहे, मग
तो पैसा असो की माणसे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 396
॥ शुभ रात्री॥
धक्के लागल्याने वस्तू
तुटतात पण माणसाला
धक्के लागले तर ते यशस्वी
होतात.
गुड नाईट..!
Good Night Images In Marathi 397
शुभरात्री..!
कधी कधी आयुष्याचे
काही खेळ जिंकून
पण हरावे लागतात,
एखाद्याच्या
आनंदासाठी.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 398
Good night..!
हे देवा
मला माझ्यासाठी
काही नको रे, फक्त
माझा गोड मॅसेज
वाचत आहेत.त्यांना हवं ते दे..
कारण..ते खुश तर मी खुश
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 399
कोणी तरी मला विचारले,
की तू रोज रात्री शुभ रात्री करुन
सगळ्यांची आठवण काढतोस,
पण ते तुझी आठवण काढ़तात का
मी बोललो,
मला नाती टिकवायची आहेत
शर्यत लावायची नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 400
क्षेत्र कोणतेही असो, आयुष्यात कष्टाला पर्याय
नाही आणि कष्ट प्रामाणिक असले की
यशालाही पर्याय नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 401
काय बरोबर ना..
माणसाचं मन उदास झालं की,
मग आपल्या ह्रदयाच्या जवळच्या माणसांची
आठवण येऊ लागते
आणि त्या माणसाला बोलण्याशिवाय
मनातला उदासीनपणा कमी होत नाही, म्हणून
जवळची माणसे असणे गरजेचे असते
मग ती नात्यातली असो मैत्रीतली असो किंवा
प्रेमातील असो.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 402
नात्यांमध्ये दिलं घेतलं पाहिजे असं
कधीच नसत,
तर कधी कधी आपले आपुलकीचे
दोन शब्दच समोरच्याला
सगळ्यात मोठा आनंद देत
असतात.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 403
झोपनारच होतो,
तेवढयात तुमची आठवण आली.
म्हटलं आपल्या माणसांना
शुभ रात्री बोलायचं राहून गेलं.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 404
शुभ रात्री..!
कितीवेळा मागितलं तरी सुख उसनं
मिळत नाही,
एखद्या जागी बसून कधीच ध्येयाचं
शिखर गाठता येत नाही.
आपल्या देवावर नेहमी निसंकोच
विश्वास ठेवा,
योग्य वेळी तो इतकं देतो की मागयला
काहीच उरत नाही.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 405
!! शुभ रात्री !!
हात पकडताना
दोन्हीकडून
विश्वास असावा लागतो,
मग ते
प्रेम असो किंवा मैत्री.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 406
!! शुभ रात्री !!
सगळंच चुकीचं नाही फक्त,
होकार नकार आणि माघार
कुठे घ्यावी हे एवढं कळायला
हवं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 407
जेवढं कामात व्यस्त
रहाल तेवढं
खुश आणि मस्त
रहाल.
शुभ रात्रीं..!
Good Night Images In Marathi 408
!! शुभ रात्री !!
दिवा म्हणे वातीला,
सांग मानव जातिला.
सुखासोबत दुःखातही
राहा एकमेकांच्या साथीला.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 410
शुभ रात्री..!
डोळे पुसायला कुणीतरी असेल तर,
रुसायला बरं वाटतं.
ऐकणारे कुणीतरी असेल तर, मनातलं
बोलायला बरं वाटतं.
कौतुक करणारं कुणीतरी असेल तर,
थकेपर्यंत राबायला बर वाटतं.
नजर काढणारं कुणीतरी असेल तर,
नटायला बरं वाटतं.
असेल आपल्यासारखा १ मित्र तर,
मरेपर्यंत जगायला बरं वाटतं.
गुडनाईट..
Good Night Images In Marathi 411
शुभ रात्री..!
Good-night..
Good Night Images In Marathi 412
Good Night..
स्वभाव आणि विचार
चांगले ठेवा,
डीपी आणि स्टेटस सगळेच
चांगले ठेवतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 413
शुभ रात्री..!
जेव्हा भावना व्यक्त करायला
कागदाची गरज पडते,
तेव्हा रद्दीमध्ये असलेल्या पानालाही
खूप महत्व असते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 414
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
आपलं जगणं दुसऱ्यासाठी,
जेवणातल्या मिठासारखं असावं.
पाहिलं तर दिसत नाही, पण नसलं
तर जेवणच जात नाही.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 415
कुणी विचारलं
आयुष्यात काय गेलं
आणि काय मिळालं,
सरळ सांगा की
जे गेलं ते कधीच माझं नव्हतं
जे मिळालं ते देवानं
माझ्यासाठीच ठेवलं होत.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 416
!! शुभ रात्री !!
भांडण..
नात्यांमध्ये भांडण होणं पण फार
गरजेचे असते हो,
कारण तेव्हाच तर माहीत पडत
समोरचा आपली किती कदर करतो
आणि
आपल्या बद्दल काय विचार करतो.
Good Night Images In Marathi 417
शुभ रात्री..!
जेवणात जशी
स्वीट डिश महत्वाची असते,
तसेच आयुष्यात
तुमच्यासारख्या गोड माणसांची
साथ महत्वाची असते.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marathi 418
वेदनांना फक्त साथीदार
असतात,
भागीदार नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 419
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 420
शुभ रात्री..!
एक छोटीशी दुनिया
आपली असावी. तुमच्या
सारखी जिवलग माणसं
नेहमी दिसावी.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 421
आयुष्यातून निघून गेलेली व्यक्ती
पुन्हा कधीच येत नाही,
येतात फक्त
आठवणी.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 423
जीवनात आनंद आहे कारण,
तुम्ही सोबत आहेत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 424
शुभ रात्री..!
प्रेम करायचं तर अस करायचं की,
ती व्यक्ती आपल्याला
मिळो किंवा ना मिळो.
पण कधी त्या व्यक्तीने प्रेम शब्द
जरी ऐकला तरी आपली आठवण
आली पाहिजे.
Good Night Images In Marathi 425
चांगले लोक आणि
चांगले विचार
आपल्या बरोबर असतील
तर,
जगात कुणीही तुमचा
पराभव
करू शकत नाही.
॥शुभ रात्री॥
Good Night Images In Marathi 426
उद्याची चिंता नका करु
ज्या देवाने आज पर्यंत
सांभाळ केला,
तो पुढे पण सांभाळून घेईल.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 427
!! शुभ रात्री !!
अपेक्षा थोड्या ठेवलेल्या की
समाधान जास्त मिळतं
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 428
!! शुभ रात्री !!
आपल्या हक्काच्या काळजी
करणाऱ्या माणसांना गमावू नका,
कारण वेळ आल्यावर कळेल की
तारे मोजता मोजता आपण
चंद्रच गमावून बसलो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 429
शुभ रात्री..!
तीच खरी तुमच्या जवळची
माणसं असतात,
जी तुमच्या आवाजावरून
तुमच्या सुखाचा आणि दुःखाचा
अंदाज लावतात.
गुड नाईट..
Good Night Images In Marathi 430
एक क्षण रडवून जातो
एक क्षण हसवून जातो,
जीवनाच्या प्रवासात येणारा
प्रत्येक क्षण हा काही तरी नक्की
शिकवून जातो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 431
संयम आणि माफ करण्याची
ताकद मनुष्यामध्ये असली कि
तो यशस्वी होतोच, परमेश्वराला
हे कधीच सांगू नका कि
तुमच्या अडचणी मोठ्या आहेत
तर अडचणीना हे सांगा कि
परमेश्वर किती मोठा आहे.
।। शुभ रात्री।।
Good Night Images In Marathi 432
जी लोकं खरंच तुम्हाला
आपली मानतात,
त्यांना कधीचं दुःखी करू नका
कारण,
त्यांना तुमच्या प्रत्येक गोष्टीवर
त्यांना खुप विश्वास असतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 433
एखादी व्यक्ती तुमची काळजी घेते
ती त्याला गरज आहे म्हणून नाही,
तर तुम्ही त्या व्यक्तीसाठी
कोणीतरी खास आहात म्हणून.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 434
आयुष्यात
जर सुखी रहायचं
असेल तर, स्वतःची
दुःख लपवायला
शिका.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 435
शुभ रात्री..!
आपल्या आयुष्यात
मनात रहाणाऱ्या माणसांपेक्षा,
मन ओळखणारी माणसं
जास्त गरजेची असतात.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 436
डोळे
वाचायला जमलं की
मन
समजायला सोपं
जातं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 437
“आयुष्य”
अवघड आहे पण,
अशक्य नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 438
शुन्यातुन शुन्य गेले उरले
शुन्य, तुमच्यासारखी
माणसं मिळाली हेच आमचे
पुण्य.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 439
कधी कधी स्वःताला
आनंद होईल,
असं पण काहीतरी करत जा
किती दिवस लोकांचा
विचार करणार.
घरी रहा
सुरक्षित रहा
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 440
तोंडावर स्पष्ट बोलणारी
लोकं परवडली, पण हसून
खोटं बोलणारी नको.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 341 1
मनात जिव्हाळा पाहीजे
माणूस कसंही
नातं निभवतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 342 1
प्रेम आणि वय
याचा काही संबंध नसतो,
प्रत्येकाला जीवापाड
प्रेम करणारं कुणी तरी
हवं असतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 343 1
शुभ रात्री..!
कष्ट हा उंबरठ्यावरचा
दिवा आहे, त्याने
वर्तमान आणि भविष्य
दोन्हीकडे पण उजेड
पडतो.
Good Night Images In Marathi 344 1
!! शुभ रात्री !!
अगरबत्तीचा
सुगंधही त्याचवेळी
दरवळतो ज्यावेळी
न दिसणारी हवा
तिला साथ
देते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 345 1
Geed night
शुभ रात्री..!
आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा आपल्यामुळे
दुसऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येणे हा सर्वात
मोठा गुन्हा आहे, आणि आपल्यासाठी
कोणाच्या डोळ्यात पाणी येणे हे सर्वात
मोठे यश आहे.
Good Night Images In Marathi 346 1
!! शुभ रात्री !!
नुसतंच आपलं म्हणून नाही चालत,
आपल्यांनी आपल्याला मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 347 1
शुभ रात्री..!
नदीचा उगम हा छोटा असतो, पण
ती पुढे जाऊन जिवदायिनी बनते.
चांगल्या कामाची सुरुवात नेहमी छोटी असते,
मात्र ‘सातत्य’ आणि ‘विश्वासपूर्ण’ वाटचाल असेल
तर निश्चित ध्येय गाठता येते.
Good Night Images In Marathi 348 1
Black & White
परिस्थितीतही
Colourful जगणं ज्यांना जमतं,
त्यांना आयुष्याचा कोणताही रंग
फिका वाटत नाही.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 349 1
बोलायचं असेल तर
वेळ आणि शब्द लागत नाहीत,
मनामध्ये ईच्छा असावी
लागते.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 350 1
शुभ रात्री..!
चांगली माणसं आपल्या जीवनात
येणं ही आपली “भाग्यता” असते,
आणि
त्यांना आपल्या जीवनात जपुन
ठेवणं ही आपल्यातील
”योग्यता” असते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 351 1
शुभ रात्री..!
प्रेमाच एक भारी असतं,
दोघां शिवाय एकमेकांना
करमत नसत तेच तर प्रेम
खरं असत.
Good Night Images In Marathi 352 1
शुभ रात्री..!
कितीवेळा मागितलं तरी सुख उसनं
मिळत नाही,
एखद्या जागी बसून कधीच ध्येयाचं
शिखर गाठता येत नाही
आपल्या देवावर नेहमी निसंकोच
विश्वास ठेवा,
योग्य वेळी तो इतकं देतो की मागयला
काहीच उरत नाही.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 353 1
इच्छा
किती विचित्र गोष्ट आहे,
पूर्ण झाली नाही तर क्रोध वाढतो,
आणि पूर्ण झाली तर लोभ वाढतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 354 1
स्वभाव
कितीही कोणापासून दूर व्हा,
परंतु चांगल्या स्वभावामुळे कोणत्या
ना कोणत्या क्षणी तुमची आठवण
होतच असते.म्हणूनच
स्वभाव सुध्दा माणसाने कमावलेलं
सर्वांत मोठं धन आहे.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 355 1
!! शुभ रात्री !!
शरिराचे सगळे अवयव असून
सुद्धा
माणसाच्या मनाला जेव्हा
अपंगत्व येत,
तेव्हा त्या माणसाला ह्या
जगातील कोणतीच सर्जरी वाचवू
शकत नाही.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 356 1
भावनांचा अन वेदनांचा
कधीच हिशोब लावता येत नाही,
त्या ज्याच्या असतात
त्यालाच कळतात.
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या
सुंदर शुभेच्छा..
Good Night Images In Marathi 357 1
शुभ रात्री..!
मदतीचा रिचार्ज मारायला
माणूस आपल्याकडे तेव्हाच
येतो, जेव्हा आपल्याकडेही
माणूसकीचा बॅलन्स पुरेसा
असतो.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 358 1
नात ते टिकते ज्यात
शब्द कमी आणि समज
जास्त,
तकार कमी आणि प्रेम
जास्त,
अपेक्षा कमी आणि
विश्वास जास्त असतो.
शुभ रात्रि..!
Good Night Images In Marathi 359
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ रात्री..!
जीवन बदलण्यासाठी वेळ ही
सगळ्यांनाच मिळते, पण वेळ
बदलण्यासाठी दोन वेळा जीवन नाही
मिळत, त्यामुळे मिळालेलं जीवन
आनंदाने जगा.
Good Night Images In Marathi 360 1
शुभ रात्री..!
जीवनात मागे बघाल तर अनुभव मिळेल
पुढे बघाल तर आशा मिळेल,
आणि स्वत:च्या आत बघाल तर
आत्मविश्वास मिळेल.
Good Night Images In Marathi 361
मोठी नसतात
तर ती,
सांभाळनारी
माणसं मोठी असतात.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 362
Good Night..
राहणारं घर किंवा घराचा
दरवाजा कितीही छोटा असला
तरी चालेल,
पण ह्रदय आणि हृदयाचा
दरवाजा मोठा असावा.
कारण तिथेच नाती आश्रय
घेतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 363
शुभ रात्री..!
मन शांत केल्यावर
सर्व
समस्यांचे समाधान
सापडते.
Good Night Images In Marathi 364
मान्य आहे एक तारा
नसल्याने
आभाळ रिकामं दिसत
नाही पण,
ज्याला तोच तारा पाहायची
सवय आहे त्याला
भरलेलं आभाळ रिकामं
वाटतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 365
सगळ्याच गोष्टी शब्दात सांगता
येत नसतात, अपेक्षा असते
कोणीतरी समजून घेण्याची.
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 366
दुःखाच्या रात्री
झोप कुणालाच लागत नाही,
आणि सुखाच्या आनंदात
कुणीही झोपत नाही
यालाच जीवन म्हणतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 367
शुभ रात्री..!
चंद्राला पाठवलंय तुला
झोपवण्यासाठी,
चांदनी आली आहे अंगाई
गाण्यासाठी,
झोपुन जा गोड स्वप्नामध्ये,
सकाळी सूर्याला पाठवेन,
तूला उठवण्यासाठी .
Good Night..
Good Night Images In Marathi 368
शुभ रात्री..!
नुसतंच आपलं म्हणून
नाही चालत,
आपल्यानी मनापासून
आपलं समजाव लागतं.
Good Night Images In Marathi 369
॥शुभ रात्री॥
चंद्राला कलर आहे
White,
रात्रीला चमकतो खूप
Bright,
आम्हाला देतो खूप मस्त
Light,
कसा झोपू मी,
तुम्हाला ना म्हणता.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 370
शुभ रात्री..!
कधीच कोणाच्या
डोळ्यामध्ये
पाणी येऊ देऊ नये,
हसवता नाही आलं तरी
अश्रूंचं कारण होऊ
नये.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 371
!! शुभ रात्री !!
लाख रूपयातून एक रूपया जरी
कमी झाला तरी ते लाख रूपये होत
नाही, तसेच तुम्ही आहात.
मला लाख माणसं भेटतील, पण ते
लाख माणसं तुमची जागा घेऊ
शकत नाहीत.
Good Night Images In Marathi 372
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 373
Relationship मध्ये
चंद्र-ताऱ्यांची गरज नसते हो,
गरज असते ती प्रेम विश्वास
आणि Respect ची.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 374
Good Night..
शुभरात्री..!
Good Night Images In Marathi 375
शुभ रात्री..!
प्रत्येक माणसाचे कडू बोल
मनावर घेऊ नका
कारण,
माणसे तुम्हाला काय बोलतात
त्यावरून त्यांची पात्रता ठरते,
तुमची नाही.
Good Night Images In Marathi 376
|| शुभ राञी ||
*मोलाचे बोल*
आयुष्यात किती तरी लोकं येतात
आणि जातात.
*पण*
जे “आपले” असतात
ते नेहमी
आपल्या सोबतच राहतात.
Good Night..!
Good Night Images In Marathi 378
शुभ रात्री..!
मन आपलं असलं तरी,
त्याला काळजी दुसऱ्यांचीच
असते.
Good Night Images In Marathi 379
!! शुभ रात्री !!
प्रामाणिक नाती पाण्यासारखी
असतात,
रंग नाही, आकार नाही,
ठिकाण नाही तरी सुद्धा जीवनासाठी
महत्वाची असतात..
Good Night Images In Marathi 380
बापाने कमवलेलं
वाढवायचं असतं विकायचं
नसतं,
मग ती ईज्जत असो वा
संपत्ती.
!! शुभ रात्री !!
Good Night Images In Marathi 381
शुभ रात्री..!
ज्यांच्याशी बोलताना
आनंद दुप्पट होतो आणि दुःख अर्धे होते,
तीच माणसे आपली असतात
बाकी फक्त जग आहे.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 382
शुभ रात्री..!
आभाळ भर मन आणि
सागर भर माया ज्याच्या
जवळ आहे,
अशा गोड माणसांना
!! सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..!!
Good Night Images In Marathi 474
नशीबाचं आणि मनाचं
कधीच जुळत नाही,
कारण मनात जे असतं ते
नशीबात नसतं.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 475
जगासमोर मिरवणारी नाती खूप
असतात, पण मनाला समजून
घेणारी सगळीच नसतात.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 476
मनापेक्षा सुपीक जागा कोणतीच
नाही, कारण तिथे जे पेरलं जातं ते अधिकच
वेगाने वाढत जातं, मग ते विचार असो,
प्रेम असो, नाहीतर द्वेष असो.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 477
Good Night..
समाधान म्हणजे
अंतःकरणाची संपत्ती आहे, ज्याला ही
संपत्ती सापडते तो खरा सुखी माणूस
असतो.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 478
विचार कमी करा,
आणि शांत झोपा
जे होईल ते चांगलच होईल.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 479
!! शुभ रात्री !!
कष्टाचे व्हावे चांदणे यशाचा चंद्र दिसावा,
तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण प्रगतीचा
इंद्रधनुष्य असावा.
Good Night..

 

Good Night Images In Marathi 480
शुभ रात्री..!
आपल्या सोबत दुसऱ्याचही
चांगलं व्हाव,
ही मानसिकता ज्यांची आसते ना..
त्यांना आयुष्यात काहीही कमी पडत नाही.
Good Night Images In Marathi 481
!! शुभ रात्री !!
सोने ठेवायला लॉकर
सहज मिळून जाते,
पैसे ठेवायला बँक
सहज मिळुन जाते.
पण मनातील गोष्ट सांगायला
योग्य माणुस मिळायला
खुप भाग्य लागते.
Good Night..
Good Night Images In Marathi 482
शुभ रात्री..!
पाऊस आणि आठवण
कधी येईल सांगता येत नाही.
Good Night Images In Marathi 483
चांगल्या क्षणांना योग्य
वेळीच,
Enjoy केलं पाहिजे.
कारण ते क्षण पुन्हा येणार
नाहीत.
शुभ रात्री..!
Good Night Images In Marathi 484 1

जेव्हा मेंदू व मन दोन्ही
शांत असतात,
तेव्हाच मनुष्याला
मनःशांती मिळते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 485

आनंदाची फुले
त्यांच्याच पदरी
पडतात, जे आपल्या
माणसांशी आपुलकीने
वागतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 486

ओळख
मोठ्या लोकांशी
नाही साथ देणाऱ्या
लोकांशी असावी
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 487


श्री..
स्वामी
समर्थ
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 488

शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 489

आठवण
हि एक अशी फाईल असते
जी डोक्यात नाही, तर ..
हृदयात सेव केलेली असते.
!! शुभ रात्री !!

Good Night Images In Marathi 492

आजच्या काळात
प्रमाणिकपणाची
किंमत
शून्य आहे.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 493

नात
कधीच संपत नाही
बोलण्यातून संपलं तरी,
डोळ्यात राहतं
आणि डोळ्यातून संपलं तरी
मनात राहतं.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 494

!! शुभ रात्री !!
जो इतरांना समजून घेतो
नेमकं त्यालाच समजण्यात सगळे
कमी पडतात.
GOOD NIGHT..

Good Night Images In Marathi 495

शुभ रात्री..!
एकट्या सुईचा
स्वभाव टोचणारा
असतो,
पण धागा सोबतीला
आला की हाच
स्वभाव बदलून एक
दुसऱ्यांना जोडणारा
बनतो.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 496

शुभ रात्री..!
आठवण
पण काय फिलिंग आहे
ना,
ज्याची येते त्याला जाणवत
नाही,
आणि ज्याला येते त्याला राहवत
नाही.

Good Night Images In Marathi 497

शुभ रात्री..!
सुकलेल्या सगळ्या पानांत
कधी कधी एक पानं हिरवं दिसतं,
जस हजारोंच्या घोळक्यात
एक कुणीतरी आपलं असतं.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 498

शुभ रात्री..!
जीवनात तेच नातं सर्वात
श्रेष्ठ आहे, जे तुमच्या
पाठीमागे देखील तुमचा
सन्मान ठेवतं.

Good Night Images In Marathi 499

आयुष्याच
बुद्धिबळ. तेव्हाच
होतं
जेव्हा चाल
करणारे
आपलेच असतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 500

शुभ रात्री..!
आयुष्यात
फाटकं असो वा तुटकं,
नशीब
सोडून सगळं काही शिवता
येतं.

Good Night Images In Marathi 501 1

एखाद्याला आनंदी सुद्धा ठेवता
येत नसेल तर, त्याला दुःख पण देऊ नये.
त्याच्या परिस्थितीनुसार त्याला
नांव ठेवू नये, कधी कोणावर
कशी परिस्थिती येईल
सांगता येत नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 502

लाईफ छोटीशी आहे,
लोड नाही घ्यायचा
मस्त जगायचं आणि
उशी घेऊन झोपायचं.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 503

शुभ रात्री..!
तुमचे दोन गोड शब्द पुरेसे
असतात,आम्हाला
आनंदी राहायला.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 504

आठवण येणे,
आणि
आठवण काढणे
यात खूप फरक आहे.
आपण आठवण त्यांचीच काढतो.
जे, आपले आहेत.
आणि,
जे
आठवण त्यांनाच येते,
तुम्हाला आपले समजतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 505

जेव्हा मायेची आणि प्रेमाची माणसं
आपल्या जवळ असतात,
तेव्हा दुःख कितीही मोठं असलं तरी,
त्याच्या वेदना जाणवत नाहीत.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 506 1

शुभ रात्री..!
लोकांमध्ये आणि आपल्यामध्ये
खूप फरक आहे..
लोक पैशाला किंमत देतात, आणि
आपण माणसांना.
Good Night

Good Night Images In Marathi 507

शुभ रात्री ..!
७ रंग मिळून एक इंद्रधनुष्य बनतो.
७ दिवस मिळून एक आठवडा बनतो.
७ खंड मिळून एक जग बनतं
तसेच ७ शब्द मिळून एक अतुट शब्द
बनतो.
तो म्हणजे F.R.I.E.N.DS.
Good Night

Good Night Images In Marathi 508

शुभ रात्री..!
स्वामी म्हणतात, वाईट वेळेत साथ
सोडलेल्या लोकांकडे लक्ष देवू नका,
पण ज्यांनी वाईट वेळेत साथ देवून
चांगली वेळ आणून दिली त्यांचे
मोल कधी विसरू नका.

Good Night Images In Marathi 509

आभाळभर मन आणि सागर
भर माया ज्याच्या जवळ आहे.
अशा गोड माणसांना…
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 510

जेव्हा मायेची आणि प्रेमाची माणसं
आपल्या जवळ असतात.
तेव्हा दुःख कितीही मोठं असलं तरी,
त्याच्या वेदना जाणवत नाहीत.
शुभ रात्री..!

Good Night Iimages In Marathi 512

मनाला चांगल्या विचारांच
कव्हर असेल तर माणुस
नावाच पुस्तक नेहमी सुंदरच
दिसत.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 513

थोडंसं वेळ काढून
स्वतःसाठी सुद्धा जगा
कुणी नाही सांगणार
थकला आहात अराम करा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 515

शुभ रात्री..!
आयुष्य
कितीही सुंदर असले, तरी मैत्री
शिवाय अपुर्ण आहे.
Good Night

Good Night Images In Marathi 514

सुख तुम्ही कोणालाही वाटावं,
पण दुःख फक्त विश्वासाच्या
माणसाला सांगावं.
शुभ रात्री..!
GOOD NIGHT

Good Night Images In Marathi 516

शुभ रात्री..!
जगातील सर्वात मोठी
प्रॉपर्टी आपल शरीर
आहे,
ते चांगलं असेल तर आपण
जगातील कोणताही
प्रॉपर्टी खरेदी करु
शकतो,
म्हणूनच स्वतःची काळजी घ्या,
सुरक्षित रहा.
Good Night

Good Night Images In Marathi 517 1

शुभ रात्री ..!
जगात हजारो नाती तयार करा,
पण हजारो नात्यात एक नाते
असे तयार करा की,
जेंव्हा हजारो नाती विरोधात
जातील,
तेंव्हा ते नाते तुमच्या सोबत
असेल.
Good Night

Good Night Images In Marathi 518

शुभ रात्री..!
माणसाचां जन्म,
हा प्रत्येक घराघरांत होतो,
परंतू
माणूसकी ,ही ठराविक
ठिकाणीच जन्म घेते व माणुसकी
जिथे जन्म घेते तिथे
परमेश्वराचे वास्तव्य असते.

Good Night Images In Marathi 519

मातीतला ओलावा जसा
झाडांची
मुळं पकडून ठेवतो,
तसं शब्दांतील गोडावा
माणसातील
नातं जपून ठेवतो.

शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 520

शुभ रात्री..!
बोलायचे असेल, तर
वेळ आणि शब्द लागत नाही,
फक्त मनापासून इच्छा असावी
लागते.
Good Night

Good Night Images In Marathi 521

शुभ रात्री..!
असं कुठलच सुख नाही जे
आयुष्यभरासाठी
समाधान देईल,
पण समाधानातच इतकं सुख
आहे, की जे
आयुष्यभरासाठी
पुरुन जाईल.
Good Night

Good Night Images In Marathi 522


शुभ रात्री..!
नात….. म्हणजे काय,
ते कोणाच्याही
सांगण्यावरून जुळू नये,
आणी.
कुणी काहीही सांगीतल
म्हणुन तुटू नये..
असा भक्कम लावलेला
जीव म्हणजे नात
GOOD NIGHT

Good Night Images In Marathi 523

पाणी नसेल, तर नदी काय कामाची
अश्रु नसेल, तर डोळे काय कामाचे
हृदय नसेल तर धडधड
काय कामाची
जर तुम्ही माझी आणि, मी तुमची
आठवण काढत, नसेल तर
आपली ओळख काय कामाची.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 524

‘शुभ रात्री..!
फक्त सुगंध, हा फुलांनाच
नसतो, तर तो माणसांच्या
शब्दांना हि असतो.

Good Night Images In Marathi 525

शुभ रात्री..!
काही माणसं अशी आसतात, की
ती नेहमी आपलीच असावीत
असं वाटतं.
जसे तुम्ही.
Good Night

Good Night Images In Marathi 526

आपण कितीही बोलके
असलो तरी
मन..
मोकळ करण्यासाठी आपल्याच
माणसाची
सोबत लागते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 257 1

आयुष्यात जे तुम्हाला
मान देऊन सोबत घेऊन जाईल,
त्याचाच मान राखा
कारण या जगात मान देऊन कान
भरणारे
आणि तोंडावर गोड बोलून
पाठीमागे वाईट बोलणारे खूप
आहेत.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 228 1

आजचा दिवस गेला,
जाता जाता तुमची आठवण
करून गेला
झोपण्याआधी शुभ रात्री बोलावं
तुम्हाला
म्हणून छोटासा मेसेज केला.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 229

‘जीवन जगण्याची कला
त्यांनाच माहित असते,
जे स्वतःसोबत दुसयाच्याही
आनंदाचा विचार करतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 230

शुभ रात्री..!
फुलांप्रमाणे दरवळ राहा,
ताऱ्यांप्रमाणे चमकत राहा,
नशिबाने मिळालेल्या जीवनात
हसत आणि हसवत राहा.
Good Night

Good Night Images In Marathi 231

आयुष्य..
काय करता भांडून चिडून रागावून
बोलणं बंद करून उद्या जगतो की मरतो
हे सुद्धा माहीत नाही, आपल्याला
म्हणून आलेला दिवस आनंदात घालवा
दुःख प्रत्येकाला आहेच तरी त्याचा
जास्त विचार न करता
आनंदात जगायच.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 232

शुभ रात्री..!
अधुन मधून प्रेमाने आपल्या
लोकांशी संवाद साधत रहा.
मेसेज काय ते, तर
काय कंपनीवाले सुद्धा पाठवतात.
Good Night

Good Night Images In Marathi 233

शुभ रात्री..!
नात्यांना नेहमी बोलकच ठेवा,
कारण अबोल नात्यातच गैरसमज
जास्त होतात.
मग ते नातं कोणतही असो.

Good Night Images In Marathi 234

शुभ रात्री..!
नाती,
मोठी नसतात तर,
ती नाती
सांभाळणारी माणसं मोठी
असतात.

Good Night Images In Marathi 235

नकारात्मक विचार
मनाला दुर्बल आणि
शरीराला रोगी बनवतात.
म्हणूनच अशा विचारांपासून
दूर राहा.
शुभ रात्र..!

Good Night Images In Marathi 236

शुभ रात्री..!
नाजुक नात्यामधला प्रत्येक
धागा जपायला हवा. खुप काम
असलं ,तरी
मंत्राला
थोडासा वेळ द्यायला हवा..
Good Night

Good Night Images In Marathi 237

दुसऱ्यांकडून ठेवलेली
एखादी छोटीशी
अपेक्षा
किती मोठं
दुःख देईल
सांगता येत नाही.
शुभ_रात्री..!

Good Night Images In Marathi 238

शुभ रात्री..!
ओठावर तुमच्या स्मितहास्य
असु द्या,
जिवनात तुमच्या वाईट दिवस नसु द्या
जिवनाच्या वाटेवर
अनेक मित्र मिळतील तुम्हाला,
परंतु
हृदयाच्या एका छोट्याशा बाजूला
जागा मात्र माझी असु द्या.

good night images in marathi 539

शुभ रात्री..!
सगळेच आपले असतात
पण खरं तर, तो आपला गैरसमज असतो,
कारण आपल्याशिवाय आपलं कोणीच
नसतं.

Good Night Images In Marathi 540

कोणत्याही नात्याची गरज
एकाला
असुन चालत नाही,
ती दोघांनाही असली
पाहिजे तरच ते नातं शेवटपर्यंत
टिकत.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 541

आमचा मेसेज जरी
छोटा असला,
तरी आम्ही तुमची मनापासून
आठवण काढतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 542

नेहमी स्वतःवर
विश्वास ठेवा,
स्वप्ने नक्कीच
पूर्ण होतील.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 543

कष्ट..
कराल तर पैसा
वाढेल. गोड बोलाल, तर
ओळखख वाढेल आणि
आदर कराल, तर नाव
वाढेल ..
शुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 544

आपली माणसे फक्त
अंतराने लांब आहे मनाने
नाही..
काळजी घ्या.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 545

शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 546

माणूस जेवढा आजाराने थकत नाही.
त्यापेक्षा जास्त विचाराने थकतो,
म्हणून हासत राहा. विचार सोडा.
आपण आहात तर जीवन आहे.
हीच संकल्पना मनी बाळगा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 547

शुभ रात्री..!
वयाच काहीच देणघेण नसतं,
जिथे विचार जुळतात तिथेच
खरी मैत्री होते.
Good Nigh

Good Night Images In Marathi 548

नातं..
म्हणजे
काय..
ते.. नातं कोणाच्याही सांगण्यावरून जुळ
नये ….
आणि…..
‘कुणी काहीही सांगतील म्हणून..तुटू नये.
असा भक्कम लावलेला जीव म्हणजे
नातं.
Goodnight

Good Night Images In Marathi 549

शुभ रात्री..!
मनात राहणारी माणसं कधीच दूर
होत नसतात.
कारण ती तुमच्यासारखी गोड
असतात.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा.

Good Night Images In Marathi 550

झाले का जेवण
मग आईस्क्रीम खावून झोपा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 551

आपण कितीही प्रयत्न
केला, तरी कोणाचा
स्वभाव बदलू शकत
नाही, कारण कांद्याला
कितीही प्रेमाने कापल
तरी तो अश्रूच देत
असतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 552 1

एक वेळ शरीरा मधून जीव निघून
जाईल,
पण मनातून तुमची “आठवण”..
कधीही जाणार नाही आणि आमचे
तुमच्या वर असलेले “प्रेम” कधीच
कमी होणार नाही.
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा.

Good Night Images In Marathi 553

शुभ रात्री..!
आयुष्य हे एकेरी मार्गासारखं आहे.
मागे वळुन पाहू शकतो पण,
मागे जाता येत नाही..
म्हणून प्रत्येक क्षण आनंदात जगा..
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 554

छोटसं आयुष्य आहे ते त्या
लोकांसोबत घालवा,
आठवणीतल्या कविता
जे तुमच्या अस्तित्वाची
किंमत जाणतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 555

शुभ रात्री..!
जी व्यक्ति मनाने चांगली असते,
ती व्यक्ति सुखात जरी तुमच्या सोबत
नसली,
तरी ती दुःखात मात्र तुमच्या पाठीशी
खंबीरपणे उभी आसते,
कारण ती व्यक्ति निःस्वार्थ असते.

Good Night Images In Marathi 556

शुभ रात्री..!
जिथे आधार मिळतो.
तिथे वेल चढतो.

Good Night Images In Marathi 557

शुभ रात्री..!
झाले का जेवण करून मग
निवांत झोपा.
उद्या रविवार आहे.
!! गुड नाईट !!

Good Night Images In Marathi 558

शुभ रात्री..!
जीवनात
असे काही दिवस येतात
माणसाला
माणसापासून दूर घेऊन
जातात,
पण जी माणसे
दूर असूनही आठवण
काढतात,
त्यांना तर खरे आपली माणसे
म्हणतात.
सुंदर रात्रीच्या सुंदर
शुभेच्छा.

Good Night Images In Marathi 559

परिस्थिती कितीही
कठीण असली,
तरी स्वप्न मात्र
मोठंच पहा.
कारण काळ आणि
वेळ
नक्की बदलते.
शुभरात्र..!

Good Night Images In Marathi 560

शुभ रात्री..!
सोन्याचा साठा करुन मिळवलेल्या
श्रीमंतीपेक्षा
तुमच्यासारख्या सोन्याहून मूल्यवान
माणसांचा साठा ज्याच्याकडे आहे,
तो खरा श्रीमंत.

Good Night Images In Marathi 561

शुभ रात्री..!
“परमात्म्याची” किमया पहा
आपणा सर्वांना “निर्माण” करून
स्वतः “अदृश्य” आहे, सर्व
पहाण्यासाठी “डोळे” तर दिले
पण त्याला पहाण्यासाठी डोळे
बंद करावे लागतात.

Good Night Images In Marathi 562

काही माणसे
श्रीमंतीला सलाम करतात,
काही माणसे
गरिबीला गुलाम करतात,
मात्र जी माणसं
माणुसकीला प्रणाम करतात ,
तीच माणसं
खऱ्या जीवनाचा
सन्मान करतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 563

शुभ रात्री..!
आभाळभर मन आणि
सागर भर माया ज्याच्या
जवळ आहे,
अशा गोड माणसांना
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..

Good Night Images In Marathi 564

शुभ रात्री..!
यशाच्या पायऱ्या चढताना मागे
राहणाऱ्या लोकांशी चांगलाच
व्यवहार करा ,
कारण उतरतांना हे सगळे परत
भेटणार आहेत..
Good Night..

Good Night Images In Marathi 565

शुभ रात्री..!
कुणाला दुःख देऊन मिळालेला
आनंद कधीच सुख देऊ शकत नाही ,
पण कुणाला आनंद मिळावा म्हणून,
‘स्वीकारलेलं दुःख’ नेहमी
सुख देऊन जातं.

Good Night Images In Marathi 566

दुःखाच्या रात्री
झोप कुणालाच लागत नाही
आणि सुखाच्या आनंदात
कुणीही झोपत नाही,
यालाच
म्हणतात.
जीवन
शुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 567

आभाळभर मन आणि
सागरभर माया ज्याच्या जवळ
आहे ,अशा गोड माणसांना सुंदर
रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 568

सुरांची साथ आहे,
म्हणून ओठांवर गीत आहे.
भावनांची गुंफण आहे,
म्हणून प्रेमाची प्रीत आहे.
दुर असुनही जवळ असणे
हिच आपल्या
जीत आहे.
शुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 569

देण्यासाठी दान
घेण्यासाठी ज्ञान
त्याग करण्यासाठी
अभिमान सर्वश्रेष्ठ आहे.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 570

अती
चांगुलपणा
दाखवला की लोक
मुर्ख समजु लागतात,
हिच तर दुनियादारी
असते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 571

थोडक्यात पण
मनापासून आपल्या
माणसांना
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 572

शुभ रात्री..!
डोळयातून वाहणारं पाणी
कोणीतरी पाहणारं असाव.
हृदयातून येणार दःख
कोणीतरी जाणणारं असाव.
मनातून येणा-या आठवणी
कोणीतरी समजणारं असाव.
जीवनात सुख दुखात
साथ देणारं एक सुंदर
नातं असावं.

Good Night Images In Marathi 573

फसवून प्रेम करा,
पण प्रेम करुन फसवू
नका.
विचार करून प्रेम करा,
पण प्रेम करून विचार करू
नका.
ह्रदय तोडून प्रेम करा, पण
प्रेम करुन ह्रदय तोडू
नका.
शुभ रात्री..!
GOOD NIGHT..

Good Night Images In Marathi 574

Good Night..
दिवा म्हणे वातीला
सांग मानव जातीला
सुखासोबत दुःखातही रहा
एकदुसऱ्याच्या साथीला.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 575

शुभ रात्री..!
GOOD NIGHT..
माणसाजवळ धन नसलं,
तरी चालेल पण प्रेमाने
काठोकाठ भरलेलं एक मन
नक्कीच असावं.

Good Night Images In Marathi 576

वेळ आणि प्रसंग
निघून जातात,
पण आठवणी
कायम
राहतात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 577

कथा,
सांगता येत असतात.
पण
व्यथांना शब्द
नसतात, म्हणुन
त्या भोगाव्या
लागतात.

Good Night Images In Marathi 578

शुभ रात्री..!
कामं केल्यानेच माणूस थकतो असं
नसतंच.
कधी कधी काही विचारांचं ओझं सुध्दा
माणसाला थकवणारी असतात.

Good Night Images In Marathi 579

शुभ रात्री..!
अर्ध्या अडचणीचे निवारण
तेथेच होते,
जेव्हा आपल्या माणसाकडून
असे म्हणले जाते,
काळजी करु नको सर्व काही
ठीक होईल.
Good Night

Good Night Images In Marathi 580

अहंकारात आणि संस्कारात
एवढाच फरक असतो, की
“अहंकार” हा नेहमी इतरांना झुकवण्यात
आनंद मानतो, तर
संस्कार” हा नेहमी स्वतः झुकून
इतरांना मोठेपणा
देण्यात आनंद मानतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 581

शुभ रात्री..!
नात्यांना खूप सुंदर
आवाजाची
आणि चेहऱ्याची गरज नसते,
,गरज असते ती सुंदर मनाची
आणि
अतूट विश्वासाची.

Good Night Images In Marathi 582

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये
खुप संघर्ष करावा लागत असेल,
तर स्वतःला खुप नशिबवान
समजा,
कारण देव संघर्ष करायची संधी
फक्त त्यानांच देतो.
ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 583

तुमच्या सारखी
गोड माणसं
आमच्या नशिबात
आहेत,
हेच तर खरं आमचं
भाग्य.
Good Night
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 584

शुभ रात्री..!
रामकृष्णहरी
जय हरी विठू माऊली.
Good night

Good Night Images In Marathi 585

रोज देवाकडे तुमच्यासाठीच
काहीतरी मागावंसं वाटतं कारण?.
या डोळ्यांना नेहमीच, तुम्हाला
आनंदी पाहावंसं वाटतं.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 586

मैत्रीचा मोती
कुणाच्याही भाग्यात
नसतो.
सागराच्या प्रत्येक
शिंपल्यात मोती
नसतो,
जो विश्वासाने मैत्री
जपतो तोच खरा
मैत्रीचा
मोती असतो.
शुभरात्र..!

Good Night Images In Marathi 587

कंदील जरी सुर्याची बरोबरी
करु शकत नसला,
तरी अंधारात त्याच मह त्व
सूर्याइतकच असतं,
त्यामुळे स्वत:ला कधीच
कमी समजू नका.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 588

हे बाप्पा.
खूप काही मागत नाही,
पण ज्यांना जवळ केलंय त्यांना
कधीच दूर जाऊ देऊ नकोस..
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 589

शुभ रात्री..!
बोलायचे असेल, तर
वेळ आणि शब्द लागत नाही,
फक्त मनापासून इच्छा असावी
लागते.
Good Night

Good Night Images In Marathi 590

आयुष्यात मोजकीच
माणसं असावीत,
फक्त ती खोटी
नसावीत.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 591

शुभरात्री..!
मोगरा कुठे ठेवला, तरी
सुगंध,
हा येणारचं, आणि आपली
माणसे किती लांब असली,
तरी
आठवण
ही येणारच.

Good Night Images In Marathi 592

शुभरात्र..!
असलेल्या
परिस्थितीत सुखाने
जगण्याची
सवय लागली की, नसलेल्या
गोष्टीचे दुःख जाणवत
नाही.

Good Night Images In Marathi 593

शुभ रात्री..!
जोपर्यत तुम्ही सहन करता,
तोपर्यत तुम्ही चांगले असतात,
ज्या दिवशी तुम्ही प्रतिउत्तर देता त्या
दिवशी तुम्ही वाईट झालेले असतात
सर्वांसाठी.
Good Night

Good Night Images In Marathi 594 1

काही माणसं अशी
असतात. कि,
ती नेहमी आपलीच असावीत
असं वाटतं
जसे तुम्ही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 595

आयुष्यात कधीच कोणाला
दोष नका देऊ कारण
चांगली माणस
आनंद देऊन जातात.
वाईट माणस
अनुभव देऊन जातात.
मतलबी माणस
धडा शिकवून जातात.
आणि आवडती माणस
आठवणी देऊन जातात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 596

प्रत्येक गोष्टीत रागावणारी
माणसे तिच असतात,
जी वेळोवेळी स्वतःपेक्षा जास्त
दुसऱ्याची काळजी घेतात..
शुभ रात्री..!
Goodnight

Good Night Images In Marathi 597

शुभ रात्री..!
आम्ही तुमची आठवण काढतो,
असं आम्ही कधीच म्हणणार
नाही,
कारण तुमची आठवण
काढण्यासाठी
आम्ही तुम्हाला कधीच विसरत
नाही.
Good Night

Good Night Images In Marathi 598

कधीतरी मन उदास होते
हळूहळू डोळ्यांना त्याची
जाणीव होते..
आपोआप पडतात
डोळ्यातून अश्रू जेव्हा
आपली माणस दूर
असल्याची जाणीव होते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 599

शुभ रात्री..!
नाते एवढे सुंदर असावे कि तेथे
सुख आणि दुःख हक्काने व्यक्त
करता आले पाहिजे.
स्वस्थ रहा.मस्त रहा. गोड स्वप्न पहा.

Good Night Images In Marathi 600

चुकीचे वागल्यावरच
शिक्षा मिळते असे
काही नाही. कधी कधी
गरजेपेक्षा जास्त चांगली
वागल्याचीही किंमत
मोजावी लागते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 601

शुभ रात्री..!
चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही ऊसासारखी
असते. तुम्ही त्याला तोडा, घासा, पिरगळा,
किंवा ठेचून बारीक बारीक करा, तरी
अखेरपर्यंत त्यामधून गोडवाच बाहेर येईल.

Good Night Images In Marathi 602

बेस्टफ्रेंड
ताऱ्यासारखा,
हां
असतो,
तो नेहमीच दिसेल
असं नाही,
पण तो जेव्हा
दिसतो,
तेव्हा आपल्या चेहऱ्यावर
स्माइल आल्याशिवाय राहत
नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 603

देव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला
विसरतो त्यांनाच मित्र म्हणून
पाठवतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 604

रामकृष्णहरी
मागतो, मी पांडुरंगा
फक्त एक दान,
मिळे ज्याने मुक्ती
ऐसे
द्यावे मज ज्ञान.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 605

शुभ रात्री..!
मी आहे ना
नको काळजी करू
असं म्हणणारी व्यक्ती
आयुष्यात असेल, तर
खचलेल्या मनाला
पुन्हा उभारी मिळते.
गुडनाईट

Good Night Images In Marathi 606

जगातील सर्वात उत्कृष्ठ जोडी म्हणजे
आश्रु आणि हास्य,
कारण हे फारसे
एकत्र दिसत नाहीत,
पण जेंव्हा ते दिसतात,
आयुष्यातला अत्यंत सुंदर
क्षण असतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 607

परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी
स्वप्न मात्र मोठंच पहा,
कारण काळ आणि वेळ
नक्कीच बदलते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 609

भावना समजायला
शब्दांची साथ लागते
आणि
मनं जुळून यायला
ह्रदयाची हांक लागते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 610

साथ
बरोबर असली, की
जगण्यात पण
रुबाब
असतो.
सुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 611

मन आणि छत्री
यांचा उपयोग तेव्हांच होतो,
जेव्हा ते उघडले जातात
नाहीतर ते ओझे कायम बाळगावे
लागते.
शुभ रात्री..!
Good Night

Good Night Images In Marathi 612

कोणालाच
खरं वाटत नाही,
पण
हेच सत्य आहे.
आपली परिस्थिती पाहून
लोक आपल्याशी संबंध
ठेवतात.
शुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 613

काळजी घ्या,
आनंदी रहा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 615

शुभरात्री..!
जिवलगांसोबत
घालवलल क्षण कायम
आठवणीत राहतात.

Good Night Images In Marathi 614

Good night
कसे आहात
मनापासून
शुभ रात्री..!
आठवण नाही काढली तरी
चालेल, पण विसरून जावू
नका.

Good Night Images In Marathi 616

पुस्तकांशिवाय केला
जाणारा अभ्यास म्हणजे
आयुष्य
आणि आयुष्यात आलेले
अनुभव म्हणजे पुस्तक.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 617

आज उद्या करता
करता आयुष्य संपून
जात मनासारख
जगायचं तेवढ मात्र
राहून जात.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 618

ओळख मोठ्या
लोकांशी नाही,
साथ देणाऱ्या लोकांशी
असावी..
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 619

कुणाच्या सांगण्यावरून
माणसाची किंमत ठरवू नका,
माणसं ओळखताना स्वतःचा
अनुभव वापरा
म्हणजे चांगली माणसे
दुरावणार नाहीत.
शुभरात्री..!

Good Night Images In Marathi 620

शुभ रात्री..!
मित्र गरीब आहे, की श्रीमंत आहे हे
महत्वाचं नसून तो तुमच्या
संकटात किती खंबीरपणे
तुमच्या पाठीशी उभा राहतो.
हे महत्वाचं आहे.

Good Night Images In Marathi 621

कागदाची नाव होती,
पाण्याचा किनारा” होता,
आईवडिलांचा “सहारा” होता,
खेळण्याची मस्ती होती.
मन हे वेडे होते.
कल्पनेच्या दुनियेत जगत
होती.
कुठे आलोय या,
समजूतदारीच्या” जगात,
या पेक्षा ते भोळे
बालपणचं सुंदर होते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 622

असे नाते तयार करा की,
त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की
ह्रदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की,
त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की,
त्याचा शेवट कधी होणार नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 623

शुभ रात्री..!
नेहमी आनंदी रहा,
कारण तुम्हाला बघून
आम्ही पण आनंदी
असतो.

Good Night Images In Marathi 624

जीवनात
निर्णय घेण्याची ताकद
ज्या व्यक्तीच्या अंगात आहे,
तो भूतकाळात काय घडलं,
ह्याचा विचार न करता
वर्तमान व भविष्य काळाचा
विचार करुन पुढे चालेल.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 625

विचार पुष्प
आपल्या सोबत असणारी माणसं
जगायला शिकवतात, तर
आपल्याला सोडून जाणारे पूढे
कसं वागायचं ते शिकवतात,
म्हणून माणसाचं महत्त्व आयुष्यात
मोलाचं असतं.
मग ते येणारे असो की जाणारे.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 626

शुभ रात्री..!
कोणी दुःखात भिजतो,
कोणी आनंदात भिजतो,
कोणी जबाबदारीत भिजतो,
तर कोणी नाईलाजाने भिजतो
असंख्य या दुनियेत पाऊस
मात्र सर्वांसाठी सारखाच
बरसतो.
Good Night

Good Night Images In Marathi 627

शुभ रात्री..!
आठवण
पण काय फिलिंग आहे
ना,
ज्याची येते त्याला जाणवत
नाही,
आणि ज्याला येते त्याला राहवत
नाही.

Good Night Images In Marathi 628

कधी कधी आयुष्याचे काही
खेळ जिंकून, पण हरावे
लागतात.
शुभ रात्री..!
एखाद्याच्या आनंदासाठी.

Good Night Images In Marathi 629

तुमच्या सारखी
गोड माणसं
आमच्या नशिबात
आहेत,
हेच तर खरं आमचं
भाग्य.
Good Night
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 630

लोक म्हणतात
जगण्यासाठी पैसा लागतो,
अहो पैसा तर
व्यवहारासाठी लागतो.
जगण्यासाठी लागतात फक्त
प्रेमाची माणसं
अगदी तुमच्यासारखी.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 631

घर हे झोपडी असो
किंवा बंगला,
जर संस्कारांची साथ
असेल, तर ते मंदिर
झाल्याशिवाय
राहत नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 632

विचाराने श्रीमंत
आणि मनाने समाधानी
असणारी व्यक्ती सदैव
सुखी असते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 633

नारळ आणि माणूस
दर्शनी कितीही चांगला
आसला तरी
नारळ फोडल्या शिवाय
आणि
माणूस जोडल्या शिवाय
कळत नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 634

माझी माणसं हीच माझी श्रीमंती
लोकं म्हणतात जगण्यासाठी पैसा
लागतो,
अरे पैसा व्यवहारासाठी लागतो.
जगण्यासाठी लागतात.
प्रेमाची माणसं
तुमच्यासारखी.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 635

रामकृष्ण हरी
शुभरात्री..!
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा..

Good Night Images In Marathi 636

शुभ रात्री..!
झोपन्या अगोदर माझ्या
गोड दोन ओळी
आयुष्यात जास्त सुख मिळाले
तर वळून बघा,
मी
तुमच्या
मागे असेन,
पण दुखामध्ये वळून बघु नका,
कारण तेव्हा मी मागे नाही,
तुमच्या सोबतच असेन.
Good Night..

Good Night Images In Marathi 637

शुभ रात्री..!
परिस्थिती माणसाला
मजबूर करते, पण
परिस्थितीवर मात
करण्याची जिद्द माणसाला
मजबूत करते.
गुड नाईट..

Good Night Images In Marathi 639

शुभ रात्री..!
मनाची मुळे इतकी मजबुत
असली पाहिजेत,
की कुणी साथ जरी सोडली,
तरी आपण मात्र खंबीर पणे उभं
राहिलं पाहिजे.
Good Night

Good Night Images In Marathi 640

शुभ रात्री..!
GOOD NIGHT
माणसाजवळ धन नसलं,
तरी चालेल पण प्रेमाने
काठोकाठ भरलेलं एक मन
नक्कीच असावं.

Good Night Images In Marathi 641

शुभ रात्री..!
कृष्ण दिवाणी
विचारांनी श्रीमंत आणि मनाने
समाधानी असणारी व्यक्ती
सदैव सुखी असते.
रामकृष्णहरी..

Good Night Images In Marathi 642

शुभरात्री..!
असं कुठलंच सुख नाही जे
आयुष्यभरासाठी
समाधान देईल,
पण समाधानतच इतक
सुख आहे की ,जे
आयुष्यभरासाठी
पुरुन जाईल.
गुडनाईट..

Good Night Images In Marathi 643

शुभ रात्री..!
पावसाळा सुरू झाला
तब्येतीची काळजी घ्या.
गुड नाईट..

Good Night Images In Marathi 644

समोरच्याने आपल्यावर ठेवलेला
विश्वास हीच आपली खरी
कमाई आहे
आणि तो विश्वास कायम
निभावणे हीच आपली जबाबदारी
आहे.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 645

शुभ रात्री..!
जगातील कुठलंच पुस्तक
आईच्या शिकवणीची बरोबरी
करू शकत नाही.
गुड नाइट..

Good Night Images In Marathi 646

चंद्र उगवला रात्रीचा अंमल सुरू
झाला,
मंद मंद पावले टाकीत तारकांचा प्रवास
चालू झाला,
शिणलेल्या डोळ्यांना ओढ लागली
झोपेची,
माझीही वेळ झाली तुम्हांस शुभ रात्री
म्हणायची.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 647

आयुष्यात एक तरी
व्यक्ती अशी असते,
जी नशिबात नसली,
तरी मनात
मात्र कायम असते.
शुभरात्र..!

Good Night Images In Marathi 648


हे देवा
सगळ्यांना
सुखी ठेव.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 649

पावसाळी रात्रीच्या
गार गार शुभेच्छा.
जेवण करून निवांत
झोपा आणि गोड
स्वप्न पहा.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 650

एक मेसेज
खुप छोटा असतो,
पण पाठवणारा
तुमची मनापासून
आठवण काढत असतो.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 651

संघर्ष
रडवतो,
पण
आपलं आयुष्यच
घडवतो.
शुभरात्र..!

Good Night Images In Marathi 652

पाऊस आणि आठवण
यांच घट्ट नातं आहे फरक
फक्त एवढाच आहे,
पाऊस शरीराला भिजवतो तर
आठवण मनाला भिजवते.
शुभ रात्री..!
सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा.

Good Night Images In Marathi 653

सुख
सुख मागून मिळत नाही,
सुख शोधून सापडत नाही,
सुख अशी गोष्ट आहे.
दुसऱ्याला दिल्याशिवाय
स्वतःला मिळत नाही.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 654

शुभ रात्री..!
माणसाने कायम
वेळेसोबत चालावे,
काळाप्रमाणे बदलावे,
परंतु आपल्या
संस्कारांना
शेवटपर्यंत
आपल्या बरोबर ठेवावे.
नमस्कार
गुड नाईट.

Good Night Images In Marathi 655

मनात तेच लोक बसतात
त्यांचे मन साफ आहे,
कारण सुई मध्ये तोच
धागा प्रवेश करूशकतो
ज्या धागेला कुठेच गाठ
नसते.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 656

शुभ रात्री..!
सगळेचं निर्णय आपले
नसतात काही निर्णय
वेळेचे सुद्धा असतात.

Good Night Images In Marathi 657

शुभ रात्री..!
जिव्हाळ्याचे ऋणानुबंध
असल्याशिवाय कोणी
कोणाच्या आयुष्यात येत
नाही.

Good Night Images In Marathi 658

चेक असो किंवा विश्वास
गरजेच्या वेळी बाऊन्स झाला
की, ना त्या व्यवहाराला किंमत
राहते ना नात्याला.
शुभ रात्री..!
Good Night

Good Night Images In Marathi 659

शुभ रात्री..!
मनाशी जोडलेल्या प्रत्येक नात्याला
कोणत्याही नावाची गरज नसते,
कारण,
न सांगता जुळणाऱ्या नात्यांची,
परिभाषाच काही वेगळी असते.

Good Night Images In Marathi 660

काळजी घेत जा स्वतःची,
कारण तुमच्याकडे
माझ्या सारखे खुप असतील
पण माझ्याकडे.
तुमच्यासारखे कोणीच नाही ?
शुभरात्र..!

Good Night Images In Marathi 661

जीवनात
निर्णय घेण्याची ताकद,
ज्या व्यक्तीच्या अंगात आहे,
तो भूतकाळात काय घडलं
ह्याचा विचार न करता
वर्तमान व भविष्य काळाचा
विचार करुन पुढे चालेल.
शुभ रात्री..!

Good Night Images In Marathi 662

विचार पुष्प
आपल्या सोबत असणारी माणसं
जगायला शिकवतात, तर
आपल्याला सोडून जाणारे पूढे
कसं वागायचं ते शिकवतात,
म्हणून माणसाचं महत्त्व आयुष्यात
मोलाचं असतं,
मग ते येणारे असो की जाणारे.
शुभ रात्री..!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x