Marathi Status

Aai Marathi Quotes

सगळी नाती नकली असतात,वेळ आली की सगळे साथ सोडतात…!पण,या आयुष्यात दोनच नाती,एक आईच्या मायेचा हात,आणि बापाची साथ..!आयुष्यभर सोबत राहतात… ‘कशी आहेस पोरी..?’ म्हणतानाउमटलेला स्वरमुलीनं काळजात साठवला,अन् हसूनचं दिलं उत्तर“मी मजेत..”आईला जुना दिवस आठवला. आई, आधी जेव्हा रडू यायचंतेव्हा तुझी आठवण यायचीआता जेव्हा तुझी आठवण येतेतेव्हा रडू येतं…!! जिच्या हसण्याने मी स्वतःचअस्तित्व मानतो, देवा माफ कर,तुझ्या …

Aai Marathi Quotes Read More »

V Pu Kale Quotes In Marathi

V. P. Kale’s quotes in Marathi reflect his deep understanding of human nature and his ability to distill complex emotions into concise and impactful words. Whether it is about love, self-reflection, or the pursuit of happiness, his quotes resonate with readers, encouraging introspection and self-discovery. In this compilation of V. Pu. Kale’s quotes in Marathi, …

V Pu Kale Quotes In Marathi Read More »