Radha Krishna Love Quotes In Marathi

radha krishna love quotes in marathi 01

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,


radha krishna love quotes in marathi 02

प्रेम असाव तर राधा कृष्णा सारखे लग्नाच्या
धाग्यात बांधलं नसलं तरी कायम हृदयात
जपलेलं


radha krishna love quotes in marathi 03

प्रेम ज्याला मिळतं त्याला कळत नाही
आणि ज्याला कळतं त्याला मिळतं नाही


radha krishna love quotes in marathi 04

स्त्री च्या प्रेमात जर ती जिद्द नसती
तर मंदिरात कृष्णाच्या बाजूला राधा नसती


radha krishna love quotes in marathi 05

कृष्ण येईल तुझा लवकर नको वाट पाहूस इतकी
विश्वास ठेव तुझ्या प्रेमावर प्रीत जुळून येईल नक्की


Radha Krishna Love Quotes in Marathi 06

पूर्ण आहे श्रीकृष्ण परिपूर्ण आहे राधा
आदि आहे श्रीकृष्ण अनंत आहे राधा


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x