Uncategorized

Amazing Facts In Marathi

तुम्हाला माहिती आहे का ?विजयी झाल्यावर ‘दोन बोटांनी’ Vदाखवण्याची पद्धत इंग्लंडचे पंतप्रधानविन्स्टन चर्चिल यांनी सर्वप्रथमलोकप्रिय केली आहे..! तुम्हाला माहित आहे का ?पाण्यात बराच वेळ राहिल्याने हात आणि पायांची त्वचा आकुंचनपावते. कारण आपल्या त्वचेच्या वरच्या थरात सेबम नावाचे तेलअसते, जे शरीरासाठी रेनकोटसारखे काम करते. जेव्हा आपणआपले हात सामान्य पाण्याने धुतो तेव्हा या तेलामुळे ते सहजघसरतात. जेव्हा …

Amazing Facts In Marathi Read More »

x